Luy Lâu

From Wikipedia, the free encyclopedia
  (Redirected from Luy Lẩu)
Jump to: navigation, search

Luy Lâu (Chinese: 羸𨻻 or 𨏩𨻻; Pinyin: Liánlǒu) was the ancient capital of Nam Viet after it became a Han Dynasty Chinese province called Jiaozhou, or Jiaozhi under the Chinese Commandery-Chief of Shi Xie. The old citadel is at xã Thanh Khương - Thuận Thành, Bắc Ninh Province.[1][2] Luy Lâu became a major centre for Buddhism in Vietnam.[3]

References[edit]

  1. ^ Bao Bac Ninh Thủ phủ Luy Lâu 2008 "Sau thời kì thành Cổ Loa là kinh đô nước ta thời An Dương Vương thì địa điểm Dâu (nay thuộc xã Thanh Khương - Thuận Thành) trở thành thủ phủ nước ta dưới thời Bắc thuộc kéo dài hàng nghìn năm với các tên gọi khác nhau: Luy Lâu, Liên Lâu, Dinh Lâu, Long Uyên, Long Biên.
  2. ^ The Vietnam guidebook: with Angkor Wat - Page 42 Barbara Cohen, Fredric M. Kaplan - 1993 "In 111 BC, the Han Dynasty completely annexed Nam Viet as a Chinese province called Giao Chi or Chiao Chih. The town of Luy Lau, southeast of present-day Hanoi, was the ancient capital of Giao Chi. Although subjugation meant having to ..."
  3. ^ Rebuilding Religious Experience- Vietnamese Refugees in America - Page 20 Linh Hoang - 2008 "However, it was only after the Chinese came to Vietnam that the Buddhists erected a center at Luy-lau which was the capital of Giao Chi and was a popular place visited by many Buddhist missionaries. Luy-lau became a major Buddhist center ."