Nguyễn Địch Dũng

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search

Nguyễn Địch Dũng (Từ Sơn, 1925) is a Vietnamese journalist and writer.[1] He is noted in the west for his short story collections.[2]

References[edit]

  1. ^ Nhà báo - nhà văn Nguyễn Địch Dũng Nặng lòng với quê hương 18 Tháng Giêng 2007 "Nhà báo-nhà văn Nguyễn Địch Dũng sinh ngày 15-7-1925 tại làng Chợ Giầu, nay là thôn Phù Lưu, xã Tân Hồng, huyện Từ Sơn."
  2. ^ Asian and African studies ed. Jozef Genzor - 1984- Page 104 "Les collections de contes par Nguyen Dich Dung: Hai vo (Deux épouses, 1959), Anh sang ben hang xom (La lumière près du hameau, 1964).."