Grzegorz Motyka (historian)

From Wikipedia, the free encyclopedia
  (Redirected from Grzegorz Motyka)
Jump to: navigation, search

Grzegorz Motyka (born 1967) is a Polish historian, specializing in the history of the Polish-Ukrainian relations. Since 1992 employed in the Institute of Political Studies of the Polish Academy of Sciences and in the Institute of National Remembrance.

Selected works[edit]

  • "Pany i rezuny. Współpraca AK-WiN i UPA 1945-1947", Warszawa 1997 (with Rafał Wnuk)
  • "Tak było w Bieszczadach. Walki polsko-ukraińskie w Polsce 1943-1948", Warszawa 1998
  • "Antypolska Akcja OUN-UPA 1943-1944. Fakty i interpretacje", ed. Grzegorz Motyka, Dariusz Libionka, IPN 2002
  • "Służby Bezpieczeństwa Polski i Czechosłowacji wobec Ukraińców 1945-1989", Warszawa 2005 (ed. and coauthor)
  • "Ukraińska partyzantka 1942-1960", Warszawa 2006
  • "W kręgu Łun w Bieszczadach", Warszawa 2009

References[edit]

  • Note from publisher: "Ukraińska partyzantka 1942-1960", Warszawa 2006