Tân Tiến, Bắc Kạn

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search
Tân Tiến, Bắc Kạn
Commune and village
Country  Vietnam
Province Bắc Kạn Province
District Bạch Thông District
Time zone UTC+7 (UTC+7)

Tân Tiến, Bắc Kạn is a commune () and village in Bạch Thông District, Bắc Kạn Province, in Vietnam.