Talk:Constant Kusters

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search
          This article is of interest to the following WikiProjects:
WikiProject Biography  
WikiProject icon This article is within the scope of WikiProject Biography, a collaborative effort to create, develop and organize Wikipedia's articles about people. All interested editors are invited to join the project and contribute to the discussion. For instructions on how to use this banner, please refer to the documentation.
 ???  This article has not yet received a rating on the project's quality scale.
 
WikiProject Netherlands (Rated Stub-class)
WikiProject icon This article falls within the scope of WikiProject Netherlands, an attempt to create, expand, and improve articles related to the Netherlands on Wikipedia. If you would like to participate, visit the project page where you can join the project or contribute to the discussion.
Stub-Class article Stub  This article has been rated as Stub-Class on the project's quality scale.
 
WikiProject Politics (Rated Stub-class)
WikiProject icon This article is within the scope of WikiProject Politics, a collaborative effort to improve the coverage of politics on Wikipedia. If you would like to participate, please visit the project page, where you can join the discussion and see a list of open tasks.
Stub-Class article Stub  This article has been rated as Stub-Class on the project's quality scale.
 ???  This article has not yet received a rating on the project's importance scale.
 

Untitled[edit]

I suggest we translate further parts of the Dutch article for this:

Template:Fotogewenst Constant Kusters (Oosterbeek, 12 december 1970) is een neonazistisch[1] Nederlands politicus. Hij is voorzitter van de Nederlandse Volks-Unie (NVU).

Kusters volgde de grafische opleiding op de LTS. Hij was lid van CP'86. In 1996 benaderde hij met Eite Homan de oud-voorzitter van de NVU, Joop Glimmerveen, om deze partij te reactiveren. In 2001 verliet Glimmerveen na onenigheid de NVU en werd Kusters voorzitter. Kusters onderhoudt intensieve banden met Duitse neo-nazi's, hetgeen zich onder meer uit in de aanwezigheid van Duitsers op NVU-demonstraties.

Mediaoptredens[edit]

Op 15 september 2008 heeft Kusters een interview op de tv-zender Het Gesprek met Theodor Holman[2], dat door verschillende andere media bij een groter publiek onder de aandacht wordt gebracht. Hierin wordt onder meer de ideologie van de NVU besproken:

Hij geeft aan dat zijn politieke voorkeur, indien er niet de mogelijkheid is om NVU te stemmen, bij de SP ligt. Volgens Kusters is het verschil tussen de NVU en de SP enkel dat de NVU het eigen volk op de eerste plaats zet. Hij ziet zichzelf niet als nationaalsocialist, maar als volkssocialist c.q. volksnationalist en beschouwt Geert Wilders als een zionist van de Israëlische “piratenstaat”, waar hij zelf voorstander is van een Palestijnse staat. Rita Verdonk noemt hij een liberale kapitalist.

Kusters geeft aan dat de NVU anti-fascistisch en groot voorstander is van de vrijheid van meningsuiting. Hij is tegen de “fascistische” militaire acties van de Verenigde Staten tegen Irak en Afghanistan en hetgeen er is gebeurd in de Abu Ghraib-gevangenis. Ook zegt hij dat hij Osama bin Laden als een vrijheidsstrijder ziet.

Hij zegt niets tegen buitenlanders te hebben en kan begrip opbrengen voor hun komst, maar hij heeft wel wat tegen het systeem en politieke stromingen die er voor verantwoordelijk zijn dat immigranten naar Nederland komen. Kusters noemt Jan Marijnissen een "arbeidsverrader" en meent dat de NVU wél "echte socialisten" zijn. Verder geeft hij aan in bepaalde gevallen zoals “kinderverkrachting” en “moordende pedofielen” voor de doodstraf te zijn. Een ander politiek standpunt van de NVU is de bijstandsuitkeringen te verhogen met vijftien procent.

Op 25 januari 2009 kwam Kusters uitgebreid aan het woord in het BNN programma Sophie op 3 (gepresenteerd door Sophie Hilbrand)[3]. Op deze uitzending kwam nogal wat kritiek aan het adres van Hilbrand op diverse weblogs. Zo schreef Thomas van Aalten op het Zappen weblog: "Sophie heeft er voor gezorgd dat radicaal-rechts voor het eerst in de geschiedenis in Nederland gewonnen heeft. Aan haar tafel." Hij noemde Kusters "een geslepen redenaar die door schade en schande de beste mediatraining van heel Nederland heeft gekregen."[4] En ook op andere blogs werd Hilbrand de les gelezen[5][6].

Template:Bron

RfC[edit]

BulbBAn RfC: Which descriptor, if any, can be added in front of Southern Poverty Law Center when referenced in other articles? has been posted at the Southern Poverty Law Center talk page. Your participation is welcomed. – MrX 16:37, 22 September 2012 (UTC)

  1. ^ Interview Reformatorisch Dagblad 4-6-2005, geplaatst op NVU-site
  2. ^ Presentator Theodor Holman in gesprek met de voorzitter van de NVU, Constant Kusters, Het Gesprek, 15 sept 2008
  3. ^ Sophie op 3 (aflevering 3 - Extreem rechts), BNN, 25 januari 2009
  4. ^ De grove fouten van Sophie Hilbrand, Zappen weblog
  5. ^ Sophie op 3-0 achterstand, Kippesnee weblog
  6. ^ Sophie en de NVU, Relirel weblog