List of communes in Bến Tre Province

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search

This is a list of communes in Bến Tre Province by district.[1]

Bến Tre[edit]

Ba Tri District[edit]

Bình Đại District[edit]

Châu Thành[edit]

Chợ Lách District[edit]

Giồng Trôm District[edit]

Mỏ Cày Bắc District[edit]

Location of communes in Mo Cay Bac District
Name Area (sqkm) Population (1999) Density Latitude Longitude
Hòa Lộc 13.32 9159 688 10 9 57 106 19 11
Hưng Khánh Trung A 13.32 8760 658
Khánh Thạnh Tân 13.4 11665 871 10 5 58 106 16 55
Nhuận Phú Tân 18.47 13136 711 10 7 34 106 14 49
Phú Mỹ 7.13 6132 860
Phước Mỹ Trung 8.25 7303 885 10 11 55 106 16 16
Tân Bình 9.94 8493 854 10 8 49 106 17 54
Tân Phú Tây 10.2 7262 712 10 12 17 106 17 33
Tân Thành Bình 18.33 12968 707 10 11 45 106 19 53
Tân Thanh Tây 10.34 6603 639 10 9 15 106 16 28
Thành An 11.32 8106 716 10 116 106 17 42
Thạnh Ngãi 11.39 8887 780 10 14 13 106 17 16
Thanh Tân 20.24 11051 546 10 13 51 106 19 31

Mỏ Cày Nam District[edit]

Thạnh Phú District[edit]

References[edit]