List of Chinese films of the 1930s

From Wikipedia, the free encyclopedia
  (Redirected from Chinese films of the 1930s)
Jump to: navigation, search

This is a list of films produced in the Republican period of China ordered by year of release in the 1930s.

For an alphabetical listing of Chinese films see Category:Chinese films.

1930[edit]

Title Director Actors Genre Notability
A Red Egg Cheng Bugao Gong Jianong,
Gao Qianping
Social criticism
A Romantic Girl Cheng Bugao Xuan Jinglin,
Gong Jianong
Romance
The Cave of the Silken Web II Dan Duyu Yin Mingzhu Shenmo fantasy Sequel to the 1927 film of the same title
Circus Girl Wang Yuanlong Zhou Wenzhu,
Wang Cilong
Action
Elder Brother's Romance Wang Cilong Wang Cilong,
Chen Yunshang
Drama Alternate title: Elder Brother's Elopement
Hall of the Broken Zither Zheng Zhengqiu Hu Die,
Xia Peizhen,
Zheng Xiaoqiu
Tragedy
New Journey to the West Zhang Shichuan Zheng Xiaoqiu,
Xia Peizhen
Adapted from the classic novel Journey to the West
Nine Dragons Mountain Zhu Shouju Ruan Lingyu,
Zheng Jiduo
Action
Peach Blossom Lake Zheng Zhengqiu Hu Die,
Zheng Xiaoqiu
Crime
The Pearl Cap Zhu Shouju Ruan Lingyu,
Zheng Jiduo
Crime/Romance
The Road to Riches Cheng Bugao Zhou Wenzhu,
Zhu Fei
Drama Alternate title: The Golden Road
Spring Dream in the Old Capital Sun Yu Ruan Lingyu,
Wang Ruilin,
Lin Chuchu
Ruan Lingyu's breakthrough role; also known as Remembrance of Peking or Reminiscences of Beijing
Suicide Contract Zhu Shilin Ruan Lingyu,
Liu Jiqun
Comedy-Drama Ruan's first film for the Lianhua Film Company. Directing debut for Zhu Shilin
Virtuous Mother from a Brothel Cheng Bugao Xuan Jinglin,
Xia Peizhen
Drama
Wild Flowers Sun Yu Ruan Lingyu,
Jin Yan
Alternate title: Wild Flowers Among the Weeds
Yang Naiwu Qiu Qixiang Chen Yumei,
Sun Min
Docudrama Dramatization of an infamous late Qing Dynasty case of criminal injustice

1931[edit]

