Tả Phìn

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search
Tả Phìn
Commune and village
Country  Vietnam
Province Điện Biên
District Tủa Chùa
Time zone UTC+7 (UTC+7)

Tả Phìn is a commune () and village of the Tủa Chùa District of Điện Biên Province, northwestern Vietnam.