La Dessalinienne

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search
La Dessalinienne
(La Desalinyèn)
English: The Song of Dessalines
Haiti.jpg

National anthem of  Haiti
Lyrics Justin Lhérisson
Music Nicolas Geffrard
Adopted 1904
Music sample

La Dessalinienne is the national anthem of Haiti, honoring Jean-Jacques Dessalines. It was written by Justin Lhérisson and composed by Nicolas Geffrard in French and adopted in 1904.[1][2] The Haitian Creole version was an adaptation by Raymond A. Moise. Ansy Dérose, a Haitian singer, helped popularize it. Although it became widely accepted, the 1987 Haitian Constitution makes no mention of this particular version.[3]

Lyrics[edit]

French lyrics (The original) English translation Creole version lyrics English translation
Pour le Pays, Pour les ancêtres,

Marchons unis, Marchons unis. Dans nos rangs point de traîtres! Du sol soyons seuls maîtres. Marchons unis, Marchons unis Pour le Pays, Pour les ancêtres, Marchons, marchons, marchons unis, Pour le Pays, Pour les ancêtres.

Pour les Aïeux, pour la Patrie Bêchons joyeux, bêchons joyeux Quand le champ fructifie L'âme se fortifie Bêchons joyeux, bêchons joyeux Pour les Aïeux, pour la Patrie Bêchons, bêchons, bêchons joyeux Pour les Aïeux, pour la Patrie.

Pour le Pays et pour nos Pères Formons des Fils, formons des Fils Libres, forts et prospères Toujours nous serons frères Formons des Fils, formons des Fils Pour le Pays et pour nos Pères Formons, formons, formons des Fils Pour le Pays et pour nos Pères.

Pour les Aïeux, pour la Patrie O Dieu des Preux, O Dieu des Preux! Sous ta garde infinie Prends nos droits, notre vie O Dieu des Preux, O Dieu des Preux! Pour les Aïeux, pour la Patrie O Dieu, O Dieu, O Dieu des Preux Pour les Aïeux, pour la Patrie.

Pour le Drapeau, pour la Patrie Mourir est beau, mourir est beau! Notre passé nous crie: Ayez l'âme aguerrie! Mourir est beau, mourir est beau Pour le Drapeau, pour la Patrie Mourir, mourir, mourir est beau Pour le Drapeau, pour la Patrie.

For our country,

For our ancestors, Let us march.Let us march. Let there be no traitors in our ranks! Let us be masters of our soil. United let us march For our country, For our ancestors.

For our forebears, For our country Let us toil joyfully. May the fields be fertile And our souls take courage. Let us toil joyfully For our forebears, For our country.

For our country And for our forefathers, Let us train our sons. Free, strong, and prosperous, We shall always be as brothers. Let us train our sons For our country And for our forefathers.

For our forebears, For our country, Oh God of the valiant! Take our rights and our life Under your infinite protection, Oh God of the valiant! For our forebears, For our country.

For the flag, For our country To die is a fine thing! Our past cries out to us Have a strong soul! To die is a fine thing, For the flag, For our country.

Pou Ayiti peyi Zansèt yo

Se pou nou mache men nan lamen Nan mitan nou pa fèt pou gen trèt Nou fèt pou nou sèl mèt tèt nou. Annou mache men nan lamen Pou Ayiti ka vin pi bèl Annou, annou, met tèt ansanm Pou Ayiti onon tout Zansèt yo.

Pou Ayiti onon Zansèt yo Se pou nou sekle se pou nou plante Se nan tè tout fòs nou chita Se li ki ba nou manje An bite tè, an voye wou Ak kè kontan, fòk tè a bay Sekle, wouze, fanm tankou gason Pou nou rive viv ak sèl fòs ponyèt nou.

Pou Ayiti ak pou Zansèt yo Fò nou kapab vanyan gason Moun pa fèt pou ret ak moun Se sa ki fè tout manman ak tout papa Dwe pou voye timoun yo lekòl Pou yo aprann, pou yo konnen Sa Toussaint, Dessalines, Christophe, Pétion Te fè pou wet Ayisyen anba kòd blan.

Pou Ayiti onon Zansèt yo Ann leve tèt nou gad anlè Pou tout moun mande Granmèt la Pou li ba nou pwoteksyon Pou move zanj pa detounen n Pou nou ka mache nan bon chimen Pou libète ka libète Fòk lajistis blayi sou peyi a!

Nou gen drapo tankou tout pèp Se pou nou renmen li mouri pou li Se pa kado blan te fè nou Se san Zansèt nou yo ki te koule Pou nou kenbe drapo nou wo Se pou nou travay met tèt ansanm. Pou lòt peyi ka respekte li Drapo sila a se nanm tout Ayisyen.

For Haiti, the Country of the Ancestors

We must walk hand in hand There must not be traitors among us We must be ourselves's unique master. Let's walk hand in hand For Haiti can be more beautiful. Let us put our heads together To Haiti on behalf of all its ancestors.

For Haiti on the behalf of the Ancestors Let us mow, let us sow Let us sit in the soil's strength It has given us food In stumbled ground sends wheels With joy must provide ground Mow, water, women and men Must we come to live only by our arms' strength.

For Haiti and for the Ancestors We must be courageous People are not born to serve others That is why all mothers and all fathers Need to send children to school To learn to know What Toussaint, Dessalines, Christophe, Petion Did to take Haitians from under the white's [white people's] rope.

For Haiti on the behalf of the Ancestors Let us raise our head and look above For everyone to ask the Lord To grant us protection For bad angels we diverted For we will march in the right path For liberty be liberty May justice spread over the country!

We have a flag like all people Let us love it, die for it It was not a gift from the whites It was our Ancestors blood that was shed To hold our flag high Let us work together and focus For other countries to respect it This flag is the soul of every Haitian.

See also[edit]

References[edit]

  1. ^ http://www.ayitihistory.com/index.htm#patriotic_songs.htm
  2. ^ Malena Kuss. Music in Latin America and the Caribbean: Volume 2 Performing the Caribbean Experience - An Encyclopedic History. The Universe of Music Inc. p. 260. ISBN 978-0-292-70951-5. 
  3. ^ http://www.ayitihistory.com/index.htm#patriotic_songs.htm

External links[edit]