Lương An Trà

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search
Lương An Trà
Rural commune and village
Country  Vietnam
Province An Giang
District Tri Tôn
Time zone Indochina Time (UTC+07:00)

Lương An Trà is a rural commune () and village of the Tri Tôn District of An Giang Province, Vietnam.