Hoà Bình, An Giang

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search
Hoà Bình
Xã Hoà Bình
Rural commune and village
Country  Vietnam
Province An Giang
District Chợ Mới
Time zone Indochina Time (UTC+07:00)

Hoà Bình (About this sound listen) is a rural commune () and village of the Chợ Mới District of An Giang Province, Vietnam.