Chaubis Avtar

From Wikipedia, the free encyclopedia
  (Redirected from Chaubis Avatar)
Jump to: navigation, search
Dasam Granth
Dasam Granth - (ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ)

Dasam.Granth.Frontispiece.BL.Manuscript.1825-1850.jpg

Banis
Jaap Sahib - Akal Ustat - Bachitar Natak - Chandi Charitar Ukat(i) Bilas - Chandi Charitar 2 - Chandi di Var - Gyan Parbodh - Chobis Avatar - Brahm Avtar - Rudar Avtar - Sabad patshahi 10 - 33 Swaiyey - Khalsa Mahima - Shastar Nam Mala - Charitropakhyan - Zafarnamah - Hikayats
Other Related Banis
Ugardanti - Bhagauti Astotar - Sri Kaal Chopai - Lakhi Jungle Khalsa - Asfotak Kabits - Sahansar Sukhmana - Vaar Malkauns Ki - Chandd - Chaupai Sahib - Tavparsadi Savaiye
History
Historical sources - Memorials
Various aspects
Idolatry Prohibtion

Chaubis Avtar(Punjabi: ਚੌਬੀਸ ਅਵਤਾਰ), also called Twenty Four Incarnations is composition which is present in Dasam Granth containing history of 24 incarnations of Vishnu. It is traditionally and historically attributed to Guru Gobind Singh. The composition is covers 30% of the Dasam Granth containing 5571 verses with longest sub compositions called Krishna Avtar and Rama avtar, having 2492 and 864 verses each. Kalki avtar chapter contains 586 Verses.

In commencement of composition, the composer had written that all 24 incarnations of Vishnu tried to equate themselves with Supreme almighty and unable to know secrets of almighty.[1]


List of 24 Avatars[edit]

Guru Gobind Singh given life account of following Avatars in granth:

 1. Macha (Matsya)
 2. Kaccha (Kurma)
 3. Nara (Nara in Nara-Narayana)
 4. Narayana (Narayana in Nara-Narayana)
 5. Maha Mohini (Mohini)
 6. Bairaha (Varaha)
 7. Nar Singha (Narasimha)
 8. Bavana (Vamana)
 9. Parashurama
 10. Brahma
 11. Rudra
 12. Jalandhara
 13. Bishan (Vishnu)
 14. Sheshayi
 15. Arihant Dev
 16. Manu Raja (Manu)
 17. Dhanvantari
 18. Suraja (the sun)
 19. Chandara (the moon)
 20. Rama
 21. Krishna
 22. Nara (Arjuna)
 23. Buddha
 24. Kalki

Historicity of Composition[edit]

As per internal references of Dasam Granth, Krishna Avtar was composed in Vikram Samvat 1745/ 1688 AD at Paonta Sahib when Guru Gobind Singh was residing there[2] where Rama Avtar was finished at Anandpur Sahib in 1755.[3]

Following are historical references of 18th century serves as evidences that Guru Gobind Singh had written this composition at Anandpur as well as at Paunta Sahib:

 • Letter to Mata Sundri, Bhai Mani Singh: The letter was written by Bhai Mani Singh to Mata Sundri, after 5 years of demise of Guru Gobind Singh.[4] This manuscript provides evidence of writing of Krishna Avtar by Guru Gobind Singh also includes 303 Charitars and Shastar Nam Mala. This manuscript was written before compilation of dasam granth during collections of various compositions.[5] Among critics Gyani Harnam Singh Balabh believes that only 303 Charitars were written by Guru Gobind Singh among 404 Charitars in Charitropakhyan.[6]
 • Parchi Gobind Singh - Bava Sevadas: This manuscript was finished sometime in the first quarter of the eighteenth century(around 1741) by Seva Das, an Udasi.[7] He mentioned famous quote from Rama Avtar which is composition within Chaubis Avtar.
 • Mahima Parkash, Sarup Das Bhalla: This book was completed by Sarup Das, who belong to lineage of Guru Amar Dass, in 1776. He had access to whole Dasam Granth and mentioned that Chaubis Avtar was written by Guru Gobind Singh.

There is controversy among few Sikh scholars who do not believe it to be the work of Guru Gobind Singh.

Relation with Puranas[edit]

Among differences with Puranic literature, the major difference is that Chobis Avtar believes in monotheism, and preach almighty is beyond Birth and treat all incarnations as Humans, who worked as Agent of the supreme but later on became egoistic and forget the Supreme himself.[8]

As per internal references, Krishna Avtar was written on base of Dasam Skand of Sirimad Bhagwat Puraan, with many sanctifications and comments by poet.

