List of countries by electricity consumption

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search

This list of countries by [electric energy consumption] is mostly based on The World Factbook.[1][dead link] For informational purposes several non-sovereign entities are also included in this list with their parent state noted. In addition, the per capita data for many countries may be slightly inaccurate as population data may not be for the same year that the consumption data are. Population data were obtained from the List of countries by population in 2005, except for years other than 2005, in which case they were obtained from the Wikipedia pages for the corresponding countries/territories. Average power per capita was calculated according to the formula:[2]

Electric power per capita [ in watt ] = Total population electricity consumption [ in MW·h/yr ] * 1,000,000/(365.25 x 24)/population.
Electric power per capita [ in watt ] = Total population electricity consumption [ in MW·h/yr ] * 114.077116 /population.
1 MW·h/yr = 1,000,000 Wh/(365.25 x 24)h = 114.077116 Watt
Rank Country Electricity consumption (MW·h/yr) Year of Data Source Population As of Average power per capita (watts per person)
World 19,320,360,620 2002-10 all sources 7,155,700,000 2014 313
001  China 5,322,300,000 2013 National Energy Administration [3] 1,360,720,000 2013 447
002  United States 4,686,400,000 2013 US DoE 317,848,000 2014 1683
 European Union 3,037,000,000 2009 CIA 503,492,041 2012 688
003  India 1,111,722,000 2012 MOSPI[4] 1,242,660,000 2014 90
004  Russia 1,016,500,000 2012 [Ministry of Energy (Russia)][5] 146,019,512 2014 808
005  Japan 859,700,000 2011 CIA 127,120,000 2014 774
006  Germany 607,000,000 2011 BDEW[6] 80,716,000 2013 861
007  Canada 549,500,000 2008 CIA 35,344,962 2014 1871
008  France 460,900,000 2008 CIA 65,864,000 2014 804
009  Brazil 455,700,000 2010 CIA 201,032,714 2013 268
010  South Korea 455,100,000 2011 CIA 50,219,669 2013 1038
011  United Kingdom 344,700,000 2008 CIA 63,705,000 2012 622
012  Italy 309,900,000 2010 CIA 60,021,955 2013 581
013  Spain 267,500,000 2008 CIA 46,609,700 2013 645
014  Turkey 246,360,000 2013 [7] 76,667,864 2013 366
015  Australia 225,400,000 2008 CIA 23,060,903 2013 1114
016  Taiwan 220,800,000 2009 CIA 23,315,822 2012 1080
017  South Africa 212,200,000 2008 CIA 52,982,000 2013 457
018  Iran 206,700,000 2009 CIA 77,356,669 2013 305
019  Ukraine 181,500,000 2009 CIA 44,854,065 2012 461
020  Saudi Arabia 174,500,000 2008 CIA 29,195,895 2012 681
021  Mexico 134,600,000 2009 CIA 117,409,830 2013 131
022  Poland 132,200,000 2008 CIA 38,501,000 2011 391
023  Sweden 132,100,000 2008 CIA 9,555,893 2012 1576
024  Thailand 131,600,000 2008 CIA 66,720,153 2011 225
025  Indonesia 126,100,000 2008 CIA 247,424,598 2013 61
026  Norway 115,600,000 2008 CIA 5,063,709 2013 2603
027  Netherlands 112,500,000 2008 CIA 16,788,973 2013 764
028  Egypt 109,100,000 2008 CIA 84,550,000 2013 147
029  Argentina 104,700,000 2008 CIA 41,737,066 2012 286
030  Vietnam 101,000,000 2011 CIA 90,388,000 2012 127
031  Malaysia 93,800,000 2009 CIA 28,334,135 2010 377
032  Kazakhstan 88,110,000 2011 CIA 16,967,000 2013 593
033  Venezuela 85,850,000 2011 CIA 28,946,101 2011 338
034  Belgium 84,780,000 2008 CIA 11,035,948 2012 876
