Battle of Kivinebb

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search
Battle of Kivinebb
Part of Russo-Swedish War (1554–57)
Date March 11, 1555
Location Kivinebb, Russia
Result Swedish victory
Belligerents
Sweden Sweden Russian Empire Tsardom of Russia
Commanders and leaders
Jöns Månsson Ulfsparre Ivan Bibikoff
Strength
560 men[1] 12,000 men[1]
Casualties and losses
light[2] 300–600 killed[2]

The Battle of Kivinebb on March 11, 1555 between forces of Sweden commanded by Jöns Månsson Ulfsparre on one side, and on the other Russian forces commanded by Ivan Bibikoff. Swedish forces won the battle.[1][2]

References[edit]

  1. ^ a b c Väänänen, Kalle: Vainotien vartijat; Etelä-Karjalan maanpuolustushistoriaa, Viipurin Suojeluskuntapiirin Piiriesikunta, Karjalan kirjapaino oy Viipuri 1939. pp. 10.
  2. ^ a b c Sauri, Seppo: Suomalaisten suuret taistelut. Keuruu: Otava, 2002. pp. 14.