Legende sau basmele românilor

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search

Legende sau basmele românilor ("Legends or Romanian Fairy-tales") is a collection, in several volumes, of Romanian folktales, first published in 1872 by Petre Ispirescu.

Contents[edit]

(note: these are some of the tales)

 • Tinereţe fără de bătrâneţe şi viaţă fără de moarte ("Youth Without Aging and Life Without Death") (see Youth Without Youth)
 • Ileana Sânziana
 • Broasca ţestoasă cea fermecată ("The Enchanted Turtle")
 • Aleodor Împărat ("Emperor Aleodor")
 • Porcul cel fermecat ("The Enchanted Pig")
 • Înşiră-te mărgăritari ("Pearls, Thread Yourselves")
 • Lupul cel năzdrăvan şi Făt-Frumos ("The Egregious Wolf and Făt-Frumos")
 • Prâslea cel voinic şi merele de aur ("Prâslea the Brave and the Golden Apples")
 • Voinicul cel cu cartea în mână născut ("The Hale Born with A Book in His Hands")
 • Făt-Frumos cu părul de aur ("Făt-Frumos with the Golden Hair")
 • Zâna munţilor ("Zâna of the Mountains")
 • Balaurul cel cu şapte capete ("The Seven-Headed Balaur")
 • Zâna zânelor ("The Fairies' Fairy")
 • Greuceanu
 • Cele douăsprezece fete de împărat şi palatul cel fermecat ("The Twelve Daughters of the Emperor and the Enchanted Palace")
 • Cei trei fraţi împăraţi ("The Three Emperor Brothers")
 • Pasărea măiastră ("The Enchanted Bird")
 • Hoţu împărat ("The Thief Emperor")
 • Luceafărul de zi şi Luceafărul de noapte ("The Morning Luceafăr and the Evening Luceafăr")
 • Împăratul şerpilor ("The Emperor of the Snakes")
 • Sufletul ("The Soul")
 • Întâmplările lui Păcală ("The Adventures of Păcală")
 • Împăratul cel fără de lege ("The Lawless Emperor")
 • Sarea in bucate ("The Salt in Food")
 • ("The Man of Stone")

External links[edit]