Circassian language

From Wikipedia, the free encyclopedia
  (Redirected from Circassian languages)
Jump to: navigation, search
Circassian
Cherkess
Ethnicity: Circassians
Geographic
distribution:
North Caucasus
Linguistic classification: Northwest Caucasian
Proto-language: Proto-Circassian
Subdivisions:
Glottolog: circ1239[1]
{{{mapalt}}}
  Circassian

Circassian /sərˈkæsiən/, also known as Cherkess /ərˈkɛs/, is a dialect continuum of the North Caucasus. There are two Circassian languages as defined by their literary standards, Adyghe (КӀахыбзэ, West Circassian), with half a million speakers, and Kabardian (Къэбэрдейбзэ, East Circassian), with a million. The spoken languages, however, merge, with geographically intermediate dialects intelligible to both standards. The earliest extant written records of the Circassian language are in the Arabic script, recorded by the Turkish traveller Evliya Çelebi in the 17th century.[2]

The terms "Circassian" and "Cherkess" are sometimes also used as synonyms for the Northwest Caucasian languages in general.

Circassian dialects[edit]

 • West Circassian
  • The Black Sea coast dialects
   • Shapsug (Adyghe: Шапсыгъабзэ)
    • North Shapsugs, United Shapsughsand Shapsughs Kuban dialect (Шапсыгъэ шху)
    • South Shapsugs Small, Coastal Shapsughsand Black Shapsughs (Шапсыгъэ-цIыкIу) accent.
    • Kfar Kama Adyghe dialect (Кфар Камэм ишапсыгъэбзэ): The dialect of the Black sea Shapsugs that lived near Ubykhia. Today spoken by the villagers of Kfar Kama in Israel.
    • Hakuchi Adyghe dialect (ХьакӀуцубзэ, Къaрaцхaибзэ)
   • Natukhai dialect (Нэтхъуадж)
  • The Kuban river dialects
 • East Circassian
  • Kabardian
   • West Kabardian
   • Central Kabardian
    • Baksan (Basis for the literary language)
    • Malka
   • Eastern Kabardian
    • Terek
    • Mozdok
   • North Kabardian
    • Mulka
    • Zabardiqa (1925 until 1991 Soviet Zaparika)
  • Beslenei (Baslaney)

Alphabet[edit]

Adyghe Alphabet

А а
[aː]
Б б
[b]
В в
[v]
Г г
[ɡ/ɣ]
Гу гу
[ɡʷ]
Гъ гъ
[ʁ]
Гъу гъу
[ʁʷ]
Д д
[d]
Дж дж
[d͡ʒ]
Дз дз
[d͡z]
Дзу дзу
[d͡zʷ]
Е е
[ja/aj/e]
Ё ё
[jo]
Ж ж
[ʒ]
Жъ жъ
[ʐ]
Жъу жъу
[ʒʷ]
Жь жь
[ʑ]
З з
[z]
И и
[jə/i]
Й й
[j]
К к
[k]
Ку ку
[kʷ]
Къ къ
[q]
Къу къу
[qʷ]
КI кI
[t͡ʃʼ/kʼ]
КIу кIу
[kʷʼ]
Л л
[l/ɮ]
Лъ лъ
[ɬ]
ЛI лI
[ɬʼ]
М м
[m]
Н н
[n]
О о
[o/wa]
П п
[p]
ПI пI
[pʼ]
ПIу пIу
[pʷʼ]
Р р
[r]
С с
[s]
Т т
[t]
ТI тI
[tʼ]
ТIу тIу
[tʷʼ]
У у
[w/u]
Ф ф
[f]
Х х
[x]
Хъ хъ
[χ]
Хъу хъу
[χʷ]
Хь хь
[ħ]
Ц ц
[t͡s]
Цу цу
[t͡sʷ]
ЦI цI
[t͡sʼ]
Ч ч
[t͡ʃ]
ЧI чI
[t͡ʃʼ]
Чъ чъ
[t͡ʂ]
Ш ш
[ʃ]
Шъ шъ
[ʂ]
Шъу шъу
[ʃʷ]
ШI ШI
[ʃʼ]
ШIу шIу
[ʃʷʼ]
Щ щ
[ɕ]
Ъ ъ
[ˠ]
Ы ы
[ə]
Ь ь
[ʲ]
Э э
[a]
Ю ю
[ju]
Я я
[jaː]
I
[ʔ]

[ʔʷ]

