North Korean parliamentary election, 2014

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search
North Korean parliamentary election, 2014
North Korea
2009 ←
9 March 2014
→ 2019

All 687 seats to the Supreme People's Assembly
  Majority party


 


Leader Kim Jong Un
Party Workers' Party
Alliance Fatherland Front
Leader's seat 111th Paektusan
Seats won 687
Seat change 0

Premier before election

Pak Pong-ju
Workers' Party

Premier

Pak Pong-ju
Workers' Party

Parliamentary elections in North Korea, creating the 13th Supreme People's Assembly, were held on 9 March 2014.[1]

Background[edit]

This is the first election since the assumption of Kim Jong-un as leader of the country following the death of Kim Jong-il and the execution of Jang Song-thaek. Since members of the Supreme People’s Assembly typically hold other top official posts, the elections are closely watched by outside analyst for any hints for a shift in power in North Korea. According to Sejong Institute in South Korea Kim is expected to use the elections to replace aging legislators with younger ones loyal to him.[2]

On 12 January 2014, North Korean media reported that the Central Election Committee was formed for the upcoming elections. The election committee will consist of a Chairman, Yang Hyong-sop (Vice President of the SPA Presidium), Vice Chairman, Kim Pyong-hae (Workers' Party of Korea Secretary and Director of Cadres Affairs), Secretary-General, Hong Son-ok (Secretary-General of the SPA Presidium) and other members. According to Korean Central News Agency, the scheduling of the election and formation of the election committee were part of a decision by the SPA Presidium issued on 7 January.[3] On 15 January, KCNA reported that election committees had been established in the military and at the provincial, city and county levels in preparation for the elections.[4]

On 4 February, KCNA reported that a meeting of electorates in Paektusan Constituency 111 nominated WPK first secretary Kim Jong-un as deputy to the Supreme People's Assembly.[5] According to a report in the Rodong Sinmun, the meeting to select him took place in the presence of senior military heavyweights KPA General Political Department Director Choe Ryong-hae, Chief of the General Staff of the Korean People's Army Ri Yong-gil, and Minister of the People’s Armed Forces Jang Jong-nam.[6][7][8]

Electoral system[edit]

Members of the Supreme People's Assembly are elected in single-member constituencies, with one approved candidate put forward in each constituency.[9] Voters are presented with a ballot paper, on which there is a single box to tick.[10] In order to vote against the candidate, voters must enter a special booth and cross out the candidate's name.[11] Voting is compulsory.[11]

Election results[edit]

The election involved 17,645,838 registered voters out of a population of 24,720,407 (estimated figures). The main parties taking part were the Workers’ Party of Korea, the Korean Social Democratic Party, the Chondoist Chongu Party as well as independent candidates.[12] All candidates were also members of the Democratic Front for the Reunification of the Fatherland.

Party Votes (%) Seats
Democratic Front for the Reunification of the Fatherland 100.0% 687
Total 100.0% 687
Turnout: 99.97%
Source: [13]

Elected members[edit]

