Ngāi Te Rangi

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search
Ngāi Te Rangi
Iwi of New Zealand
NgaiTeRangi.png
Rohe (location) Tauranga
Waka (canoe) Mataatua

Ngāi Te Rangi (sometimes spelt Ngāiterangi) is a Māori iwi, based in Tauranga.

External links[edit]