Title Director Actors Genre Notability
A Couple in Life and Death Zhang Shichuan Wang Xianzhai,
Xuan Jinglin,
Gong Jianong
Drama
A Free Soul Wang Cilong Tang Tianxiu,
Zhou Wenzhu,
Gao Zhanfei
Drama Alternate title: The Bloody Crysanthemum
Amorous History of the Silver Screen Cheng Bugao Xuan Jinglin,
Xia Peizhen
Drama Partially lost film about a woman's rise from prostitution to stardom from Mingxing Film Company
Arsène Lupin Li Pingqian Chen Yumei,
Sun Min
Mystery Adapted from the stories by Maurice Leblanc
Between Themselves Li Pingqian Chen Yumei,
Sun Min
Drama
Blue Skies After the Rain Xia Chifeng Chen Qiufeng,
Lin Ruxin
Drama Filmed on location in Japan. First Chinese production with sound on film.
The Casebook of Sherlock Holmes Li Pingqian Li Pingqian,
Chen Yumei
Mystery Alternate title: Stories of Sherlock Holmes
Farewell to Yuren Zheng Zhengqiu Xuan Jinglin,
Zheng Xiaoqiu
Tragedy
The Flying General Ren Pengnian Wu Lizhu Crime
Heartaches Yang Xiaozhong Wan Laitian,
Ding Ziming
Drama
Heng Niang Shi Dongshan Zhou Wenzhu,
Tang Tianxiu,
Zhu Fei
Fantasy Adapted from a story of the same title in Strange Stories from a Chinese Studio
In Old Beijing Zhang Shichuan Wang Xianzhai
Zheng Xiaoqiu
Drama Alternate title: Splendors of the Old Capital
Love and Duty Bu Wancang Ruan Lingyu,
Jin Yan
Romance/Tragedy Early Lianhua Film Company production, previously thought lost, a complete print was discovered in South America in the 1990s
Lucky Stars Zhang Shichuan Zheng Xiaoqiu,
Hu Die
Musical Review
The Murderess Tan Zhiyuan,
Gao Lihen
Liang Saizhen,
Yan Yuexian,
Cai Chusheng
Mystery
Oriental Nights Dan Duyu Yin Mingzhu Fantasy Adapted from One Thousand and One Nights
Peach Blossom Weeps Tears of Blood Bu Wancang Ruan Lingyu Drama Sometimes translated as The Peach Girl
Pleasures of the Dance Hall Li Pingqian,
Qiu Qixiang,
Shao Zuiweng
Xuan Jinglin,
Chen Yumei
Drama First sound film from the Tianyi Film Company, with several American technicians imported from Hollywood to assist and train Chinese personnel
Shadow of Red Tears Zhang Shichuan Hu Die,
Zheng Xiaoqiu
Drama Released in two parts
Shadow on the Window Cheng Bugao Xuan Jinglin,
Gong Jianong
Mystery
Sing-Song Girl Red Peony Zhang Shichuan Hu Die
Xia Peizhen
First Chinese sound film (wax discs)
The Singing Beauty Cheng Kengran Xu Qinfang,
Zhu Fei
Romance/Tragedy
A Spray of Plum Blossoms Bu Wancang Ruan Lingyu,
Jin Yan,
Wang Cilong
Drama
Spring in the Jade Palace Dan Duyu Ruan Lingyu Drama Adapted from two Peking operas
Struggle Between Love and Desire Wang Cilong Gao Zhanfei,
Tang Tianxiu,
Zhou Wenzhu
Drama
Such a Paradise Zhang Shichuan Hu Die,
Gong Jianong
Drama Released in two parts
Three Heroes of the Wang Family Wang Yuanlong Wang Yuanlong,
Tang Tianxiu
War
Two Stars of the Milky Way Shi Dongshan Jin Yan Also known as Two Stars of the Silver Screen
Unlucky to be Born a Daughter Cheng Bugao Gao Qianping Drama

1932[edit]

Title Director Actors Genre Notability
A Kindly Mother Zhang Shichuan Yan Yuexian,
Wang Xianzhai
Drama
A Lonely Bird Cheng Bugao Hu Die,
Gong Jianong
Drama Adapted from the novel of the same title by Zhang Henshui
A Music Teacher Jin Qingyu Zi Luolan,
Jin Yan
Drama
A Young Actress Qiu Qixiang Yuan Meiyun Drama
Beloved Enemy Cheng Bugao Zheng Xiaoqiu,
Liang Saizhen
Drama
Facing the National Crisis Cai Chusheng,
Shi Dongshan,
Sun Yu,
Wang Cilong
Chen Yanyan,
Zheng Junli
War
Hell at Sea Wang Cilong Wang Cilong,
Zhou Wenzhu,
Tang Tianxiu
Action
Humanity Bu Wangcang Jin Yan,
Lin Chuchu
Drama
Love and Death Cheng Bugao Gao Qianping Drama
Love and Life Tang Jie,
Wang Jiting,
Gong Jianong,
Hu Ping
Loving Blood of the Volcano Sun Yu Li Lili,
Zheng Junli
Drama
Old Hate, New Sorrow Li Pingqian Gong Jianong,
Ai Xia
Musical/Drama
One Night of Luxury Shao Zuiweng Chen Yumei,
Hu Shan,
Sun Mei,
Drama Adapted from the short story The Necklace by Guy de Maupassant
Pink Dream Cai Chusheng Gao Zhanfei,
Zheng Junli,
Tan Ying
Drama Also known as Dream in Pink
Poetry Written on a Banana Leaf Li Pingqian Wang Renmei,
Li Lili
Musical
Regrets Dan Duyu Yuan Congmei Drama Alternate title: Mistaken Marriage
South Seas Beauty Dan Duyu Yin Mingzhu
Spring Dream in the Old Capital II Bu Wancang Ruan Lingyu,
Jin Yan
Drama Sequel to the 1931 release of the same title
Spring in the South Cai Chusheng Gao Zhanfei,
Chen Yanyan
Drama
Three Modern Women Bu Wancang Ruan Lingyu,
Jin Yan
Drama
Two Daughters of the Northeast Li Pingqian Hu Shan,
Lu Lixia
War/Romance Alternate title: Two Orphan Girls on the Battlefield
Wild Rose Sun Yu Jin Yan,
Wang Renmei
Romance/Drama