Constituency number Constituency name Deputy elected[14]
1 Mankyongdae Pak Jong-nam
2 Kwangbok Choe Phyong-il
3 Phalkol Yun Yong-chol
4 Changhun Kim Yun-sil
5 Kalrimkil O Ryong-thaek
6 Chukjon Ri Ul-sol
7 Taephyong Kim Yong-bok
8 Wonro Kim Tong-suk
9 Kyongsang Kim Kwang-chol
10 Kyoku Hong So-hon
11 Ryonhwa Sim Kyong-ok
12 Sochang Kil Kum-sun
13 Phyongchon Ri Yon-hui
14 Ansan Ri Yong-sik
15 Ponghak Pak Hyang-sim
16 Ryukkyo Mun Sok-bul
17 Saemaul Cho Kil-nyo
18 Pothongkang Pang Sung-son
19 Ryukyong Kim Ung-chol
20 Pulkunkori Ri Mi-ok
21 Kaeson Yang Hyong-sob
22 Pipha Cho Yon-jun
23 Chonsung O Kuk-ryol
24 Kinmaul Pyon Yong-sam
25 Sosong Kim Hae-song
26 Changkyong Kim Tong-hyok
27 Hasin Kim Kyong-su
28 Chungsin Pak Pong-nam
29 Taesong Thae Hyong-chol
30 Ryonghung Kim Yong-ju
31 Anhak Chong Myong-il
32 Tongmun Kim Song-hui
33 Chongryu Kim Myong-sik
34 Munsu Ri Myong-chol
35 Thabje Ri Yong-mu
36 Sakok Ryang Pong-jin
37 Tongdaewon Choe Yong-rim
38 Ryuldong Kim Sok-nam
39 Sinri Kim In-chol
40 Samma Yun Sok-chon
41 Sonkyo Ri Kyong-il
42 Tungme Kim Yong-il
43 Ryulkok Hwang Kil-chol
44 Yongje Mun Kang-sun
45 Rakrang Choe Song-il
46 Chongo Chang Jae-on
47 Chongbaek Choe Myong-hak
48 Chungsong Ri Kun-il
49 Kwanmun Kim Kyok-sik
50 Sungri Kim Yang-kon
51 Wonam Pak Hyong-ryol
52 Ryongsong Ri Song-hui
53 Rimwon Cha Hui-rim
54 Ryongkung Chu Kyu-chang
55 Unha Kim Yong-nam
56 Oun Choe Chun-sik
57 Masan Choe Song-won
58 Kwahak Chang Chol
59 Paesan Pak Thae-song
60 Sadong Cho Hyong-chol
61 Turu Pak Yong-ae
62 Hyuam Choe Thae-bok
63 Rihyon Chong Yong-suk
64 Ryokpho Hong Son-ok
65 Nungkum Ri Chang-sik
66 Hyongjesan Choe Chol-jung
67 Hadang Ro Ik-hwa
68 Hyongsan Kim Jong-suk
69 Sinmi Kim Pong-chol
70 Sunan Kang Ki-sob
71 Sokbak Chong Myong-chol
72 Samsok Kim Phyong-hae
73 Todok Kim Yong-chun
74 Kangnam Han Ho-nam
75 Yongjin Ri Hyon-chol
76 Kangdong Cho Chun-ryong
77 Ponghwa Kim Yong-dae
78 Samdung Kim Yong-ho
79 Hari Chong Myong-su
80 Hukryong Kim Phyo-hun
81 Munhwa Ri Man-song
82 Phyongsong Chae Myong-hak
83 Undok An Myong-ok
84 Ori Kang Sok-ju
85 Samhwa Ro Tu-chol
86 Kuwol Yun Yong-nam
87 Okjon Pak Kil-nam
88 Paeksong Kim Jong-im
89 Anju Chae Ho-nam
90 Sinanju Pak Sun-nyo
91 Tongmyon Han Kwang-sang
92 Wonphung Kang Yong-su
93 Namphyong Kim Myong-chol
94 Namhung Ri Mu-yong
95 Kaechon Kim Kum-suk
96 Ramjon Mun Myong-hak
97 Sambong Ri Yong-chol
98 Konji Paek Song-nam
99 Kangchol Chang Pyong-kyu
100 Ryongjin Kim Sun-hwa
101 Kagam Han Song-ho
102 Alil Rim Tong-chol
103 Ryongun Ri Yong-su
104 Sunchon O Yong-kon
105 Thaebaeksan Kim Kwang-hyok
106 Odaesan Ri Pyong-chol
107 Unphasan Cha Jun-sik
108 Chilbongsan Sim Jae-ul
109 Myoraksan Choe Yong-ho
110 Changamsan Ho Ryong
111 Paektusan Kim Jong-un[15]
112 Pongsusan Ri Song-sun
113 Sobaeksan Kim Jong-kwan
114 Namchongang Hwang Kun-il
115 Changjagang Kim Myong-sik
116 Sinphagang Chin Chol-su
117 Taesongsan Pyon In-son
118 Mannyonsan Chon Il
119 Kuwolsan Kim Jin-chol
120 Hannasan No Kwang-chol
121 Chonmasan Chon Yong-hak
122 Samkaksan Ri Kyong-chon
123 Sungrisan Cho Kyong-chol
124 Osongsan Ri Yong-rae
125 Rokdusan So Hong-chan
126 Unbaeksan Choe Tong-yun
127 Pongsungsan Kim Kwang-chol
128 Paekmasan Ri Jong-kuk
129 Songaksan Kim Kum-chol
130 Suyangsan An Kuk-chol
131 Sindoksan Choe Song-un
132 Myongdangsan Han Chang-sun
133 Pongaksan Pak Yong-bok
134 Taemyongsan Kim Myong-nam
135 Ryongaksan Kim Sok-hong
136 Songchonkang An Ji-yong
