Bașeu River

From Wikipedia, the free encyclopedia
  (Redirected from Başeu River)
Jump to: navigation, search
Bașeu River
River
Countries Romania
Counties Botoşani County
Tributaries
 - left Podul Popii,
Ursoiu,
Podriga,
Răchita,
Bodeasa,
Avrămeni,
Sărata,
Popoaia
 - right Ciolac,
Pişcov,
Balinţi,
Glodul Alb
Villages Plevna,
Suharău,
Mlenăuţi,
Hudeşti,
Havârna,
Gârbeni,
Tătărăşeni,
Balinţi,
Galbeni,
Negreni,
Ştiubieni,
Săveni,
Vlăsineşti,
Sârbi,
Moara Jorii,
Mihălăşeni,
Negreşti,
Păun,
Năstase,
Ştefăneşti-Sat,
Ştefăneşti
Mouth Prut
Length 118 km (73 mi)
Basin 965 km2 (373 sq mi)
Official River Code XIII.1.10

The Bașeu River is a tributary of the Prut River in Romania.

References[edit]

  • Administrația Națională Apelor Române - Cadastrul Apelor - București
  • Institutul de Meteorologie și Hidrologie - Rîurile României - București 1971
  • ICPA - Comune vulnerabile - județul Botoșani [1]
  • Trasee turistice - județul Botoșani [2]

Maps[edit]

  • Harta Județului Botoșani [3]