1933[edit]

Title Director Actors Genre Notability
A Modern Woman Li Pingqian Ai Xia,
Sun Min
Lead actress Ai Xia also wrote the screenplay
A Movie Actress Tang Xiaodan Hu Shan
A Waif Shao Zuiweng Drama Based on the novel Sans Famille by Hector Malot
A Woman's Life Shao Zuiweng Chen Yumei Drama
Actress on the Way Chen Kengran Xu Qinfang,
Zheng Xiaoqiu
An Isolated Army Chen Tian Ye Juanjuan War
Bai Jinlong Tang Xiaodan Romance
Battlefield Adventures Zhang Shichuan Hu Die,
Zheng Xiaoqiu.
Gong Jianong
War
Chicken and Duck Wang Fuqing
Children of Our Time Li Pingqian Zhao Dan,
Ai Xia
Drama
Combat Hu Tu Shu Xiuwen Drama
Consciousness Wen Yimin Fan Xuepeng Drama
Cosmetics Market Zhang Shichuan Hu Die,
Ai Xia
Early sound film
The Cries of Women Shen Xiling Wang Ying,
Gong Jianong
Drama
Dawn Over the Metropolis Cai Chusheng Wang Renmei Drama
Daybreak Sun Yu Li Lili,
Gao Zhanfei
Drama Lianhua Film Company production
Deep Sorrows Wang Yuanlong Qian Siying Tragedy
Drifting Tang Xiaodan Hu Shan Alternate title: Willow Catkins II
Fallen Angel Wang Fuqing Yang Naimei,
Xia Peizhen
The Future Cheng Bugao Xuan Jinglin,
Sun Min
Drama
Light of Motherhood Bu Wancang Jin Yan,
Li Zhuozhuo
Little Toys Sun Yu Ruan Lingyu,
Li Lili
Drama
Lost Love Zhang Shichuan Zhang Zhiyun,
Yan Yuexian
Drama
Love and Tears of a Tenant Hong Shen Wang Ying Drama
Morning Glory Wu Wenchao War
Mother and Son Tang Jie Xuan Jinglin,
Zheng Xiaoqiu
National Existence Tian Han Shu Xiuwen
New Year's Eve Jiang Qifeng Liu Jiqun,
Chen Yanyan
Drama
Night in the City Fei Mu Ruan Lingyu,
Jin Yan
Drama Fei Mu's directorial debut, now lost. Alternate title: City Nights
Oppression Gao Lihen Gong Jianong,
Xia Peizhen
Social Criticism
Remnants of Spring Zhang Shichuan Xu Lai,
Zheng Xiaoqiu
Romance in Spring Zheng Zhengqiu Hu Die,
Sun Min
Drama
Sister's Tragedy Gao Lihen,
Wang Jiting
Zheng Xiaoqiu,
Hu Ping
Spring Dream of the Lute Li Pingqian Gao Qianping,
Zheng Xiaoqiu
Spring Silkworms Cheng Bugao Ai Xia Leftist Drama Mingxing Film Company production, an adaptation of the Mao Dun-penned short story
Stirrings of Love Zheng Yingshi Gao Zhanfei,
Wang Renmei
Drama
Struggle Shi Dongshan Chen Yanyan Drama
Such Heroes Zhuang Yuanjun Han Lan'gen,
Liu Jiqun,
Tan Ying
Comedy
Sweetgrass Beauty Chen Kengran Xie Yunqing,
Xia Peizhen
Drama
Vicious Neighbors Ren Pengnian Wu Lizhu Drama Originally about 100 minutes running time, 42 minutes still exist
Wild Torrent Cheng Bugao Hu Die,
Xia Peizhen,
Gong Jianong
Drama
Willow Catkins Shao Zuiweng Yuan Meiyun