137 Phyongchonkang Pak Su-il
138 Sujongkang Chin Yong-chol
139 Chailkang Kim Song-il
140 Samchonkang Pak Jong-chon
141 Somjinkang Song Sok-won
142 Yongchonkang Kim Chun-sam
143 Okchonkang Choe Ryong-hae
144 Ryesankang Pak Sung-won
145 Oekumkang Kim Su-kil
146 Kalmakang Chon Jae-kwon
147 Haekumkang Kim Chol
148 Piphakang Kim Kwang-hyon
149 Kumchonkang Ri Yong-kil
150 Taedongkang Chang Jong-nam
151 Chachonkang Ri Chol
152 Aprokkang Pang Chang-dok
153 Tumankang Pak Tong-hak
154 Kunmasan An Ki-chol
155 Naekumkang Ri Kwan-su
156 Kumsu Yun Jong-rin
157 Haebal Kim Song-dok
158 Moranbong Ri Kuk-jun
159 Haebang Kim Won-hong
160 Pyoldong Choe Pu-il
161 Hyoksin Kang Phil-hun
162 Hwaebul Kim Myong-ju
163 Chonjin Hwang Min-chol
164 Chasongkang Ri Yong-hwan
165 Ponghwasan Sin Sung-hun
166 Kumkangsan Ro Kyong-jun
167 Saedok Kim Song-ui
168 Soksu Choe Yong-il
169 Ryonpho Choe Yong-kon
170 Cheyak Pak Pong-ju
171 Subok Choe Hwi
172 Chikdong Song Chang-ho
173 Ryongak Choe Ji-son
174 Tokchon Kim Chol-ung
175 Kongwon Ro Hung-se
176 Chenam Ri Yong-chol
177 Chongsong Hong In-bom
178 Sangdok Choe Kwang-jin
179 Changsang Hyon Ung-sil
180 Taedong Hong Kwang-suk
181 Sijong Kim Chang-sob
182 Yonkok Kim Hye-ran
183 Chungsan Ri Ryong-nam
184 Kwangje Sin O-sun
185 Phungjong Han Chol
186 Phyongwon Kim Jung-hyob
187 Wonhwa So Kyong-sim
188 Opha Ma Won-chun
189 Unbong Son Kyong-nam
190 Hanchon Sim Kuk-ryong
191 Sukchon Kim Kye-kwan
192 Ryongdok Kim Man-song
193 Yoldusamchon Kim Yong-kil
194 Namyang Yu Jong-sok
195 Komsan Chang Hyon-chol
196 Mundok Pak Myong-chol
197 Ribsok Rim Tok-hwa
198 Ryongo Chu Myong-son
199 Songchon Tong Jong-ho
200 Kunja Chu Su-yong
201 Sinsongchon Ho Jong-chon
202 Changrim Kim Ki-kun
203 Sinyang An Kum-chol
204 Yangdok Kang Chu-ryon
205 Tongyang Kim Ok-ryon
206 Unsan Kil Rye-su
207 Chonsong Kang Hyong-bong
208 Kubong Hyon Sang-ju
209 Chaedong Kim Kyong-ho
210 Haksan Sin Ung-sik
211 Mangil Kim Kwang-uk
212 Pukchang Kim Yong-chol
213 Songnam Mun Sun-hui
214 Okchon Kim Yon-hwa
215 Inpho U Won-yong
216 Maengsan Cho Won-thaek
217 Nyongwon Pak Tong-chol
218 Taehung Kim Sang-uk
219 Hoechang Son Sok-kun
220 Sinjak Kim Pae-jong
221 Chongnam Pak Yong-jin
222 Komunkum An Chol-sik
223 Tukjang Chon Hak-chol
224 Unkok Kim Tong-il
225 Sinuiju So Ran-hui
226 Paeksa Ri Hak-song
227 Namjung Kim Kyong-nam
228 Minpho Ri Kwang-kun
229 Sumun Chon Il-chun
230 Chinson O Jong-hui
231 Ryusang Chong Myong-hak
232 Wai Ri Pong-juk
233 Sokha Kim Hye-yong
234 Rakchong Pak Jong-kun
235 Yonha Yun Tu-kun
236 Kusong So Chun-yong
237 Paeksok Pak Chun-kon
238 Panghyon Yun Tong-hyon
239 Namchang Ri Jong-kuk
240 Chahung O Mun-hyon
241 Chongju Kim Ik-chol
242 Tokon Kim Hui-suk
243 Koan Kim Kyong-ae
244 Namho Ri Yong-jun
245 Kalsan Kwon Song-ho
246 Sakju Pak Song-sil
247 Phungnyon Ri Man-kon
248 Suphung Kang Won-sik
249 Chongsong Kim Pong-il
250 Phihyon Kim Jong-sun
251 Ryangchaek Han Song-hyok
252 Paekma Kim Yong-son
253 Ryongchon Ri Myong-chol
254 Pukjung Kim Yong-man
255 Ryongampho Kwak Chol-ho
256 Sinam Kim Yong-sun
257 Yomju Chu Yong-sik
258 Tasa Choe Yong-dok
259 Oeha Paek On
260 Cholsan So Tong-myong
261 Kasan Ri Chol
262 Tongrim Hong Kyong-jun
263 Chongkang Choe Sang-kon
264 Sinkok Ri Yong-chol
265 Sonchon Chong Yong-won
266 Wolchon Choe Kang
267 Samsong Chon Yong-son
268 Inam Ho Kwang-chun
269 Kwaksan Kye Myong-chol
270 Wonha Cha Sung-su
271 Chojang Kim Jae-song
272 Unjon Kim In-sun
