User talk:Froaringus

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search

Tunna < * Tunda[edit]

 • tona, from late Lat. Tunna , and this of Celtic *Tunna, "skin", "crust" (Old Irish tonn "skin, surface", Irish tonn "hide, skin", Welsh ton "skin", Cornish ton "surface", Breton tonnen "rind, surface". This word does not belong to Celtic Hispanic substrate because it derives from an old "Tunda" that would have preserved Celtic Hispanic. it's a loan from gaulish.
 • kando: cando/cann.
 • Kambo: cambo/camm. Kambatom > Cambados.
 • Kumba: comba/comm.
 • Glando-miro (Brandomil) lit. "the river Miro shore" from celtic glanda "shore" gaulish glanna, etc — Preceding unsigned comment added by 81.35.174.63 (talk) 01:46, 15 November 2012 (UTC)


Hi, IP and anonymous friend. I would rather agree with you on the preservation of /nd/ on Hispano-Celtic material (although Brandomil -related to other Galician tops: Randomil, Gondomil, Baldomir, Estremil- is not phonetically an evolution of Glandomiro). The problem with tona is that it is a Galician word exclusively used in Galicia. The DRAE knows it: "tona.(Del lat. tardío tŭnna, y este del celta *tunna, piel, costra). 1. f. coloq. Gal. nata (‖ de la leche)." If it is only used in Galicia, then it is a word taken from Galician, where the word is extensively used with the meaning of 'skin, bark, cream', together with destonar 'peel', etc. So, in Spanish the immediate origin of the word is in Galician language, whatever it is its remote origin. The assumption that it is Hispano-Celtic it's not mine. Cheers.--Froaringus (talk) 17:30, 16 November 2012 (UTC)

That's not quite right. Heirs from *Tonna are the asturian words estongar < *ex-tunni-care "pelar la corteza de una rama. Quitar la corteza de las castañas, la película que tienen interiormente las tripas del cerdo, etc. Soltar, dejar caer fácilmente la piel o corteza" and estongu < *ex-tunni-cu "piel de la culebra. 2. Corteza que se desprende con facilidad de las castañas asadas". — Preceding unsigned comment added by 81.35.174.63 (talk) 23:55, 20 November 2012 (UTC)

Hi again. The Asturian word estongar is used solely in the westermost part of Asturias (Occidente, Cuarto de los Valles) and León (Babia/Laciana) and it can be related to Galician tona 'skin, bark', estonar 'to peel', but as long as it don't derive from Latin tunica. Now, for Spanish, the DRAG just records the use of tona in the Spanish spoken in Galicia, so its obviously a loanword taken from Galician. Regards.--Froaringus (talk) 18:21, 21 November 2012 (UTC)

Hello Froaringus[edit]

Thanks very much for your information and your interesting contribution to the Celtic background in Galician language and names.

I am far away to minimize the influence of the Celts in Spain. I am myself very interesting in this subject and I read carefully the article concerning Spain in Wenceslas Kruta's Dictionnary of the Celts. I know less about the language. I have probably less knowledge than you concerning the phonetics.

I agree entirely about the place-names and the anthroponyms, but I stay quite sceptic about the influence in Galego language.

Phonetics : are you sure that lenition has only something to do with the action of a Celtic substract ? It can be a parallel evolution in some romance languages. Lenition is generalized in French but it is quite late recorded.

lenition of Latin /d/ : adjutare, French : deverbal aiudha (842 serments de strasbourg), then aïu(e), mod. (refection) aide. But then, Celtic was according to most specialists (see Pierre-Yves Lambert, LG) no more spoken in the 6th Century in Gaul. I cite him : la lénition des consonnes dans les langues romanes..l'évolution du brittonique présente un parallèle difficile à interpréter en termes de "substrat celtique" les différentes langues romanes présentent différents types de mutations consonantiques, sur une aire géographique d'ailleurs beaucoup plus vaste que la zone de peuplement celtique.. The other particularities you wrote in Galego are for sure curious and comparable to Celtic but can't be proved at all.

