9th Politburo of the Communist Party of China

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search

The 9th Politburo of the Communist Party of China was elected by the 9th Central Committee of the Communist Party of China on April 28, 1969.

Standing Committee Members[edit]

 1. Mao Zedong
 2. Lin Biao
The next are in stroke order of surnames:
 1. Chen Boda
 2. Zhou Enlai
 3. Kang Sheng

Members[edit]

 1. Mao Zedong
 2. Lin Biao
The next are in stroke order of surnames:
 1. Ye Qun (叶群)
 2. Ye Jianying (叶剑英)
 3. Liu Bocheng (刘伯承)
 4. Jiang Qing (江青)
 5. Zhu De (朱德)
 6. Xu Shiyou (许世友)
 7. Chen Boda (陈伯达)
 8. Chen Xilian (陈锡联)
 9. Li Xiannian (李先念)
 10. Li Zuopeng (李作鹏)
 11. Wu Faxian (吴法宪)
 12. Zhang Chunqiao (张春桥)
 13. Qiu Huizuo (邱会作)
 14. Zhou Enlai (周恩来)
 15. Yao Wenyuan (姚文元)
 16. Kang Sheng (康生)
 17. Huang Yongsheng (黄永胜)
 18. Dong Biwu (董必武)
 19. Xie Fuzhi (谢富治)

Alternate Member[edit]

Ordered in the number of ballots
 1. Ji Dengkui (纪登奎)
 2. Li Xuefeng (李雪峰)
 3. Li Desheng (李德生)
 4. Wang Dongxing (汪东兴)

External links[edit]