273 Taeo Chon Kyong-son
274 Posok Choe Kwang-chol
275 Pakchon Kim Hak-chol
276 Toksam Ryu Jong-kuk
277 Maengjung Chon Kyong-nam
278 Nyongbyon Kim Kum-sil
279 Phalwon Kim Jong-bin
280 Kujang Kim Hi-thaek
281 Ryongdung Kim Yong-song
282 Ryongmun Ri Kyong-jin
283 Suku Chong Ri-jong
284 Hyangsan Chon Hyong-jong
285 Thaephyong Kim Kyong-hui
286 Unsan Kim Yong-chun
287 Phungyang Ri Chol-jin
288 Choyang Kim Chang-ryong
289 Thaechon O Hye-son
290 Unhung Ho Jong-ok
291 Hakbong Kim Man-su
292 Chonma Choe Jong-kon
293 Choak Kim Kun-chol
294 Uiju Chang Pyong-thae
295 Unchon Ryang Su-jong
296 Tokryong Mo Sung-kil
297 Taekwan Cho Yong-su
298 Taeryong Cha Myong-ok
299 Changsong Kim Yun-sok
300 Tongchang Han Chol-min
301 Pyokdong Cho Song-yun
302 Sindo Ri Yong-chol
303 Yaksan Choe Song-il
304 Haechong So Sung-chol
305 Ubpha Kim Hyon-suk
306 Okkye Choe Jong-ryong
307 Soae Kang Ji-yong
308 Sokchon Sim Il-chol
309 Hakhyon U Chang-sik
310 Pyoksong Pak Un-ok
311 Chukchon Ri Yong-chol
312 Kangryong Chang Yong-su
313 Pupho Yo Man-hyon
314 Kumdong Choe Sun-chol
315 Ongjin Sim Chol-ho
316 Raengjong Paek Kyong-sin
317 Samsan Kim Mok-ryong
318 Chonsan Kim Jong-man
319 Thaethan Chu Jong-kyong
320 Kwasan Ri Jong-kuk
321 Changyon Kim Il-jin
322 Rakyon Kang Thae-bong
323 Samchon Kim Ik-jung
324 Talchon Kim Jong
325 Songhwa Cha Yong-myong
326 Unryul Ri Song-ok
327 Kumsanpho Kang Kil-yong
328 Changryon Kim Sung-du
329 Unchon Kim Tok-song
330 Ryangdam Hong Kum-son
331 Anak Chi Sang-man
332 Wolji Choe Yong-sam
333 Taechu Hwang Yun-nam
334 Omkos Ri Chol-man
335 Sinchon Mun Ung-jo
336 Saenal Chae Yong-il
337 Saekil Pak Yong-ho
338 Panjong Ri Jong-bong
339 Chaeryong An Sung-ok
340 Samjikang Ri Hye-suk
341 Changkuk Ri Myong-kil
342 Pukji Kim Tae-song
343 Sinwon Kim Ok-kyu
344 Muhak Ri Su-yong
345 Pongchon Kang Yong-jun
346 Sindab Kang Jong-hui
347 Paechon Won Kyong-mo
348 Kumsong Chin Sang-chol
349 Chongchon Kim Jin-kuk
350 Unbong Kye Yong-sam
351 Kumkok Kang Myong-chol
352 Yonan Kang Phyo-yong
353 Ohyon Chin Yon-sil
354 Songho Ri Thae-sik
355 Chonthae Kong Yon-ok
356 Haewol Kim Hyong-ryong
357 Chongdan Ri Chang-ryong
358 Namchon Kwon Thae-mun
359 Tokdal Ri Hong-sob
360 Hwayang Ri Sung-ho
361 Ryongyon Choe Un
362 Kumi Hwang Kang-chol
363 Kwail Cho Jong-sob
364 Sindae Song Hyo-nam
365 Sariwon O Myong-chun
366 Wonju O Il-jong
367 Mikok Song Yun-hui
368 Sonkyong Kang Ha-kuk
369 Kwangsong Kang Ryon-hak
370 Chongbang Hwang Pyong-so
371 Unha Chae Kang-hwan
372 Kuchon Chang Myong-sil
373 Songrim Yun Je-won
374 Sokthab Kim Chung-kol
375 Tangsan Kwak Pom-ki
376 Kaesong Paek Chun-ki
377 Tonghyon Won Tong-yon
378 Sonjuk Ri Jong-hyok
379 Unhak Pang Kang-su
380 Tokam Chon Yong-nam
381 Phyonghwa Kim Song-hui
382 Ryongsan Ri Kil-song
383 Kaephung Kim Jong-kak
384 Hwangju Chon Sung-nam
385 Chongryong Ri Chol-ho
386 Samjong Kim Chol-kuk
387 Hukkyo Kim Yong-kon
388 Yonthan Ri Hun-yong
389 Misan Ri Yong-sik
390 Pongsan Pak Thae-dok
391 Madong Kim Song-chol
392 Chongkye Kim Chang-kwang
393 Kuyon Kim Ok-son
394 Unpha Pae Hak
395 Kangan Choe Chang-son
396 Kwangmyong Rim Sok-bok
397 Rinsan Choe Jin-su
398 Taechon Kim Jong-ok
399 Sohung Ri Thae-sob
400 Poman Ri Jae-uk
401 Suan Choe Sin-uk
402 Namjong Pak Yong-chol
403 Yonsan Kim Tu-chol
404 Holdong Ri Jong-mu
405 Sinphyong Ri Chol-kyu
406 Mannyon Ri Yong-jin
407 Koksan Cho Jun-hak
408 Phyongam Ryu Myong-kum
409 Sinkye Nam Yong-suk
410 Chongbong Cho Song-hwan
411 Chuchon Pak Ui-chun