In French there is only one action of the Celtic substratum that can be proved (according to P-Y Lambert), in the way the Latin group /pt/ and /ps/ changed to confuse with /xt/ and /xs/ to develop to /it/ and /is/ (/i/ second part of a diphtong), because it is written in the Gaulish inscription "paropsides" > paraxsidi (La Graufesenque), so French caisse < *kaxsa < capsa, or, chétif (OF chaitif) < *kaxtivus < captiuus

A part of the words you mention as Celtic are questionnable : garganta 'throat' Old French gargate 'throat', French gargoter, gargouille, gargouiller..not considered as Celtic.

What is whell-sack ?

virar, Low Latin *vibrare, French virer 'turn', virage, environnement, etc..Gaulish viriā 'ring' (substractum action) is doubtful.

Another thing : I study specifically the tree-names because they have a very strong meaning in the pre-christian religions and I notice that except French, the Italian tree-names almost derive of Latin and the Spanish one of other languages too, but not Celtic (except betula). It does not concern isolated words but a category of words.

Lat. taxus > Galician teixo but French if (Gaulish ivos, (Coligny ?) Lat. quercus / galician carballo (what is it from?)/ French chêne (Gaulish cassano- > cassinus) (see Lambert, Delamarre, etc.) Lat. corylus / Galician abelaneira (what is it from ? similar to Spanish avellano ?)/ Old French coudrier, coudre < Low Latin *colurus, *colrus (Gaulish substratum *collos ? I, W coll (see Lambert) Lat. acer > Spanish arce, Galician pradeiro (what is it from?) / French érable < acerabulus (7th century) for *acer-abalo comparable to Celtic combinations Old I fic-abull 'fig tree' or W cri-afol 'rowan tree' (see Delamarre) Lat. sorbus > Spanish serbal , Galician ? > French sorb-ier or alisier (Gaulish alisia ? or Germanic *alizō > OldHG elira)

I am continuing these researchs further.

Good night Nortmannus (talk) 21:18, 14 September 2010 (UTC)

Castro culture[edit]

 • Está optimo. Tens melhorado muito o artigo. Só uma coisa, o artigo deve ter mais elementos artisticos, como estátuas, vasos, imagens/desenhos e esculturas para entendermos a arte especifica desta cultura.
 • Não concordo muito com uma galeria, não é util. Nesta fase ainda é, mas quando o artigo estiver mais composto, deve-se escolher as melhores imagens (e elucidativas) para constar no artigo em diferentes secções.
 • Vi que gostas do termo oppida, também gosto. Mas nas referencias que li, não usam muito esse termo. É algo que aparece em livros espanhois? acho o termo bonito, mas em Portugal é mais aplicado nos povoados a sul do Douro. Na cultura castreja e na literatura usa-se cividade, citania, castro e crasto. Crasto e cividade são palavras antigas e mesmo na idade media as pessoas referiam-se a estes locais como cividades, enquanto citania é inventado. --Pedro (talk) 19:44, 16 October 2010 (UTC)

Parabens[edit]

Só podo dizer, parabens polas túas contribuçons, estas a fazer um trabalho fora do normal, magnifico, util e cientifico. Pouco mais que dizer!, tá tudo dito!.--Alexander Vigo (talk) 22:12, 27 December 2010 (UTC)