1934[edit]

Title Director Actors Genre Notability
24 Hours in Shanghai Shen Xiling Zhao Dan,
Gu Lanjun,
Gu Meijun
Drama
A Beautiful Night Xu Xinfu Tan Ying,
Tang Tianxiu
A Brief Life Xu Xinfu Hu Die,
Xuan Jinglin
Drama
A Woman Prisoner Wang Tianbei Xu Suzhen Drama
The Big Road Sun Yu Jin Yan,
Li Lili
Drama
Bigamy Wu Cun Gao Zhanfei,
Yan Yuexian,
Gao Qianping
Drama
Body Building
Buried With Flowers Shao Zuiweng Chen Yumei,
Ye Qiuxin
Tragedy
The Classic for Girls Zhang Shichuan,
Yao Sufeng,
Zheng Zhengqiu,
Xu Xingfu,
Li Pingqian,
Chen Kengran,
Shen Xiling,
Cheng Bugao
Ensemble cast Comedy/Drama Collection of short stories against the background of a women's class reunion. Aka: A Bible for Girls
Cotton Blossom Village Zheng Yingshi Gao Zhanfei,
Hu Ping
Drama
Dawn Wang Yuanlong,
Shao Zuiweng
Wang Yuanlong,
Fan Xuepeng
The Doctrine of Women Chen Kengran Xu Qinfang
Elapse Gao Lihen Hu Shan
Zhao Dan
Enemies of Women Chen Kengran Xu Qinfang,
Zhao Dan
Exhibition Chen Kengran Xia Peizhen,
Sun Min
Flame of Youth Qiu Qixiang Ye Qiuxin,
Chen Yumei
Flames Hu Rui Hu Ping Drama
Flowers in the Storm Ma-Xu Weibang Gao Zhanfei,
Chen Yanyan
Drama
Give Back My Home Wang Cilong Liang Saizhen,
Gao Zhanfei
Go Northwest Cheng Bugao Xu Lai,
Gong Jianong
The Goddess Wu Yonggang Ruan Lingyu Drama Distributed by the Lianhua Film Company
Golden Age Bu Wancang Jin Yan,
Yin Mingzhu
Drama
Goodbye, Shanghai Zheng Yunbo Ruan Lingyu,
Zhang Yi
Homecoming Zhu Shilin Ruan Lingyu,
Gao Zhanfei
Drama
Hot-Blooded Youth Tang Jie Wang Yuanlong,
Ye Qiuxin
Drama
Iron Bird Yuan Congmei Chen Yanyan,
Gao Zhanfei
Romance/War
Joyous Enemies Qiu Qixiang Chen Yumei Based on the novel of the same title by Zhang Henshui
Just One Night Wen Yimin Ye Qiuxin Drama
Kids Dan Duyu Yuan Meiyun Drama
Kindred Feelings Jiang Qifeng Ma-Xu Weibang,
Chen Yanyan
Life Fei Mu Ruan Lingyu
Lucky Land Shao Zuiweng Chen Yumei,
Tian Fang
Mr. Wang Shao Zuiweng Tang Jie Comedy First in a series of popular live-action comedies based on the cartoon character created by Ye Qianyu
Mrs. Mai Zhang Shichuan Hu Die
Mutual Hatred Cheng Bugao Wang Ying Drama
Never Give Up Zhang Shichuan Gong Jianong,
Xu Lai
Drama
Orchid in an Empty Valley Zhang Shichuan Hu Die,
Gao Zhanfei
Drama Sound remake of the 1926 silent of the same title
Perfumed Snowy Sea Fei Mu Ruan Lingyu,
Gao Zhanfei
Drama
Plunder of Peach and Plum Ying Yunwei Yuan Muzhi Drama Diantong Film Company production.
Queen of Sports Sun Yu Li Lili
Raging Waves of the China Sea Yueh Feng Yuan Meiyun Drama
Reborn Flowers Zheng Zhengqiu Hu Die Drama Lost second part of Twin Sisters
Renzhu Shao Zuiweng,
Gao Lihen
Fan Xuepeng
Romance of Hua Mountain Cheng Bugao Xu Lai,
Gong Jianong
Romance on the Stage Xue Juexian Xue Juexian Romance
Salt Tide Xu Xinfu Hu Die Drama
The Shining Path Zheng Zhenduo Zheng Junli,
Tan Ying
Drama
Song of the Fishermen Cai Chusheng Wang Renmei Drama First Chinese film to win an award at an international film festival (the Moscow Film Festival)
Three Sisters Li Pingqian Zhao Dan,
Hu Die
Adapted from a novel by Japanese author Kan Kikuchi
Twin Sisters Zheng Zhengqiu Hu Die Drama Exists, but second part (Reborn Flowers) is lost
Two to One Zhang Shichuan Gong Jianong,
Gao Qianping
Drama
Virtuous Wife Min Mo Xu Suzhen,
He Zhigang
Drama
The Wind Wu Cun Gao Zhanfei,
Tan Ying
Drama
Women Shi Dongshan Li Minghui,
Hu Ping
Tragedy
Year of Plenty Li Pingqian Ai Xia Drama Alternate title: Golden Valley
Youth Zhu Shilin Tan Ying,
Zhu Fei

