Athletics at the 8th National Games – Women's 100m hurdles

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search

The women's 100m hurdles event at the 1997 Chinese National Games was held on October 17–18.

Results[edit]

Heats[edit]

Rank Name Team Time Notes
1 Liu Jing Sichuan 12.85 Q
2 Zhou Jing Hebei 12.87 PB, Q
3 Zhang Yu Tianjin 13.01 SB, Q
4 Luo Bin Hunan 13.03 PB, Q
5 Zeng Yan Sichuan 13.06 Q
6 Tan Yali 13.12 PB, Q
7 Tang Xiaoyue 13.13 PB, Q
 ? Sun Hongwei Hebei  ? Q
9 Liu Hao 13.33 PB
10 Jiang Jianchun 13.36 PB
11 Xiong Yanling 13.50 PB
 ? Deng Xiaocen  ?
Zhou Hongyan  ?
Zhu Shuiying  ?

Final[edit]

Rank Name Team Time Notes
1st Zeng Yan Sichuan 12.74 PB
2nd Liu Jing Sichuan 12.76 PB
3rd Zhang Yu Tianjin 12.84 SB
4 Luo Bin Hunan 12.88 PB
5 Zhou Jing Hebei 12.89
6 Sun Hongwei Hebei 12.92 AJR
7 Tan Yali  ?
8 Tang Xiaoyue  ?

References[edit]

External links[edit]