Ola de novo compañeiro, estiven a ver a túa prezadísima colaboración nos Celtic place-names in Galicia, un traballo formidable. Non sei se é por falta de bibliografía, ou simplemente porque aínda non chegaches a eles, quería expoñerche algúns toponimos máis que ao meu ver se cadra podan estar relacionados co artigo. Un deles é Lubre, no concello de Ares, é que sen dúbida está en relación etimolóxica co Lubri, e aínda podería co proprio Louvre, non?, non son lingüistica como ves ;). Outro topónimo interesante poida ser Belelle, que verte as súas augas á ría de Ferrol, tamén os múltiples ríos Belesar, comparten esa raíz Bel-. "Marván" nas Somozas, non sei se podería ser outro. A parroquia de Nemiña en Muxía, ten toda a pinta de ser outro, coa mesma raíz que Nemeño (Ponteceso) e se cadra Nemenzo (?). Un dos topónimos máis curiosos que vin foi o de "Invernés" posiblemente non é mais que unha coincidencia fonética, mais quen sabe de podería ter algo que ver co Inverness escocés, quen sabe. Teixobe (antigo Teixobre?) podería ser outro, non sei. Por último, podería ter algo que ver Penencia (punta costeira) co Penzance da Cornualla?. En fin, desde a completa ignorancia aí vai unha pincelada de ideas. Non me resisto a unha última.., os moitos Mer/Meir tales como Mera, Meira e derivados, poderían ter algún interese no artigo?. En fin, aí vai todo, e a miña máis forte noraboa.--Alexander Vigo (talk) 12:27, 9 March 2011 (UTC)

Congratulations one more time for your amazing work and dedication in kingdom of Galicia.--Alexander Vigo (talk) 20:52, 28 April 2011 (UTC)

Architecture in the kingdom of Galicia[edit]

Caro Froaringus, estou a pensar en poñer imaxes de alomenos 5 de monumentos, cuxa historia se remonta aos séculos VI-VII. Como non sei exactamente cal é a ideia que desexas transmitir coas imaxes, prefiro consultarcho. Pode ser que queiras subliñar a gran calidade do románico galego, ou ben pola contra centrarte máis na arquitectura máis antiga. Pensando que non é bo unha galería excesiva, si que gostaría de saber en que senso che podería axudar. Por unha parte temos igrexas/mosteiros anteriores ao VII que seguen tendo vixencia na actualidade baixo formas; románicas, oxivais, barrocas, etc.., por outra, construcións que manteñen a traza orixinal. Cal é a túa ideia ou que desexas transmitir coa galería?. Unha aperta.--Alexander Vigo (talk) 22:01, 8 May 2011 (UTC)

Re Kingdom of Galicia[edit]

No worries; thanks for the note. I know nothing about the topic - just doing the copyedit 'leg work' - so if I accidentally botch any factual information just fix it up. There's been a couple of things so far that I've struggled to interpret what it's actually trying to say, so hope I've got them right when I've reworded them. --jjron (talk) 01:39, 12 May 2011 (UTC)

IPA for Portuguese and Galician[edit]

Hi Froaringus,

just responded you on Wikipedia talk:IPA for Portuguese and Galician. I apologise for taking ages, I was on a trip. Greetings, Jɑυмe (xarrades) 14:42, 6 December 2011 (UTC)

Hi again!
Perhaps, would you be interested in creating a phonology article for Galician? I could help you any time ;) Jɑυмe (xarrades) 00:12, 7 December 2011 (UTC)
I just made some silly changes, it seems to me you are doing it very good! :)
Whenever you want you can copy-paste the phonology section onto a new page, then we can start from there. Jɑυмe (xarrades) 18:39, 7 December 2011 (UTC)

Disambiguation link notification[edit]

Hi. When you recently edited Suebic Kingdom of Galicia, you added links pointing to the disambiguation pages Gondomar and Baltar (check to confirm | fix with Dab solver). Such links are almost always unintended, since a disambiguation page is merely a list of "Did you mean..." article titles. Read the FAQ • Join us at the DPL WikiProject.

It's OK to remove this message. Also, to stop receiving these messages, follow these opt-out instructions. Thanks, DPL bot (talk) 11:57, 27 January 2012 (UTC)

Some bubble tea for you![edit]

Bubble Tea.png Bon appetit aussi! e agradecido pola birra ;). Non ando sobrado de tempo, mais se precisares un mapa determinado para o artigo suevo, só tes que dicilo, bon traballo! Alexander Vigo (talk) 22:03, 2 February 2012 (UTC)

Disambiguation link notification[edit]

Hi. In your recent article edits, you've added some links pointing to disambiguation pages. Such links are almost always unintended, since a disambiguation page is merely a list of "Did you mean..." article titles. Read the FAQ • Join us at the DPL WikiProject.