1935[edit]

Title Director Actors Genre Notability
A Beauty's Heart Xu Xinfu Hu Die Drama
A Hero of Our Time Ying Yunwei Hu Ping,
Shang Guanwu
Drama Alternate title: Businessmen in Wartime
An Abandoned Woman Tan Youliu Li Lili Drama
At the Foot of E Mei Mountain Wan Laitian War
The Beauty's Favor Wen Yimin Adapted from a novel by Zhang Henshui
The Beginning of Life Shi Dongshan Wei Heling,
Yuan Meiyun
Alternate title: Old People
Big Family Zhang Shichuan Ensemble cast
The Boatman's Daughter Shen Xiling Gao Zhanfei,
Xu Lai
Drama
Brothers Cheng Bugao Hu Die,
Gao Zhanfei
The Carefree Gentlemen Shen Fu Han Lan'gen,
Liu Jiqun
Comedy
Children of Troubled Times Xu Xingzhi Yuan Muzhi,
Wang Renmei
Many alternate titles
War/Romance
Origin of the Chinese National Anthem
Cityscape Yuan Muzhi Lan Ping,
Gu Menghe,
Zhou Boxun
Comedy/Musical
End of Spring Wu Cun Xu Lai,
Gong Jianong
War
Fang Yunying Le Jiyun Hu Shan,
Wei Heling
Four Sisters Yang Xiaozhong Liang Saizhen Featured the Liang Sisters, a popular 1930s stage and club act
Fragrance of the Night Cheng Bugao Hu Die,
Zhao Dan
Hard Struggle Gao Lihen Fan Xuepeng
Homesick Shen Xiling Drama
Human Relations Li Pingqian Gong Jianong,
Zheng Xiaoqiu
Drama Alternate title: Homeless
The Jadeite Horse Xu Xinfu Wang Zhengxin,
Yan Yuexian
Crime
The Legend of the Taiping Heavenly Kingdon Yang Xiaozhong Tong Yuejuan
Life's Sad Song Yang Hansheng Li Minghui,
Wang Yin
Drama
Little Angel Wu Yonggang
Loyal Patriots Zhang Shichuan,
Wu Cun,
Zheng Zhengqiu,
Xu Xinfu,
Li Pingqian,
Shen Xiling,
Cheng Bugao
Drama Alternate titles: Spirit of the People, Loyal Heroes
Mother Wen Yimin Fan Xuepeng Drama
National Customs Luo Mingyou,
Zhu Shilin
Ruan Lingyu,
Zheng Junli
Drama Ruan Lingyu's final film
New Women Cai Chusheng Ruan Lingyu,
Zheng Junli
Drama
The New Peach Blossom Fan Ouyang Yuqian Early Xinhua Film Company production
The Night Before the Wedding Dan Duyu Li Minghui,
Yuan Congmei
The Peach Blossom Dream Dan Duyu Yin Mingzhu Allegory
Refugees Yueh Feng Yuan Meiyun
Settle Down by the Han River Ma-Xu Weibang Chen Yanyan Drama
Song of China Fei Mu,
Luo Mingyou
Zheng Junli Drama New Life Movement film; also known as Filial Piety
Sons and Daughters in a Time of Storm Xu Xingzhi Yuan Muzhi,
Wang Renmei
Drama/War Also known as Children of Troubled Times
Spirit of Freedom Situ Huimin Wang Ying Drama Also known as The Goddess of Freedom
The Tempest Yuan Congmei Yuan Meiyun,
Wei Heling
Drama Alternate title: The Martyr
Three Daughters-in-Law Wang Tianbei Xu Suzhen,
He Zhigang
Drama
Three Girls Gao Lihen Drama
Troubled Sisters Wu Wenchao Hu Shan,
Xia Peizhen
Drama
The Wedding Night Yueh Feng Yuan Meiyun
Women as Vipers Yang Xiaozhong Zhang Yi,
Chen Yanyan
Drama Alternate title: Whirlpool
Young Auntie Min Qian Xia Peizhen Drama

