Părău River

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search
Părău River
(Perșani River)
River
Countries Romania
Counties Braşov County
Tributaries
 - right Valea Lungă,
Grid,
Valea Comorilor
Villages Perşani,
Părău
Source
 - location Perşani Mountains
Mouth Olt
 - location Părău

The Părău River is a tributary of the Olt River in Romania. The upper reach is sometimes known as the Perșani River

References[edit]

  • Administrația Națională Apelor Române - Cadastrul Apelor - București
  • Institutul de Meteorologie și Hidrologie - Rîurile României - București 1971
  • ICPA - Comune vulnerabile - Județul Brașov [1]
  • Trasee turistice - județul Brașov [2]

Maps[edit]

  • Harta Județului Brașov [3]