035  Finland 83,090,000 2008 CIA 5,421,827 2012 1747
036  Pakistan 74,350,000 2010 CIA 186,143,000 2013 47
037  United Arab Emirates 70,580,000 2008 CIA 8,264,070 2010 974
038  Austria 65,670,000 2009 CIA 8,414,638 2011 890
039  Greece 59,530,000 2008 CIA 10,815,197 2011 627
040  Czech Republic 59,260,000 2010 CIA 10,513,209 2012 643
041   Switzerland 57,500,000 2009 CIA 8,014,000 2012 818
042  Chile 56,350,000 2008 CIA 17,402,630 2012 369
043  Iraq 55,660,000 2010 CIA 31,129,225 2012 204
044  Philippines 54,400,000 2009 CIA 103,775,517 2013 60
045  Romania 51,460,000 2010 CIA 20,121,600 2013 315
046  Portugal 48,270,000 2008 CIA 10,581,949 2012 520
047  Israel 47,160,000 2008 CIA 8,002,300 2013 672
 Hong Kong (China) 43,140,000 2011 CIA 7,061,200 2010 696
048  Kuwait 42,580,000 2008 CIA 2,818,042 2012 1723
049  Hungary 42,570,000 2010 CIA 9,942,000 2012 488
050  Singapore 41,200,000 2010 CIA 5,312,400 2012 884
051  Uzbekistan 40,100,000 2009 CIA 29,559,100 2012 155
052  Bangladesh 39,100,000 2012 BP[8] 161,083,804 2012 28
053  Colombia 38,820,000 2008 CIA 47,072,915 2012 94
054  New Zealand 38,564,000 2012 MBIE[9] 4,468,200 2013 985
055  Serbia 35,500,000 2011 CIA 7,186,862 2011 563
056  Peru 34,250,000 2011 CIA 30,475,144 2013 128
057  Denmark 32,070,000 2010 CIA 5,687,591 2012 643
058  Belarus 31,070,000 2008 CIA 9,457,500 2012 375
059  Algeria 30,500,000 2008 CIA 37,900,000 2012 92
060  Syria 28,990,000 2008 CIA 22,530,746 2012 147
061  Slovakia 28,760,000 2010 CIA 5,410,836 2012 606
062  Bulgaria 28,300,000 2009 CIA 7,364,570 2011 438
063  Republic of Ireland 26,100,000 2011 CIA 4,588,252 2011 648
064  Libya 22,890,000 2008 CIA 6,202,000 2013 460
065  Morocco 21,470,000 2008 CIA 32,878,400 2012 74
 Puerto Rico (United States) 19,460,000 2008 CIA 3,667,084 2012 605
066  Croatia 18,870,000 2010 CIA 4,284,889 2011 502
067  North Korea 18,850,000 2008 CIA 24,554,000 2011 88
068  Azerbaijan 18,800,000 2008 CIA 9,356,500 2013 229
069  Qatar 18,790,000 2008 CIA 1,903,447 2013 1125
070  Nigeria 18,140,000 2008 CIA 170,123,740 2012 12
071  Tajikistan 16,700,000 2009 CIA 7,616,000 2011 250
072  Iceland 16,480,000 2009 CIA 321,857 2012 5837
073  Ecuador 14,920,000 2008 CIA 15,223,680 2011 112
074  Slovenia 14,700,000 2009 CIA 2,055,496 2012 815
075  Cuba 14,200,000 2008 CIA 11,163,934 2012 145
076  Oman 13,250,000 2008 CIA 2,773,479 2010 545
077  Turkmenistan 13,000,000 2009 CIA 5,125,693 2012 289
078  Dominican Republic 12,870,000 2008 CIA 9,445,281 2010 155
079  Tunisia 12,490,000 2008 CIA 10,732,900 2012 136
080  Zimbabwe 12,470,000 2008 CIA 12,619,600 2012 113
081  Jordan 11,300,000 2008 CIA 6,508,887 2012 198
082  Bosnia and Herzegovina 10,800,000 2009 CIA 3,839,737 2011 321
083  Bahrain 10,480,000 2008 CIA 1,234,571 2010 968
084  Lithuania 10,300,000 2008 CIA 2,966,954 2012 396
085  Mozambique 10,180,000 2008 CIA 23,929,708 2011 48
086  Lebanon 9,793,000 2009 CIA 4,224,000 2008 264
087  Sri Lanka 9,268,000 2010 CIA 20,277,597 2012 52
088  Georgia 9,256,000 2011 CIA 4,469,200 2011 236
089  Republic of Macedonia 9,024,000 2011 CIA 2,058,539 2011 500
090  Paraguay 8,500,000 2009 CIA 6,561,748 2011 148
091  Costa Rica 8,321,000 2009 CIA 4,586,353 2011 207
092  Guatemala 8,161,000 2011 CIA 15,438,384 2013 60
093  Uruguay 7,960,000 2011 CIA 3,318,535 2011 273