1936[edit]

Title Director Actors Genre Notability
A Little Orphan Girl Yang Xiaozhong Chen Juanjuan,
Zhang Zhizhi
Drama
A Night of Madness Shi Dongshan Gu Eryi,
Hu Ping,
Jin Shan,
Zhou Xuan
Drama Adapted from The Government Inspector by Nikolai Gogol
Back to Nature Sun Yu Jin Yan,
Li Lili
Adapted from the 1902 stage play The Admirable Crichton
The Battle Between Peach and Plum Li Pingqian Ye Qiuxin,
Gu Lanjun
Blood on Wolf Mountain Fei Mu Lan Ping,
Li Lili
Drama "National Defense" film
By the Huangpu River Shao Zuiweng Chen Qiufeng,
Tang Jie
The Desert Island Wu Yonggang Jin Yan,
Zhang Zhizhi
Action Alternate title: Gold and Sand
The Diamond Case Xu Xinfu Gu Lanjun,
Wang Zhengxin
Crime
Downtrodden Peach Blossom Zhang Shichuan Hu Die,
Gao Zhanfei,
Shu Xiuwen
Family Members Hu Xinling Gong Qiuxia Drama
Flowers and Grass Gao Lihen
Girl in an Isolated City Wang Cilong Chen Yanyan,
Zheng Junli
The Graduate Dan Duyu Bai Hong Romance
Grave-Sweeping Day Ouyang Yuqian Li Minghui,
Zhao Dan
The Guangling Tide Chen Kengran Yuan Meiyun,
Wang Yin
Hai Tanghong Zhang Shichuan Bai Yushuang,
Wang Xianzhai
Musical/Drama Alternate title: Red Begonia
Happiness is at the Door Yueh Feng Zhou Xuan Romance
Little Lingzi Cheng Bugao Tan Ying Drama
Lost Lambs Cai Chusheng Drama Deals with the sufferings and tragic fates of street urchins
Mother Love Jin Qingyu Lin Chuchu Drama
Mr. Wang's Marvelous Heroism Zuo Mingzhuang Tang Jie Comedy
New and Old Shanghai Cheng Bugao Ensemble cast Drama
Night Club Li Pingqian Gu Lanjun,
Gong Jianong
Revolutionaries Ying Yunwei Yuan Muzhi,
Chen Boer
Action
Soaring Aspirations Wu Yonggang Jin Yan,
Wang Renmei
Drama
Song of Hatred Shi Dongshan Mei Xi
Wang Renmei
Alternate title: Human Feelings
Song of Triumph Bu Wancang Yuan Meiyun,
Wang Yin
Spring Dream in the Plum Garden Yang Xiaozhong Han Lan'gen,
Liu Jichun
Comedy
Spring Flowers Wu Cun Gao Zhanfei,
Yan Yuexian
Tomboy Fang Peilin Yuan Meiyun Drama/Romance
The Treasure Map Yueh Feng Wang Yin,
Zhou Xuan
Adventure
Two Little Sisters Xu Fenling Yuan Meiyun,
Wang Yin
Unchanged Heart in Life and Death Ying Yunwei Yuan Muzhi Drama
Women's Rights Zhang Shichuan Hu Die,
Zhao Dan
Drama Alternate title: Love's Runaway

