Joanna Lech

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search
Joanna Lech
Born (1984-01-25) January 25, 1984 (age 31)
Rzeszów, Poland
Occupation Poet, writer
Nationality Polish
Website
www.joannalech.pl

Joanna Lech (born January 25, 1984 in Rzeszów, Poland[1]) – Polish poet and writer. Author of Zapaść and Nawroty (nominated for NIKE Literary Award 2011[2]). Graduate of the Literary-Arts faculty of Jagiellonian University in Kraków.[3] Lives in Kraków.

Works[edit]

Poetry[edit]

 • Zapaść (Łódź 2009)
 • Nawroty (Poznań 2010)
 • Nic z tego / Nothing of this (London 2011)[4]

Anthologies[edit]

 • Poeci na nowy wiek (Wrocław 2010)[5]
 • Pociąg do poezji (Kutno 2011)
 • Almanach (Lviv 2011)
 • Poeci i poetki przekraczają granice. Sto wierszy (Katowice 2011)
 • Free Over Blood (London 2011)[6][7]
 • Once Upon a Deadline (London 2012)[8]

References[edit]

 1. ^ Zapaść Joanny Lech w Łodzi Kurier365. Retrieved July 4, 2012
 2. ^ Nominees Announced for the 2011 Nike Literary Award Culture.pl. Retrieved July 3, 2012
 3. ^ Joanna Lech's biography on OFF_Press OFF_Press. Retrieved July 4, 2012.
 4. ^ Joanna Lech – Nothing of this OFF_Press. Retrieved July 3, 2012
 5. ^ "Poeci na nowy wiek" / "Poets for a New Age", Roman Honet, ed. Culture.pl. Retrieved July 3, 2012.
 6. ^ Anthology "Free Over Blood" Polish Cultural Institute. Retrieved July 3, 2012
 7. ^ "Free Over Blood" – Contemporary Polish Writing in Translation Culture.pl. Retrieved July 3, 2012.
 8. ^ Anthology "Once Upon a Deadline" OFF_Press. Retrieved July 3, 2012

External links[edit]