094  Zambia 7,614,000 2008 CIA 14,309,466 2012 61
095  Kyrgyzstan 7,474,000 2008 CIA 5,550,239 2010 154
096  Estonia 7,431,000 2010 CIA 1,286,540 2013 658
097  Trinidad and Tobago 7,246,000 2008 CIA 1,346,350 2011 614
098  Albania 6,593,000 2009 CIA 2,821,977 2011 266
099  Honduras 6,540,000 2009 CIA 8,249,574 2010 90
100  Luxembourg 6,453,000 2008 CIA 537,853 2013 1368
101  Jamaica 6,400,000 2008 CIA 2,889,187 2012 253
102  Bolivia 6,301,000 2011 CIA 10,389,913 2012 69
103  Latvia 6,215,000 2010 CIA 2,027,000 2012 350
104  Ghana 6,060,000 2008 CIA 24,200,000 2010 29
105  Democratic Republic of the Congo 6,036,000 2008 CIA 75,507,308 2013 9
106  Panama 5,805,000 2010 CIA 3,661,868 2010 181
107  Armenia 5,800,000 2011 CIA 3,262,200 2010 203
108  El Salvador 5,756,000 2011 CIA 6,134,000 2009 107
109  Kenya 9,694,000 2012 CIA 43,500,000 2013 25
110  Republic of Kosovo 5,674,000 2011 CIA 1,733,872 2011 373
111  Cameroon 4,883,000 2008 CIA 19,406,100 2012 29
112    Nepal 4,883,000 2010 CIA 26,494,504 2011 21
113  Yemen 4,646,000 2008 CIA 23,833,000 2011 22
114  Burma 4,630,000 2008 CIA 60,280,000 2010 9
115  Cyprus 4,556,000 2008 CIA 838,897 2011 619
116  Moldova 4,463,000 2008 CIA 3,559,500 2012 143
117  Montenegro 4,100,000 2010 CIA 625,266 2011 748
118  Namibia 3,928,000 2008 CIA 2,100,000 2011 213
119  Sudan 3,787,000 2008 CIA 30,894,000 2008 14
 Macau (China) 3,660,000 2010 CIA 568,700 2012 734
120  Ivory Coast 3,584,000 2008 CIA 20,617,068 2009 20
121  Tanzania 3,431,000 2008 CIA 44,929,002 2012 9
122  Mongolia 3,375,000 2010 CIA 2,892,876 2013 133
123  Angola 3,365,000 2008 CIA 18,498,000 2009 21
124  Ethiopia 3,357,000 2008 CIA 91,195,675 2012 4
125  Brunei 3,054,000 2008 CIA 408,786 2011 852
126  Botswana 2,850,000 2008 CIA 2,029,307 2010 160
127  Papua New Guinea 2,757,000 2008 CIA 6,310,129 2012 50
128  Nicaragua 2,646,000 2008 CIA 6,071,045 2012 50
129  Mauritius 2,234,000 2008 CIA 1,291,456 2012 197
130  Laos 2,230,000 2010 CIA 6,500,000 2012 39
131  Malta 1,991,000 2010 CIA 452,515 2011 502
132  Uganda 1,958,000 2008 CIA 35,873,253 2012 6
133  The Bahamas 1,907,000 2008 CIA 353,658 2010 615
134  Senegal 1,763,000 2008 CIA 12,855,153 2011 16
 New Caledonia (France) 1,674,000 2008 CIA 252,000 2011 757
135  Gabon 1,600,000 2008 CIA 1,475,000 2009 124
136  Cambodia 1,559,000 2008 CIA 14,952,665 2010 12
137  Malawi 1,559,000 2008 CIA 16,407,000 2013 11
138  Suriname 1,440,000 2008 CIA 560,157 2012 293
139  Swaziland 1,207,000 2008 CIA 1,185,000 2009 116
140  Madagascar 1,032,000 2008 CIA 22,005,222 2012 5
141  Barbados 945,000 2008 CIA 274,200 2010 393
142  Fiji 865,800 2008 CIA 858,038 2012 115
143  Guinea 855,600 2008 CIA 10,057,975 2009 10
 Aruba (Netherlands) 846,300 2008 CIA 101,484 2010 951
 United States Virgin Islands 784,500 2008 CIA 106,405 2010 840
144  Guyana 688,000 2008 CIA 752,940 2010 104
145  Burkina Faso 683,500 2008 CIA 15,730,977 2010 5
146  Togo 671,900 2008 CIA 7,154,237 2013 11
147  Benin 653,000 2008 CIA 9,598,787 2012 8
 Bermuda (United Kingdom) 636,400 2008 CIA 64,268 2010 1129
 Jersey (United Kingdom) 630,100 2004 CIA 97,857 2011 734
148  Niger 626,000 2008 CIA 17,129,076 2012 4
 French Polynesia 623,100 2008 CIA 267,000 2010 266
149  Andorra 598,700 2009 CIA 85,082 2011 802
150  Palestinian National Authority 550,000 2011 CIA 2,124,515 2012 30