1937[edit]

Title Director Actors Genre Notability
A Match Made in Heaven Shen Fu Han Lan'gen,
Bai Lu
Drama
Always Keep Smiling Wu Cun Hu Die,
Gong Jianong,
Gong Qiuxia
Drama
The Battle of Shanghai Lai Man-wai Documentary Collection of documentary footage of the invasion of Shanghai by Japan, as filmed by Lai Manwai and others.
Crossroads Shen Xiling Zhao Dan,
Bai Yang
Drama Early sound film
The Disappearing Corpse Xu Xinfu Xu Xinyuan,
Gu Meijun
Mystery First of the Chinese-made Charlie Chan movies
Dream Universe Cheng Bugao Tan Ying,
Shu Xiuwen
Alternate title: Heaven and Earth in a Dream
Flexible Girls Chen Kengran Lu Ming,
Yan Yuexian
Drama
Flight by Night Cheng Bugao Mei Xi,
Tan Ying
Flower of Society Zhang Shichuan Bai Yang,
Gong Jianong
Drama
Four Daughters Wu Cun Bai Yang,
Gong Jianong
Drama
The Free World Shen Fu Chen Yanyan,
Liu Qiong
Drama
Full of Vim and Vigor Xu Xinfu Wang Jiting,
Gu Lanjun
Crime
The General's Daughter Ho Mengfu Li Zhuozhuo War
Gold-Plated City Fei Mu Also known as The Gilded City
The Lost Pearl Zhu Shilin Li Lili,
Liu Qiong
Drama
March of Youth Shi Dongshan
Martyrs of the Northern Front Fei Mu
The Money Tree Tan Youliu Shu Xiuwen Drama Adapted from the Chinese stage version of Juno and the Paycock
Mother's Secrets Zhang Shichuan Sun Min,
Gong Jianong
Murder in the Oratory Fei Mu Opera
Mysterious Flower Yueh Feng Bai Yang Crime
New Year's Coin Zhang Shichuan Hu Rongrong Drama Also known as New Year's Gift
Night Rain by the Xiang River Wang Cilong Gao Zhanfei,
Diao Banhua
Romance
Secret Code Various Gao Zhanfei War
So Busy Ouyang Yuqian Li Lili
Song at Midnight Ma-Xu Weibang Jin Shan,
Gu Menghe
Horror A Chinese adaptation of Phantom of the Opera
Song of a Loving Mother Zhu Shilin Ensemble cast Drama
Soul and Body Gate Zhong Shigen Lin Chuchu
Spring Arrives Everywhere Sun Yu Chen Yanyan,
Mei Xi
Street Angel Yuan Muzhi Zhao Dan,
Zhou Xuan
Drama
Strange Case in an Ancient Pagoda Zhang Shichuan Wang Xianzhai,
Gong Qiuxia
Crime
Symphony of Lianhua Various Ensemble cast Anthology Collection of short films by the Lianhua studio's directors, and featuring Lianhua's top acting talents
Unexpected Luck Yang Xiaozhong Han Lan'gen,
Liu Jiqun
Comedy
Vistas of Art Various Ensemble cast Three short stories with performing arts settings: movies, theater, dance
Wang Laowu Cai Chusheng Wang Cilong,
Lan Ping
Drama Alternate title: Fifth Brother Wang
Youth on the March Shi Dongshan Shi Chao,
Hu Ping
Drama

