Saco Reinalda

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search

Saco Reinalda (chosen from 1150 to 1167) was the seventh potestaat or elected governor of Friesland now a province of the Netherlands.

Saco Reinalda of Westernijkerk was twice Potestaat of Friesland, and had the right to save gold and silver coins (0. Sc, 27).

Sometimes his name was written as Rengnalda, his son was called Wilco Reinalda.

He was preceded by Gosse Ludigman and succeeded by Sicko Sjaerdema after his death in 1167.

References[edit]

  • Friesche Almanak 1851
  • Beknopte geschiedenis van Friesland, in hoofdtrekken Wopke Eekhoff p 490 [1]
    • "wordt geroemd als een braaf en vredelievend man, onder wiens bestuur vele Friezen op nieuw naar het Heilige land trokken."