Kabardian Alphabet

А а
[äː]
Э э
[ä]
Б б
[b]
В в
[v]
Г г
[ɣ]
Гу гу
[ɡʷ]
Гъ гъ
[ʁ]
Гъу гъу
[ʁʷ]
Д д
[d]
Дж дж
[d͡ʒ]
Дз дз
[d͡z]
Е е
[ja/aj/e]
Ё ё
[jo]
Ж ж
[ʒ]
Жь жь
[ʑ]
З з
[z]
И и
[jə/i]
Й й
[j]
К к
[k]
Ку ку
[kʷ]
Къ къ
[q']
Къу къу
[q'ʷ]
Кхъ кхъ
[q͡]
Кхъу кхъу
[q͡ʷ]
КI кI
[t͡ʃʼ/kʼ]
КIу кIу
[kʷʼ]
Л л
[l/ɮ]
Лъ лъ
[ɬ]
ЛI лI
[ɬʼ]
М м
[m]
Н н
[n]
О о
[o/wa]
П п
[p]
ПI пI
[pʼ]
Р р
[r]
С с
[s]
Т т
[t]
ТI тI
[tʼ]
У у
[w/u]
Ф ф
[f]
ФӀ фӀ
[fʼ]
Х х
[x]
Ху ху
[xʷ]
Хъ хъ
[χ]
Хъу хъу
[χʷ]
Хь хь
[ħ]
Ц ц
[t͡s]
ЦI цI
[t͡sʼ]
Ч ч
[t͡ʃ]
ЧI чI
[t͡ʃʼ]
Ш ш
[ʃ]
Щ щ
[ɕ]
ЩI ЩI
[ɕʼ]
Ъ ъ
[ˠ]
Ы ы
[ə]
Ь ь
[ʲ]
Ю ю
[ju]
Я я
[jaː]
I
[ʔ]

[ʔʷ]

Dialectal letters

Гь гь
[ɡʲ]
Кь кь
[kʲ]
СӀ сӀ
[sʼ]
Тлъ тлъ
[t͡ɬ]
Чу чу
[t͡ʃʷ]
Ӏь
[h]

Sound changes[edit]

