Etymology of Szczecin

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search

The names "Szczecin" and "Stettin" as well as the names of town's neighbourhoods and oldest districts are of Slavic origins, however the exact words upon which it is based on is subject of ongoing research.[1]

Spelling variants in medieval sources include:

Other medieval names are:

These names, literally "brush burgh", most possibly are derived from the translation of the city's Slavic name.[5]

Maria Malec in Etymological dictionary of geographical names of Poland has counted 11 distinct theories regarding the origin of the name, that may be derived from

References[edit]

  1. ^ Tadeusz Białecki, "Historia Szczecina" Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1992 Wrocław. Pages 9,20-55, 92-95, 258-260, 300-306
  2. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p Gerard Labuda, Władysław Filipowiak, Helena Chłopocka, Maciej Czarnecki, Tadeusz Białecki, Zygmunt Silski, Dzieje Szczecina 1-4, Państwowe Wydawn. Nauk., 1994, p.14, ISBN 83-01-04342-3
  3. ^ a b c Wojciech Lizak, "Jak wywodzono nazwę Szczecina?", [1], last accessed 4/2/2011
  4. ^ Merians anmüthige Städte-Chronik, das ist historische und wahrhaffte Beschreibung und zugleich Künstliche Abcontrafeyung zwantzig vornehmbster und bekantester in unserm geliebten Vatterland gelegenen Stätte, 1642
  5. ^ a b c Stanisław Rospond, Slawische Namenkunde Ausg. 1, Nr. 3, C. Winter, 1989, p.162
  6. ^ Słownik etymologiczny nazw geograficznych Polski Profesor Maria Malec PWN 2003