412 Phyongsan Choe Kyong-nam
413 Chongsu Ho Yong-chun
414 Kumchon Kim Wan-su
415 Hyonnae Pak Hye-suk
416 Thosan Kim Jong-ok
417 Yangsa Chang Ki-ho
418 Changphung Cho Yong-chol
419 Kuhwa Pak Sun-kil
420 Sangwon Kim Yong-ho
421 Myongdang Yun Jae-hyok
422 Chunghwa Han Ung-su
423 Chaesong Kim Ki-nam
424 Sungho Im Hun
425 Mathan Ri Hwa-sil
426 Wonmyong Kim Ui-bong
427 Kangkye Choe Chang-son
428 Yonju An Yong-nam
429 Puchang Chon Kil-su
430 Yahak Ri Kwang
431 Sokhyon Han Yong-ho
432 Oeryong Kim Hye-ran
433 Naeryong Kim Kwang-ju
434 Manpho Kim Chun-sob
435 Kuo Hong Sung-mu
436 Munak Pyon Kyong-hwan
437 Huichon Cho Jae-yong
438 Solmoru So Kyong-ho
439 Chuphyong Ra Kyong-ryong
440 Chongnyon Chon Yong-ung
441 Chonphyong Ri Yong
442 Songkan Pak To-chun
443 Songryong Sin Kwan-jin
444 Chonchon Chong Chun-sil
445 Hakmu Chong Sung-ki
446 Koin Kim Kum-chol
447 Ryongrim Kim Ryong-sil
448 Tongsin Pak Yong-su
449 Songwon Ri Yong-ju
450 Changkang Kim Chang-myong
451 Hyangha Kim Chae-ran
452 Rangrim Ri Jong-suk
453 Hwaphyong Kim Kwang-chol
454 Chasong Chang Song-kuk
455 Chungkang Ryom In-yun
456 Sijung Pang Kwan-bok
457 Wiwon O Kum-chol
458 Ryangkang Pyon Won-chol
459 Chosan Pak Kum-hui
460 Kophung Pak Kyong-il
461 Usi Kim Tok-hun
462 Sekil An Yong-kuk
463 Kwanphung Pyon Ung-kyu
464 Changdok Yun Sang-bom
465 Pongchun Pak Jong-nam
466 Myongsok Ho Jong-man
467 Wonnam Rim Sun-hui
468 Phohwa Han Won-il
469 Pokmak Kim Kwang-il
470 Kalma Kim Yun-hyok
471 Munchon Ri Hak-chol
472 Munphyong Chi Jong-kwan
473 Okphyong Kim Jong-sim
474 Chonnae Kwon Kum-ryong
475 Hwara Kim Jin-kyu
476 Anbyon Han Pyong-man
477 Paehwa Kim Yong-sik
478 Kosan Ho Song-il
479 Puphyong Chong Hae
480 Solbong Son Kum-wol
481 Thongchon O Kang-chol
482 Songjon Yun Yong-il
483 Kosong Kim In-bok
484 Onjong Pak Myong-kuk
485 Kumkang Kang Su-rin
486 Soksa Kye Hun-nyo
487 Changdo Pak Kun-kwang
488 Kimhwa Kim Tong-son
489 Songsan Kim Chon-kyun
490 Hoeyang Mun Yong-chol
491 Sepho Hwang Min
492 Huphyong Won To-hui
493 Phyongkang Son Chol-ju
494 Pokkye Ri Jong-mun
495 Cholwon Pak Tu-phil
496 Naemun Kim Kuk-chang
497 Ichon Han Yong-chol
498 Phankyo Paek Jong-sun
499 Pobdong Han Chun-sik
500 Somun Kim Yong-jin
501 Samil Han Chang-nam
502 Sangsinhung Chu Yong-suk
503 Tonghungsan Mun Yong-son
504 Sosang Thae Jong-su
505 Phungho Mun Sang-kwon
506 Hoesang Yu Kyong-suk
507 Sekori Han Song-il
508 Chongsong Kwon Son-hwa
509 Toksan Ho Song-chol
510 Sapho Ri Chun-hwa
511 Saekori Chong Pyong-kon
512 Choun Kim Sung-ki
513 Hungdok Yu Kwang-jong
514 Hungso Mun Kwang-il
515 Haean Chong Chang-sok
516 Unjung Kim Il-hun
517 Chonki Kong Sung-il
518 Ryujong Choe Hyon
519 Soho Kim Chol-yong
520 Sinpho Song Chun-sob
521 Phungo Choe Myong-chol
522 Ohang Ri Hyok
523 Yanghwa Tong Yong-il
524 Tanchon Ri Chan-hwa
525 Ssangryong Chon Hye-song
526 Sindanchon Ho Thae-chol
527 Omong Kang Jong-kwan
528 Ryongdae Pak Yong-sik
529 Kwangchon Ri Chun-sam
530 Paekkumsan Chang Chun-kun
531 Kumkol Choe Chol
532 Pukdu Hwang Yong-sam
533 Sudong Ri Chang-han
534 Ryongphyong Kang Pyong-hu
535 Changdong Hwang Pong-chol
536 Kowon Kang Thae-sok
537 Puraesan Kim Hyon-jin
538 Yodok Han Ryong-kuk
539 Kumya Ri Kyu-man
540 Inhung Chang Sun-kum
541 Kajin Chon Yong-nam
542 Kwangmyongsong Chon Kwang-ho
543 Chungnam Sok Won-chun
544 Chongphyong Nam Yong-hwal
545 Sondok Pak Chun-nam
546 Sinsang Ri Tong-chun
547 Chowon Ri Hye-jong
548 Toksan Chang Ung
549 Changjin Kim Chol-kyu
