Stanisław Zahradnik

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search
Stanisław Zahradnik in archive

Stanisław Zahradnik (born 26 April 1932 in Kojkowice) is a Polish historian. He is specializing in history of Cieszyn Silesia and Zaolzie.

Books[edit]

  • Třinecké železárny: období báňské a hutní společnosti: 1906-1938 (1969)
  • Zaolziańskie ofiary okupacji hitlerowskiej (1988)
  • Czasopiśmiennictwo w języku polskim na terenach Czechosłowacji w latach 1848-1938 (1989)
  • Struktura narodowościowa Zaolzia na podstawie spisów ludności: 1880-1991 (1991)
  • Korzenie Zaolzia (1992, with Marek Ryczkowski)
  • Polacy na Zaolziu w historii, statystyce i dokumentach (1995)

External links[edit]