 • West a ↔ э East: адыгабзэ ↔ aдыгэбзэ (Adyghe); бай ↔ бей (rick); аслъан ↔ аслъэн (lion); къэплъан ↔ къаплъэн (to look); дунай ↔ дуней (world); тхьакӀум ↔ тхьэкӀумэ (ear); хьарыф ↔ хьэрф (letter); тхьаркъо ↔ тхьэрыкъуэ (pigeon); Ӏай ↔ Ӏей (ugly); хьамлыу ↔ хьэмбылу (worm); хьау ↔ хьэуэ (no)
 • West ы ↔ э East: ны ↔ анэ (mother)
 • West э ↔ ы East: хъэдэн ↔ хъыдан (lilac)
 • West а ↔ ы East: Ӏахьыл ↔ Ӏыхьлы (cloth)
 • West и ↔ ы East: мэлэӀич ↔ мэлэӀыч (angel)
 • West ы ↔ и East: сабый ↔ сабий (child)
 • West ы ↔ е East: жъэжъый ↔ жьэжьей (kidney); дэжъый ↔ дэжьей (hazelnut)
 • West ц ↔ дз East: цэ ↔ дзэ (tooth); цыгъо ↔ дзыгъуэ (mouse); пцэжъый ↔ бдзэжьей (fish)
 • West ч ↔ ж East: чэмы ↔ жэм (cow); чъыгы ↔ жыг (tree); чэщы ↔ жэщ (night); чылэ ↔ жылэ (village, settlement)
 • West ч ↔ дж East: чэтыу ↔ джэду (cat); чэты ↔ джэд (chicken); апч ↔ абдж (glass)
 • West ч ↔ щ East: пачъыхь ↔ пащтыхь (king, sultan); гъучӀы ↔ гъущӀ (iron); упчӀэ ↔ упщӀэ (question); чыӀу ↔ щӀыӀу (button)
 • West дз ↔ з East: хъырбыдз ↔ хъарбыз (watermelon)
 • West дж ↔ ж East: баджэ ↔ бажэ (fox); лъэмыдж ↔ лъэмыж (arch, bridge); аджал ↔ ажал (death); хьаджыгъэ ↔ хьэжыгъэ (flour); лъэгуанджэ ↔ лъэгуажьэ (knee); къуаджэ ↔ къуажэ (village)
 • West жь ↔ з East: ежь ↔ езы (him, itself)
 • West жъ ↔ жь East: жъы ↔ жьы (old); бжъэ ↔ бжьэ (bowl, horn, slander); жъэн ↔ жьэн (to fry, to grill)
 • West ж ↔ жь East: бжыхьэ ↔ бжьыхьэ (autumn); жакӀэ ↔ жьакӀэ (beard); бжыдзэ ↔ бжьыдзэ (flea); жэ ↔ жьэ (mouth)
 • West жъу ↔ в East: жъуагъо ↔ вагъо (star); зэжъу ↔ зэвы (narrow)
 • West ш ↔ щ East: дышъэ ↔ дыщэ (gold); шъхьэ ↔ щхьэ (head); гъашӀэ ↔ гъащӀэ (life); нашэ ↔ нащэ (melon)
 • West щ ↔ ш East: щэ ↔ шэ (milk); щай ↔ шай (tea); щыгъу ↔ шыгъу (salt); ахъщэ ↔ ахъшэ (fund, money); щэбзащ ↔ шабзэ (arrow); щыды ↔ шыд (donkey); щынагъо ↔ шынагъуэ (fear); щыбжьый ↔ шыбжий (black pepper)
 • West шъ ↔ щ East: шъабэ ↔ щабэ; шъхьэ ↔ щхьэ (head); шъынэ ↔ щынэ (lamp); дышъэ ↔ дыщэ (gold); пшъашъэ ↔ пщащэ (girl); мышъэ ↔ мыщэ (bear); псэушъхь ↔ псэущхьэ (animal); шъэ ↔ ща (100)
 • West шӀ ↔ щӀ East: шӀын ↔ щӀын; шӀэн ↔ щӀэн (to know, to do); гъашӀэ ↔ гъащӀэ
 • West кӀ ↔ щӀ East: кӀэ ↔ щӀэ (new); мэгыкӀэ ↔ мэгыщӀэ; тӀэкӀын ↔ тӀэщӀын; икӀыӀу ↔ ищӀыӀу; макӀэ ↔ мащӀэ (few); хьакӀэ ↔ хьэщӀэ (guest)
 • West шъу ↔ ф East: шъоу ↔ фо (honey); шъуз ↔ фыз (wife); ешъон ↔ ефэн (to drink); уашъо ↔ уафэ (sky); уцышъо ↔ удзыфэ (green); къашъо ↔ къафэ (dance); лӀыкӀо ↔ лӀыкӀуэ
 • West шӀу ↔ фӀ East: шӀу ↔ фӀы (well, good); машӀо ↔ мафӀэ (fire); шӀуцӀэ ↔ фӀыцӀэ (black); шӀомыкӀы ↔ фӀамыщӀ (coal); ошӀу ↔ уэфӀ (weather)
 • West ф ↔ ху East: фыжьы ↔ хужьы (white); Ӏофы ↔ Ӏуэху (work, job); мафэ ↔ махуэ (day); гъэмафэ ↔ гъэмахуэ (summer); цӀыфы ↔ цӀыху (person); фабэ ↔ хуабэ (hot)
 • West къ ↔ кхъ East: къуэ ↔ кхъуэ (grave)
 • West къу ↔ кхъу East: къуае ↔ кхъуей (cheese); къужъы ↔ кхъужь (pear); къухьэ ↔ кхъухь (ship)
 • West т ↔ д East: тэ ↔ дэ (we); тамэ ↔ дамэ (shoulder); тамыгь ↔ дамыгъэ (stamp, letter); тыгъужъы ↔ дыгъужь (wolf); тыгъуас ↔ дыгъуасэ (yesterday); ты ↔ адэ (father); тыжьыны ↔ дыжьын (silver); ''такъикъ ↔ дакъикъэ (minute); атакъэ ↔ адакъэ (rooster, cock); хатэ ↔ хадэ (garden); псычэт ↔ псыджэд (duck); тхьамат ↔ тхьэмадэ (leader, boss)
 • West п ↔ б East: панэ ↔ банэ (thorn); пытэ ↔ быдэ (hard); пчэны ↔ бжэн (goat); пыи ↔ бий (enemy)
 • West м ↔ н East: мамун ↔ номин (monkey)
 • West н ↔ Ø East: гъунджэ ↔ гъуджэ (mirror)
 • West -Ø ↔ -р West: Ӏехы ↔ Ӏехыр; сӀехы ↔ сӀехыр; тӀехы ↔ тӀехыр
 • West -Ø ↔ -щ East: тӀыгъ ↔ тӀыгъщ
 • West Ø- ↔ и- East: джыри ↔ иджыри (yet)

See also[edit]

Footnotes[edit]

 1. ^ Nordhoff, Sebastian; Hammarström, Harald; Forkel, Robert; Haspelmath, Martin, eds. (2013). "Circassian". Glottolog. Leipzig: Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology. 
 2. ^ Papşu, Murat (2006). "Çerkes-Adığe yazısının tarihçesi". Nart, İki Aylık Düşün ve Kültür Dergisi, Sayı 51, Eylül-Ekim 2006. (Turkish)

Literature[edit]

 • Кумахов М. А. Адыгские языки // Языки мира. Кавказские языки. М., 1999. (in Russian)