Aleksandra Marianna Wiesiołowska

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search
Aleksandra Marianna Wiesiołowska
Alaksandra Viesiałoŭskaja (Sabieskaja). Аляксандра Весялоўская (Сабеская).jpg
Coat of arms Janina
Consort Krzysztof Wiesiołowski

Issue

none
Full name
Aleksandra Marianna z Sobieskich Wiesiołowska
Noble family Wiesiołowski
Father Marek Sobieski
Mother Jadwiga Snopkowska
Died 14 August 1645

Aleksandra Marianna Wiesiołowska (died on 14 August 1645) was the daughter of magnate Marek Sobieski and Jadwiga Snopkowska.

She was married to Court Marshal of Lithuania Krzysztof Wiesiołowski.

Bibliography[edit]

  • Borkowska M. OSB, Leksykon zakonnic polskich epoki przedrozbiorowej. Tom III. Polska Centralna i Południowa, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2008, ISBN 83-7181-398-8, s. 30.
  • Kamieniecka E., Z zagadnień sztuki Grodna połowy XVII wieku, (w:) Lorentz S., Michałowski K., Rocznik Muzeum Narodowego w Warszawie, t. XVI, Warszawa 1972, ss. 87–134.
  • Podhorodecki L., Sobiescy herbu Janina, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1981, ISBN 83-205-3234-5, s. 9.