Suebic Kingdom of Galicia (check to confirm | fix with Dab solver)
added links pointing to Cordova, Tui, Metropolitan, Beja, Vasconia, Chaves and Chararic

It's OK to remove this message. Also, to stop receiving these messages, follow these opt-out instructions. Thanks, DPL bot (talk) 10:46, 3 February 2012 (UTC)

Celtic cross[edit]

Froaringus, the expression "Celtic cross" for crosses outside Ireland and a part of the British Isle is clearly abusive (except those imitated from there). The French examples are not Celtic crosses (and there are less in Brittany than in Normandy or in Limousin) and the Galician crosses too. There are crosses with nimbus, but not Celtic crosses, the Celtic crosses are a kind of crosses with nimbus. They correspond to an evolution of the discoidal slabs we can find everywhere. Just a look on this well-made site http://sgdelestaing.pagesperso-orange.fr/index.htm. Regards Nortmannus (talk) 20:03, 16 February 2012 (UTC)

Look at this, everybody is Celtic probably http://www.entrelacs-knots.net/les-formes/les-entrelacs-g%C3%A9om%C3%A9triques/les-4-feuilles-4f/ and this http://www.flickr.com/photos/49792992@N02/4598925871/ Genova Italy. Nortmannus (talk) 20:18, 16 February 2012 (UTC)
Or the Saint-Maur cross. Saint Maur was Italian http://www.assomption.org/Presentations/CroixDeSaintMaur.htm RegardsNortmannus (talk) 20:48, 16 February 2012 (UTC)

Galicia[edit]

Como vai todo caro compañeiro? ;), vexo que traballando duro!. Sobre o artigo "Galicia", estou pensando en reconfigurar todo o artigo tomando por modelo [1], que che parece?.--Alexander Vigo (talk) 16:12, 26 May 2012 (UTC)

*krowkā-[edit]

Olá. Podes ajudar a colocar a referência em Crouga ; *krowkā-. no artigo cuco? É um dos deuses do panteão galego-lusitano. Obrigada89.214.119.56 (talk) 19:02, 12 August 2012 (UTC)

Your free 1-year Questia online library account is approved ready[edit]

Good news! You are approved for access to 77,000 full-text books and 4 million journal, magazine, newspaper articles, and encyclopedia entries. Check your Wikipedia email!

 1. Go to https://www.questia.com/specialoffer
 2. Input your unique Offer ID and Promotional code. Click Continue. (Note that the activation codes are one-time use only and are case-sensitive).
 3. Create your account by entering the requested information. (This is private and no one from Wikipedia will see it).
 4. You'll then see the welcome page with your Login ID. (The account is now active for 1 year).

If you need help, please first ask Ocaasi at wikiocaasi@yahoo.com and, second, email QuestiaHelp@cengage.com along with your Offer ID and Promotional Code (subject: Wikipedia).

 • A quick reminder about using the account: 1) try it out; 2) provide original citation information, in addition to linking to a Questia article; 3) avoid bare links to non-free Questia pages; 4) note "(subscription required)" in the citation, where appropriate. Examples are at WP:Questia/Citations.
 • Questia would love to hear feedback at WP:Questia/Experiences
 • Show off your Questia access by placing {{User:Ocaasi/Questia_userbox}} on your userpage
 • When the 1-year period is up, check the applications page to see if renewal is possible. We hope it will be.

Thanks for helping make Wikipedia better. Enjoy your research! Cheers, Ocaasi EdwardsBot (talk) 05:05, 19 September 2012 (UTC)

wiki-wiki[edit]

Ola, Froaringus! Din co artigo List of Galician words of Celtic origin e vin que o crearas ti. Anímaste a traducilo ao galego e crealo na Galipedia? Sería fantástico contar con máis achegas túas na wiki en galego. Un saúdo! --Estevoaei (talk) 14:05, 21 October 2012 (UTC)

