Bình Tân District, Vĩnh Long

From Wikipedia, the free encyclopedia
  (Redirected from Binh Tan District, Vinh Long)
Jump to: navigation, search
Binh Tan District
Huyện Bình Tân
District
Country  Vietnam
Region Mekong Delta
Province Vinh Long
Time zone UTC + 7 (UTC+7)

Bình Tân is a rural district (huyện) of Vinh Long province in the Mekong Delta region of Vietnam.