Among difference versions of Ramayana, Guru Gobind Singh also written down his version under title Rama Avtar.

There is difference in list of Chaubis Avtar given by Guru Gobind Singh compared to earlier lists. He includes Arihant, Suraja, Chandra and Nara as avtar which is not mentioned in other Puranas.

References[edit]

 1. ^ Chopai 7, Chobis Avtar, Dasam granth
 2. ^ Krishna Avtar, ਸੱਤ੍ਰਹ ਸੈ ਪੈਤਾਲ ਮਹਿ ਸਾਵਨ ਸੁਦਿ ਥਿਤਿ ਦੀਪ ॥ ਨਗਰ ਪਾਂਵਟਾ ਸੁਭ ਕਰਨ ਜਮਨਾ ਬਹੈ ਸਮੀਪ ॥੨੪੯੦॥ ਦਸਮ ਕਥਾ ਭਾਗਉਤ ਕੀ ਭਾਖਾ ਕਰੀ ਬਨਾਇ ॥ ਅਵਰ ਬਾਸਨਾ ਨਾਹਿ ਪ੍ਰਭ ਧਰਮ ਜੁੱਧ ਕੇ ਚਾਇ ॥੨੪੯੧॥
 3. ^ Rama Avtar, Dasam Granth, ਸੰਮਤ ਸੱਤ੍ਰਹ ਸਹਸ ਪਚਾਵਨ ॥ ਹਾੜ ਵਦੀ ਪ੍ਰਿਥਮਿ ਸੁਖ ਦਾਵਨ ॥ ਤ੍ਵ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਕਰਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸੁਧਾਰਾ ॥ ਭੂਲ ਪਰੀ ਲਹੁ ਲੇਹੁ ਸੁਧਾਰਾ ॥੮੬੦॥ ਨੇਤ੍ਰ ਤੁੰਗ ਕੇ ਚਰਨ ਤਰਿ ਸਤਦ੍ਰੱਵ ਤੀਰ ਤਰੰਗ ॥ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤ ਪੂਰਨ ਕੀਯੋ ਰਘੁਬਰ ਕਥਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ॥੮੬੧॥
 4. ^ ....ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਨਿਰੰਤਰ ਬਣਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪੱਤਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜੋਤੀ-ਜੋਤਿ ਸਮਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ 4-5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦਾ ਹੈ।.....Sri Dasam Granth Krtitv, Dr. Harbhajan Singh
 5. ^ ...ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਇਕ ਪੱਤਰ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 303 'ਚਰਿਤਰ ਉਪਾਖਿਆਨ' ਅਤੇ 'ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਵਤਾਰ' ਦਾ ਪੂਰਬਾਰਧ ਮਿਲ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਉਤਰਾਰਧ ਅਥਵਾ 'ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਨਾਮ ਮਾਲਾ' ਨਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ...Sri Dasam Granth Krtitv, Dr. Harbhajan Singh
 6. ^ ...ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਣ ਦੀ ਗਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਅਸਤਿਤ੍ਵ ਦੀ ਖ਼ਬਰ 'ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ' ਦੀ ਬਾਣੀ ਉਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੂਰੇ 'ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ' ਨੂੰ ਗੁਰੂ-ਕ੍ਰਿਤ ਦਸਣ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਨੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਚਿੱਠੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਪਰ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਜਿਸ ਗਿ. ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ 'ਬਲਭ' ਨੇ ਸ. ਕਰਮ ਸਿੰਘ 'ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ' ਦੀ ਪ੍ਰੁੇੁਰਨਾ ਨਾਲ ਇਸ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਖੋਜ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਸੀ, ਵਾਸਤਵ ਵਿਚ ਉਹ 'ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ' ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀ। 'ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਵਤਾਰ ਬਾਣੀ', ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਕਿਸੇ ਕਵੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਨੁਸਾਰ 'ਚਰਿਤਰੋਪਾਖਿਆਨ' ਦੇ ਕੇਵਲ 303 ਚਰਿਤ੍ਰ ਗੁਰੂ-ਕ੍ਰਿਤ ਹਨ। ...Sri Dasam Granth Krtitv, Dr. Harbhajan Singh
 7. ^ Parchi and History
 8. ^ Page 73, Dasam Granth, SS Kapoor

External links[edit]