Lokaksema

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search

Lokaksema may refer to

  1. Lokaksema (Hindu prayer) - A common reference in Hindu prayers
  2. Lokaksema (Buddhist monk) - A Buddhist Monk