Lech II

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search
Lech II

Lech II was a ruler of Poland. He was the son of the alleged founder of the City of Kraków, Krakus I, and he was the brother of Krakus II. Lech II is first mentioned by 15th century chronicler Jan Długosz.[clarification needed]

Bibliography[edit]

  • Jan Długosz, Roczniki, czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego, ks 1 - 2, Warszawa 1961, s. 191 - 192.
  • A. Semkowicz, Krytyczny rozbiór Dziejów Polski Jana Długosza (do roku 1384), Kraków 1887.