User:1812ahill/Hendrik van Deventer

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search
Portrait of Hendrik van Deventer around 1690-1700 by Thomas van der Wilt (1659 - 1733)

Hendrik van Deventer (Leiden, March 16, 1651 - Voorburg, December 12, 1724) was a Dutch orthopedician, gynaecologist and labadist.

Early Life[edit]

Hendrik van Deventer was the son of a leather merchant who moved to The Hague in 1653. He was apprenticed to a goldsmith. In 1678, at the age of seventeen, he left his parents to join the followers of Jean de Labadie, a secretive sect known as Labadists.

Medical Career[edit]

Hendrik managed to become a professional surgeon through self teaching and practice. Shortly after moving to Wieuwerd in 1679 he opened a practice within the Labadist community. He made a name for himself as a physician, particularly in orthopedics, and as a specialist in the field of rickets, gained fame for treating the Danish king Christian V (1670-1699) and his family. Despite being self-taught and knowing no Latin he succeeded in obtaining his doctorate at Groningen. With that title to his name, he could settle anywhere in the Netherlands, and remaining in Wieuwerd with the Labadists was no longer attractive as all his earnings went in to the communal pot of the sect, meaning that his children would inherit nothing.

He intended to move back to the Hague, but the doctors there, united in the Medical College, resenting any competition, refused to allow him to open a practice using as an excuse his lack of Latin. Instead he moved to Voorburg where in 1695 he was nonetheless admitted to the College. ..

Hij opent te Voorburg zijn praktijk, in een niet onaanzienlijk pand 'De Poort' geheten, ter hoogte van het huidige Herenstraat 52, vlak tegenover de Oude Kerk. In 1702 koopt hij een nog rianter pand, het buiten Sionslust te Voorburg, gelegen op de hoek van de Sionsstraat en de Raadhuisstraat. Op Sionslust had hij een eigen drukkerij voor zijn medische en godsdienstige geschriften en ook een leerlooierij voor het maken van orthopedische hulpmiddelen.

He opened his practice in Voorburg, in a significant property 'The Gate' called, at the height of the current Herenstraat 52, directly opposite the Old Church. In 1702 he buys a still rianter property, outside the Zion Lust in Voorburg, located at the corner of Zion Street and Hall Street. Lust in Zion he had his own printing for medical and religious writings and also a tannery for making orthopedic devices.

Legacy[edit]

Na het jaar 1719 is Hendrik over het hoogtepunt van zijn roem, zijn vrouw is gestorven en veel van zijn zeker tien kinderen. Hij wordt gezien als een van de grootste geneesheren van zijn tijd. Hij was niet alleen de bestrijder van de Engelse ziekte, maar vooral een pionier op het terrein van de verloskunde. Zijn belangrijkste publicatie Manuale operatiën, zijnde een nieuw ligt voor vroedmeesters en vroedvrouwe doet veel stof opwaaien. Hij legt er de nadruk op dat hygiëne tijdens bevallingen noodzakelijk is.

By 1719 his wife had died along with many of his (at least) ten children and he was past the height of his fame. He was considered one of the greatest physicians of his time, and was not only an expert on rickets (known as the 'English disease' in the Netherlands), but was also a pioneer in the field of obstetrics. His main publication Manuale Operations, being a new vroedvrouwe is for obstetricians and does a lot of controversy. He emphasizes that hygiene is necessary during childbirth.

Publications[edit]

  • 1696 - Dageraet der vroet-vrouwen
  • 1701 - Manuale operatiën, in 1701 tevens uitgegeven in het Latijn
  • 1719 - Nader vertoog van de sware baringen
  • 1739 - Beschrijving van de ziektens der beenderen

References[edit]

External links[edit]