Template:Kalākaua family tree

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search

This is used for articles about the House of Kalākaua royalty in Kingdom of Hawaii. Set parameter extra=Kaiminaauao or extra=Kaiulani to get the ones who died young.

Kalaninuiamamao
 
Kapaihi-a-Ahu
 
Kameʻeiamoku
 
Kamakaʻeheikuli
 
Heulu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kaolanialii
 
 
 
 
 
 
 
Ululani
 
Keawe a Heulu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alapaiwahine
 
 
 
Kepoʻokalani
 
 
 
Keohohiwa
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kamokuʻiki
(1795–1840)
 
Kamanawa ʻŌpio
(1785–1840)
 
 
 
ʻAikanaka
(1790–1868)
 
Kamaʻeokalani
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Caesar Kapaʻakea
(1815–1866)
 
 
 
 
 
 
Analea Keohokālole
(1816–1869)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
James Kaliokalani
(1835–1852)
 
David Kalākaua
(1836–1891)
Royal Crown of Hawaii.svg 1874–1891
 
Lydia Liliʻuokalani
(1838–1917)
Royal Crown of Hawaii.svg 1891–1893
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Archibald Cleghorn
(1835–1910)
 
Miriam Likelike
(1851–1887)
 
William Pitt Leleiohoku
(1854–1877)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Victoria Kaʻiulani
(1875–1899)