14th Politburo of the Communist Party of China

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search

The 14th Politburo of the Communist Party of China was elected by the 14th Central Committee of the Communist Party of China on October 19, 1992.

Members[edit]

In stroke order of surnames:
 1. Ding Guangen (丁关根)
 2. Tian Jiyun (田纪云)
 3. Zhu Rongji (朱镕基)
 4. Qiao Shi (乔石)
 5. Liu Huaqing (刘华清)
 6. Jiang Zemin (江泽民)
 7. Li Peng (李鹏)
 8. Li Lanqing (李岚清)
 9. Li Tieying (李铁映)
 10. Li Ruihuan (李瑞环)
 11. Yang Baibing (杨白冰)
 12. Wu Bangguo (吴邦国)
 13. Zou Jiahua (邹家华)
 14. Chen Xitong (陈希同)
 15. Hu Jintao (胡锦涛)
 16. Jiang Chunyun (姜春云)
 17. Qian Qichen (钱其琛)
 18. Wei Jianxing (尉健行)
 19. Xie Fei (谢非)
 20. Tan Shaowen (谭绍文)

Alternate Member[edit]

Ordered in the number of ballots
 1. Wen Jiabao (温家宝)
 2. Wang Hanbin (王汉斌)

Standing Committee Members[edit]

Ordered in political position ranking
 1. Jiang Zemin
 2. Li Peng
 3. Qiao Shi
 4. Li Ruihuan
 5. Zhu Rongji
 6. Liu Huaqing
 7. Hu Jintao

External links[edit]