151  Maldives 542,000 2009 CIA 328,536 2012 188
 Cayman Islands (United Kingdom) 537,500 2008 CIA 54,878 2010 1117
152  Republic of the Congo 534,000 2008 CIA 4,366,266 2012 14
153  Mauritania 508,700 2008 CIA 3,359,185 2012 17
154  Mali 455,700 2008 CIA 14,517,176 2009 4
155  Liberia 311,600 2008 CIA 4,128,572 2011 9
156  Haiti 309,000 2010 CIA 9,719,932 2011 4
157  Saint Lucia 308,000 2008 CIA 173,765 2009 202
158  Somalia 293,000 2008 CIA 10,085,638 2012 3
159  Burundi 273,400 2008 CIA 8,749,000 2012 4
 Faroe Islands (Denmark) 268,800 2010 CIA 49,267 2011 622
160  Djibouti 260,400 2008 CIA 792,198 2012 37
161  Seychelles 241,800 2008 CIA 84,000 2009 328
 Greenland (Denmark) 239,400 2010 CIA 56,370 2012 484
162  Cape Verde 238,600 2008 CIA 523,568 2013 52
163  Rwanda 236,800 2008 CIA 11,689,696 2012 2
164  Lesotho 236,000 2008 CIA 2,067,000 2009 13
165  Afghanistan 231,100 2009 CIA 30,419,928 2012 1
166  Eritrea 224,900 2008 CIA 6,086,495 2012 4
167  The Gambia 204,600 2008 CIA 1,782,893 2009 13
168  Belize 200,400 2008 CIA 312,698 2010 73
169  Bhutan 184,000 2009 CIA 742,737 2012 28
170  Federated States of Micronesia 178,600 2002 CIA 106,104 2013 192
171  Grenada 177,400 2009 CIA 103,328 2011 184
 American Samoa (United States) 176,700 2008 CIA 55,519 2010 363
 Turks and Caicos Islands (United Kingdom) 162,800 2008 CIA 46,400 2012 400
 Gibraltar (United Kingdom) 156,000 2008 CIA 29,752 2011 598
172  Central African Republic 148,800 2008 CIA 4,422,000 2009 4
173  Saint Vincent and the Grenadines 122,700 2008 CIA 120,000 2008 117
174  Saint Kitts and Nevis 120,900 2008 CIA 54,000 2013 269
175  Antigua and Barbuda 107,000 2008 CIA 81,799 2011 149
176  Samoa 98,580 2008 CIA 194,320 2012 58
177  Chad 93,000 2008 CIA 10,329,208 2009 1
178  Equatorial Guinea 85,560 2008 CIA 1,622,000 2010 6
179  Sahrawi Arab Democratic Republic 83,700 2008 CIA 301,293 2010 32
180  Dominica 80,910 2008 CIA 71,293 2011 129
181  Solomon Islands 72,540 2008 CIA 523,000 2009 16
182  East Timor 67,590 2011 CIA 1,066,582 2010 7
183  Guinea-Bissau 65,100 2008 CIA 1,647,000 2010 5
184  Sierra Leone 53,940 2008 CIA 6,000,000 2012 1
185  Tonga 52,288 2012 TongaPowerLtd 103,036 2011 58
 Saint Pierre and Miquelon (France) 49,290 2008 CIA 5,774 2011 973
186  Comoros 48,360 2008 CIA 798,000 2010 7
 British Virgin Islands 41,850 2008 CIA 27,800 2012 172
187  Vanuatu 39,990 2008 CIA 224,564 2011 20
188  São Tomé and Príncipe 38,130 2008 CIA 183,176 2011 24
189  Nauru 29,760 2008 CIA 9,378 2011 362
 Cook Islands (New Zealand) 29,760 2008 CIA 14,974 2011 173
 Montserrat (United Kingdom) 20,460 2008 CIA 5,164 2012 452
190  Kiribati 20,460 2008 CIA 103,500 2010 23
 Falkland Islands (United Kingdom) 15,810 2008 CIA 2,932 2012 615
 Saint Helena (United Kingdom) 7,440 2008 CIA 4,255 2008 199
 Niue (New Zealand) 2,790 2008 CIA 1,398 2009 228

Electric energy production versus consumption[edit]

Based on the above table and the data presented in the Wikipedia article on Electricity generation the table on the right is a comparison of electric energy production versus consumption for the worlds' top 30 energy producing countries.

See also[edit]

References[edit]

 This article incorporates public domain material from websites or documents of the CIA World Factbook.

External links[edit]