550 Yangji Kwon Thae-yong
551 Pujon Choe Chol-hu
552 Sinhung Kim Sok-sun
553 Sangwonchon Kye Pong-chun
554 Puhung Han Ju-song
555 Yongkwang Ri Wan-ho
556 Sujon Pak Jong-hyon
557 Kisang Choe Kwi-hon
558 Hamju An Jong-su
559 Kusang Kim Song-bong
560 Tongbong Ri Yong-ae
561 Sangjung Kim Jong-sok
562 Sojung Kim Tong-chun
563 Samho Cha Kyong-il
564 Hongwon Choe Pok-sun
565 Sanyang Hong Chol-kun
566 Unpho Ryang Chang-nam
567 Toksong Kim Sang-ryong
568 Changhung Chong Kyong-hwa
569 Pukchong Kim Jin-kuk
570 Sinchang Chong Tok-yong
571 Sinbukchong Kang Jong-ho
572 Chonghung Ho Myong-ok
573 Riwon Ko Son-ok
574 Rahung Han Jang-bin
575 Chaejong Kim Kyong-jun
576 Hochon Sin Pyong-kang
577 Sinhong Chong Kwang-kuk
578 Sangnong Choe In-ho
579 Kumho Ri Je-son
580 Ranam O Se-kwan
581 Rabuk Choe Sok-hwan
582 Namchongjin Kim Ki-song
583 Puyun Ri Sang-kwan
584 Songphyong So Yong-hak
585 Sabong Kim Kwang-nam
586 Kangdok Tong Hun
587 Susong Kim Hyong-chan
588 Sunam Paek Kum-sil
589 Malum Rim Mun-chol
590 Phohang Chong Song-hyok
591 Subuk O Kyong-sok
592 Namhyang Kim Yong-jae
593 Sinjin Kang Chol-ku
594 Kyodong O Su-yong
595 Chongam Kim Chol-ho
596 Ryonjin Song Ryong-su
597 Kwanhae Sin Chol-ung
598 Hoeryong Chong Son-hui
599 Osandok Ri Sun-sil
600 Mangyang Ri Kwi-ok
601 Yuson Ri Ryong-kuk
602 Songam Chon Song-man
603 Chonghak Ho Thae-ryul
604 Chekang Ri Song-jae
605 Changphyong Ho Jae-ryul
606 Haksong Kim Kum-ok
607 Kilju Kang Yong-thae
608 Ilsin Kim Il
609 Chunam Kim Song-ho
610 Yongbuk Kim Su-il
611 Hwadae Cho Kum-hui
612 Ryongpho Yu Chol-u
613 Myongchon Nam Sung-u
614 Ryongam Kim Thaek-ku
615 Myongkan An Tong-chun
616 Ryongban Ri Pom-kyong
617 Kukdong Choe Yong-suk
618 Orang Choe Yong-suk
619 Odaejin Chon Kwang-rok
620 Kyongsong Chong Yong-su
621 Hamyon Hong Pong-chol
622 Sungam Nam Hong-son
623 Puryong Ryang Yong-ho
624 Musan Myong Song-chol
625 Soedol Phyo Il-sok
626 Sangchang Kim Yong-kwang
627 Yonsa Ro Song-ung
628 Onsong Ri Thae-jin
629 Wangjaesan Kim Song-jong
630 Chongsong Kim Yong-kol
631 Kyongwon Sok Kil-ho
632 Kokonwon Kim Myong-son
633 Ryongbuk Chi Jae-ryong
634 Kyonghung Hong Man-ho
635 Haksong O Yong-nam
636 Obong Cha Song-nam
637 Hyesan Pak Chol-ho
638 Hyejang Chong Hyong-suk
639 Thabsong Chang In-suk
640 Songbong Ri Sang-won
641 Ryonbong Kim Mi-nam
642 Sinpha Kim Sung-hui
643 Phophyong Han Myong-song
644 Koub Yun Man-kol
645 Phungsan Kim Yu-suk
646 Pochon Pang Kwang-nam
647 Samjiyon Chu Thae-kyong
648 Taehongdan Kim Kwang-ho
649 Paekam An Mun-hak
650 Yuphyong Song Jong-su
651 Unhung Ri Song-kuk
652 Saengjang Choe Ki-jun
653 Kabsan Yon Thae-jong
654 Oil An Yong-ki
655 Phungso Ri Kyong-hwa
656 Samsu Han Myong-kuk
657 Hangku Kang Yang-mo
658 Hupho Han Kwang-bok
659 Munae Ro Ik
660 Konkuk Ri Jae-il
661 Ryusa Ha Ung-chon
662 Waudo Ri Kil-chun
663 Namsan Kim Tuk-sam
664 Taedae Kang Nung-su
665 Kapmun Tokko Chang-kuk
666 Kangso Kim Yong-song
667 Sohak Chong Myong-jo
668 Chongsan Yun Chun-hwa
669 Soki Ri Kwang-chol
670 Tokhung Ryu Mi-yong
671 Chonrima Chin Yong-il
672 Kangson Kim Hyong-nam
673 Pobong Chon Sung-hun
674 Hwasok Kim Kyong-ok
675 Taean Yang Sung-ho
676 Oksu Yun Hyang-sil
677 Ryongkang Im Jong-sil
678 Okdo Hwang Sun-hui
679 Onchon Kim Chol-man
680 Haeun Cho Yong-su
681 Sohwa Ri Song-il
682 Kwisong Hwang Yong-bo
683 Rajin Rim Kyong-man
684 Tongmyong Cho Jong-ho
685 Changphyong Sin Pong-yong
686 Sonbong Sin Tong-su
687 Ungsang Choe Song-nam

