Phương Viên

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search
Phương Viên
Commune and village
Country  Vietnam
Province Bắc Kạn Province
District Chợ Đồn District
Time zone UTC+7 (UTC+7)

Phương Viên is a commune () and village in Chợ Đồn District, Bắc Kạn Province, in Vietnam.