Template:Meetup/November 2012

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search
Oxford 1 November 4, 2012 (2012-11-04)
Mumbai Women Workshop November 4, 2012 (2012-11-04)
Sydney November 10, 2012 (2012-11-10)
London 63 November 11, 2012 (2012-11-11)
Presentation on Wikidata at Harvard University November 13, 2012 (2012-11-13)
Lingayen 1 November 16, 2012 (2012-11-16)
Atlanta 4 November 17, 2012 (2012-11-17)
Bangalore 51 November 18, 2012 (2012-11-18)
Reading 2 November 18, 2012 (2012-11-18)
Wikipedia Takes Naga November 24, 2012 (2012-11-24)
Liverpool 6 November 24, 2012 (2012-11-24)
Melbourne 25 November 25, 2012 (2012-11-25)
San Francisco 18 November 29, 2012 (2012-11-29)