First session[edit]

In the first session of the 14th convoction Ri Yong Mu and O Kuk Ryol retained their positions as vice-chairmen of the National Defense Comission, But Kim Yong Chun lost his vice-chairman position to Choe Ryong-hae. Minister of the People’s Armed Forces Jang Jong-nam, as well as Jo Chun-ryong were newly elected to the NDC while Choe Pu-il, Kim Won-hong and Pak To-chun retained their membership. In the Cabinet of North Korea, the body which manages the administrative-economic apparatus, Premier of North Korea Pak Pong-ju was once again reelected to the position, which he held from 2003 to 2007 and again since 2013. But while most cabinet-level postings are unchanged, there were some new appointments. The most significant change in the cabinet was the replacement of Pak Ui-chun as Foreign Minister by Ri Su-yong.

Other appointment in the Cabinet:

 • Mun Myong-hak replaced Ri Yong-yong as Minister of Coal Industry
 • Kim Yong-gwang replaced Han Hyo-yon as Minister of Metallurgical Industry
 • Ri Hak-chol replaced Kang Min-chol as Minister of Mining Industry
 • Han Ryong-guk replaced Kim Kwang-yong as Minister of Forestry
 • Kim Kyong-nam replaced Ri Song-ho as Minister of Commerce
 • Pak Chun-nam replaced Hong Kwang-sun as Minister of Culture
 • Kim Chon-gyun replaced Paek Ryong-chon as President of the Central Bank of North Korea
 • Pak Myong-chol replaced Kim Pyong-ryul as President of the Supreme Court (not a cabinet position)

