Cân i Gymru

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search
Cân i Gymru
Can i Gymru Logo.png
Presented by varies year on year
Judges varies year on year
Country of origin Wales
Original language(s) Welsh
No. of episodes 45
Production company(s) S4C
Broadcast
Original channel BBC (1969–82)
S4C (1983–present)
Original run 1969 – present
External links
Website

Cân i Gymru (English: A Song for Wales, Welsh pronunciation: [ˈkaːn i ˈɡəmrɨ]) is a Welsh television show broadcast on S4C annually. It was first introduced in 1969 when BBC Cymru wanted to enter the Eurovision Song Contest. It has taken place every year since, except in 1973. It is proposed that if Wales were to enter the Eurovision Song Contest, Cân i Gymru would be the preselection show. Cân i Gymru is different from most talent shows. Whereas the majority invite the public to participate, Cân i Gymru welcomes only professional artists. The winner of the contest represents Wales at the annual Pan Celtic Festival held in Ireland and is also awarded a cash prize.

Winners[edit]

Year Song Translation Singer
2014 "Galw Amdanat Ti" Calling for you Mirain Evans[1]
2013 "Mynd I Gorwen Hefo Alys" Going to Corwen With Alys Jessop a'r Sgweiri
2012 "Braf yw Cael Byw" Being Alive is Fine Gai Toms
2011 "Rhywun yn Rhywle" Someone Somewhere Tesni Jones
2010 "Bws i'r Lleuad" Bus to the Moon Tomos Wyn
2009 "Gofidiau" Worries Elfed Morgan Morris
2008 "Atgofion"[2] Memories Aled Myrddin
2007 "Blwyddyn Mas"[3] Year Out Einir Dafydd and Ceri Wyn Jones
2006 "Lili'r nos" Lily of the night Ryland Teifi
2005 "Mi Glywais" I Heard Rhydian Bowen Phillips
2004 "Dagrau Tawel" Silent Tears Rhian Mair Lewis
2003 "Oes Lle I Mi" Is There Room For Me Non Parry and Steffan Rhys Williams
2002 "Harbwr Diogel" Safe Haven Elin Fflur
2001 "Dagrau Ddoe" Yesterday's Tears Geinor Haf
2000 "Cae o Yd" Field of Corn Martin Beattie
1999 "Torri'n Rhydd" Breaking Free Steffan Rhys Williams
1998 "Rho Dy Law" Give Your Hand Arwel Wyn Roberts
1997 "Un Funud Fach" One Small Minute Bryn Fôn
1996 "Cerrig yr Afon" River's Stones Iwcs a Doyle
1995 "Yr Ynys Werdd" The Green Island Gwenda Owen
1994 "Rhyw Ddydd" Some Day Geraint Griffiths
1993 "Y Cam Nesa" The Next Step Paul Gregory
1992 "Dal i Gredu" Still Believe Eifion Williams
1991 "Yr Un Hen Le" The Same Old Place Neil Williams a'r Band
1990 "Gwlad y Rasta Gwyn" Land of the White Rasta Sobin a'r Smaeliaid
1989 "Twll Triongl" Triangle Hole Hefin Huws
1988 "Can Wini" Wini's Song Manon Llwyd
1987 "Gloria Tyrd Adre" Gloria Come Home Eryr Wen
1986 "Be ddylwn i Ddweud" What Should I Say Eirlys Parri
1985 "Ceiliog y Gwynt" Weathervane Bwchadanas
1984 "Y Cwm" The Valley Geraint Griffiths
1983 "Popeth ond y Gwir" Everything But The Truth Linda Healey and Cleif Harpwood
1982 "Nid Llwynog Oedd yr Haul" The Sun Wasn't A Fox Caryl Parry Jones and Bando
1981 "Dechrau'r Dyfodol" Start Of The Future Beca
1980 "Golau Tan Gwmwl" Light under a Cloud Plethyn
1979 "Ni Welaf yr Haul" I Don't See The Sun Pererin
1978 "Angel ble wyt ti?" Angel where are you? Delwyn Sion and Brân
1977 "Dafydd ap Gwilym" Dafydd ap Gwilym Cawl Sefin
1976 "Y Llanc Glas Lygad" The Blue-Eyed Boy Rhian Rowe
1975 "Caledfwlch" Excalibur Brân
1974 "I gael Cymru'n Gymru Rhydd" To Get A Free Wales Iris Williams
1973
Not Held
1972 "Pan ddaw'r Dydd" When The Day Comes Heather Jones
1971 "Nwy yn y Nen" Smoke in the Sky Eleri Llwyd
1970 "Dydd o haf" Summer's day Y Canolwyr
1969 "Y Cwilt Cymreig" The Welsh Quilt Margaret Williams

See also[edit]

References[edit]

  1. ^ "The Winners". Cân i Gymru. S4C. 26 February 2014. Retrieved 6 July 2014. Barry and Mirain Evans – a father and daughter from Chwilog, near Pwllheli – are the winners of Cân i Gymru 2014. 
  2. ^ http://www.s4c.co.uk/canigymru/e_2008-comp.shtml
  3. ^ http://www.s4c.co.uk/canigymru/e_2007-comp.shtml

External links[edit]