1938[edit]

Title Director Actors Genre Notability
The Beggar's Daughter Bu Wancang Chen Yanyan,
Mei Xi
Romance
Diao Chan Bu Wancang Gu Lanjun,
Jin Shan
Historical Xinhua Film Company production, also known as The Sable Cicada
Eight Hundred Heroes Ying Yunwei Yuan Muzhi,
Chen Boer
War Dramatic interpretation of the Defense of Sihang Warehouse
Fight to the Last Yuan Congmei Li Lili,
Gao Zhanfei
Action "Resistance film," made in unoccupied territory. Alternate title: Loyal Patriots
The Lady of the Camellias Li Pingqian Yuan Meiyun,
Liu Qiong
Drama Adapted from The Lady of the Camellias by Alexandre Dumas fils
Love and Duty Bu Wancang Jin Yan,
Yuan Meiyun
Drama Sound remake of the 1931 silent of the same title, with Jin Yan reprising his role. Original title: Unexpected Tears of Blood
Melancholy Hatred Wu Yonggang Wang Renmei,
Liu Qiong
Romance Alternate English titles: Bitter Separation, A Sailor's Love
The Pearl Tunic Xu Xinfu Xu Xinyuan,
Gu Meijun
Mystery A Charlie Chan mystery
Pirates of the Yellow Sea Wu Yonggang Wang Renmei,
Gao Zhanfei
Action Alternate title: Pirates of the Yellow River
Protect Our Land Shi Dongshan Wei Heling,
Shu Xiuwen
War
Save Her Mother Zhang Shichuan Gong Qiuxia,
Shu Shi
Drama
Stars Around the Moon Fang Peilin Zhou Xuan
Sunrise Yueh Feng Yuan Meiyun,
Lu Luming
Drama Adapted from the stage play of the same title by Cao Yu

1939[edit]

Title Director Actors Genre Notability
A Dancing Girl Chen Kengran Lu Ming,
Gong Jianong
Drama
A Money-Colored World Li Pingqian Gu Lanjun,
Liu Qiong
All Quiet in the Pagoda Yang Xiaozhong Chen Yanyan,
Tong Yuejuan
Fantasy Remake of the 1926 silent, White Snake
Bloody Battle in an Ancient City Xu Suling War
Children of China Shen Xiling Zhao Dan,
Bai Yang
Film format is that of a prologue and 4 short stories
Defending Our Home Village He Feiguang War "National defense" film
The Empress Wu Tse-tien Fang Peilin Bai Hong Drama/Historical
The Good Husband Shi Dongshan Shu Xiuwen War
Groans and Struggles Yueh Feng Yuan Meiyun,
Wang Yin
War "National defense" film
Lady Meng Jiang Wu Cun Zhou Xuan Remake of the 1926 silent of the same title
The Leper Girl Ma-Xu Weibang Tan Ying Horror
Li Sanniang Zhang Shichuan Zhou Xuan,
Shu Shi
Mother and Daughter Yueh Feng Chen Yunshang Remake of 1933's Light of Motherhood
Mulan Joins the Army Bu Wancang Chen Yunchang Historical/War Solitary Island period film
The New Hell Wu Cun Zhou Xuan
The Radio Station Murder Xu Xinfu Gong Qiuxia,
Xu Xinyuan,
Gu Meijun
Mystery A Charlie Chan mystery
Sexy Devil Yueh Feng Tan Ying Drama
Singing Through Tears Wu Cun Gong Jianong Musical
Three Chinese Swordsmen Chen Yiqing Han Lan'gen Action/Comedy Alternate title: Three Swordsmen
Visiting Shanghai After 60 Years Yang Xiaozhong Han Lan'gen,
Liu Jiqun
Fantasy
Wang Baochuan Wu Cun Diao Banhua Drama/Historical
The Young Mistress's Fan Li Pingqian Yuan Yunmei Remake of the 1928 silent of the same title

See also[edit]

External links[edit]