15th Politburo of the Communist Party of China

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search

The 15th Politburo of the Communist Party of China was elected by the 15th Central Committee of the Communist Party of China on September 19, 1997.

Members[edit]

In stroke order of surnames:
 1. Ding Guangen (丁关根)
 2. Tian Jiyun (田纪云)
 3. Zhu Rongji (朱镕基)
 4. Jiang Zemin (江泽民)
 5. Li Peng (李鹏)
 6. Li Changchun (李长春)
 7. Li Lanqing (李岚清)
 8. Li Tieying (李铁映)
 9. Li Ruihuan (李瑞环)
 10. Wu Bangguo (吴邦国)
 11. Wu Guanzheng (吴官正)
 12. Chi Haotian (迟浩田)
 13. Zhang Wannian (张万年)
 14. Luo Gan (罗干)
 15. Hu Jintao (胡锦涛)
 16. Jiang Chunyun (姜春云)
 17. Jia Qinglin (贾庆林)
 18. Qian Qichen (钱其琛)
 19. Huang Ju (黄菊)
 20. Wei Jianxing (尉健行)
 21. Wen Jiabao (温家宝)
 22. Xie Fei (谢非)

Alternate Member[edit]

Ordered in the number of ballots
 1. Zeng Qinghong (曾庆红)
 2. Wu Yi (吴仪)

Standing Committee Members[edit]

Ordered in political position ranking
 1. Jiang Zemin
 2. Li Peng
 3. Zhu Rongji
 4. Li Ruihuan
 5. Hu Jintao
 6. Wei Jianxing
 7. Li Lanqing

External links[edit]