References[edit]

 1. ^ "North Korea to hold parliamentary elections". Al-Jazeera. Retrieved 10 January 2014. 
 2. ^ "N.Korea to hold parliamentary elections in March". Washington Post. Retrieved 10 January 2014. 
 3. ^ "Central Election Committee Formed For 13th SPA Election". NK Leadership Watch. Retrieved 13 January 2014. 
 4. ^ "Powerful, Privileged and Voted In". Daily NK. Retrieved 16 January 2014. 
 5. ^ "Personnel Celebrate Kim Jong Un's Nomination as Candidate for Deputy to SPA". KCNA. 2014-02-04. Retrieved 2014-03-31. 
 6. ^ "Kim Chosen to Win in Military SPA District". Daily NK. 4 February 2014. Retrieved 7 February 2014. 
 7. ^ "조선인민군 최고사령관 김정은동지를 인민군장병들이 최고인민회의 제13기 대의원후보자로 높이 추대". Rodong Sinmun (in Korean). 2014-02-04. Retrieved 2014-03-31. 
 8. ^ "Kim Jong Un Nominated as Candidate for Deputy to SPA". Rodong Sinmun. 2014-02-05. Retrieved 2014-03-31. 
 9. ^ North Korea holds Parliament 'election' Zee News, 9 March 2014
 10. ^ Why does autocratic North Korea hold elections? It’s not merely a political ruse. News Focus International, 24 January 2014
 11. ^ a b Signs of unrest ahead of North Korea elections The Telegraph, 8 March 2014
 12. ^ "Democratic People's Republic of Korea: Election for Ch'oego Inmin Hoeui (Supreme People's Assembly)". IFES Election Guide. Retrieved 18 March 2014. 
 13. ^ "Report of the Central Election Committee on Result of Election of Deputies to the 13th SPA". Korean Central News Agency. March 11, 2014.
 14. ^ "중앙선거위 최고인민회의 제13기 대의원선거결과에 대하여" (in Korean). KCNA. 2014-03-11. 
 15. ^ "Central Election Committee Reports on Kim Jong Un's Election as Deputy to SPA". KCNA. 2014-03-10. Retrieved 2014-03-31.