Ab Kuleh Sar

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search

Ab Kuleh Sar (Persian: ابكوله سر‎), also rendered as Ab Kalleh Sar or Abkaleh Sar, may refer to: