Higashi-Shinbashi, Minato, Tokyo

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search

Higashi-Shinbashi (東新橋?) is a district of Minato, Tokyo, Japan.