Parabéns pola paternidade, meu!
Noutra orde de cousas, anímote a botarlle un ollo de vez en cando á Taberna da Galipedia, ou á páxina de Facebook (se andas nas redes sociais) por se queres andar pendente de se se organiza algunha quedada de editores por Galicia adiante. Saúde! --Estevoaei (talk) 12:23, 25 October 2012 (UTC)

Disambiguation link notification for November 4[edit]

Hi. Thank you for your recent edits. Wikipedia appreciates your help. We noticed though that when you edited List of Galician words of Germanic origin, you added a link pointing to the disambiguation page León (check to confirm | fix with Dab solver). Such links are almost always unintended, since a disambiguation page is merely a list of "Did you mean..." article titles. Read the FAQ • Join us at the DPL WikiProject.

It's OK to remove this message. Also, to stop receiving these messages, follow these opt-out instructions. Thanks, DPL bot (talk) 10:59, 4 November 2012 (UTC)

Disambiguation link notification for November 11[edit]

Hi. Thank you for your recent edits. Wikipedia appreciates your help. We noticed though that when you edited List of Galician words of Germanic origin, you added a link pointing to the disambiguation page Santander (check to confirm | fix with Dab solver). Such links are almost always unintended, since a disambiguation page is merely a list of "Did you mean..." article titles. Read the FAQ • Join us at the DPL WikiProject.

It's OK to remove this message. Also, to stop receiving these messages, follow these opt-out instructions. Thanks, DPL bot (talk) 12:31, 11 November 2012 (UTC)

Article Feedback deployment[edit]

Hey Froaringus; I'm dropping you this note because you've used the article feedback tool in the last month or so. On Thursday and Friday the tool will be down for a major deployment; it should be up by Saturday, failing anything going wrong, and by Monday if something does :). Thanks, Okeyes (WMF) (talk) 21:37, 13 March 2013 (UTC)

Disambiguation link notification for April 25[edit]

Hi. Thank you for your recent edits. Wikipedia appreciates your help. We noticed though that when you edited Galician people, you added a link pointing to the disambiguation page Portuguese (check to confirm | fix with Dab solver). Such links are almost always unintended, since a disambiguation page is merely a list of "Did you mean..." article titles. Read the FAQ • Join us at the DPL WikiProject.

It's OK to remove this message. Also, to stop receiving these messages, follow these opt-out instructions. Thanks, DPL bot (talk) 00:29, 25 April 2013 (UTC)

Suevic[edit]

You seem to know about the Suevic language. What do you think of creating a page for it? Ungoliant MMDCCLXIV (talk) 18:53, 28 July 2013 (UTC)

Books and Bytes: The Wikipedia Library Newsletter[edit]

Books and Bytes

Volume 1, Issue 1, October 2013

Eurasian Eagle-Owl Maurice van Bruggen.JPG

by The Interior (talk · contribs), Ocaasi (talk · contribs)

Greetings Wikipedia Library members! Welcome to the inaugural edition of Books and Bytes, TWL’s monthly newsletter. We're sending you the first edition of this opt-in newsletter, because you signed up, or applied for a free research account: HighBeam, Credo, Questia, JSTOR, or Cochrane. To receive future updates of Books and Bytes, please add your name to the subscriber's list. There's lots of news this month for the Wikipedia Library, including new accounts, upcoming events, and new ways to get involved...

New positions: Sign up to be a Wikipedia Visiting Scholar, or a Volunteer Wikipedia Librarian

Wikipedia Loves Libraries: Off to a roaring start this fall in the United States: 29 events are planned or have been hosted.

New subscription donations: Cochrane round 2; HighBeam round 8; Questia round 4... Can we partner with NY Times and Lexis-Nexis??

New ideas: OCLC innovations in the works; VisualEditor Reference Dialog Workshop; a photo contest idea emerges

News from the library world: Wikipedian joins the National Archives full time; the Getty Museum releases 4,500 images; CERN goes CC-BY

Announcing WikiProject Open: WikiProject Open kicked off in October, with several brainstorming and co-working sessions

New ways to get involved: Visiting scholar requirements; subject guides; room for library expansion and exploration

Read the full newsletter

Thanks for reading! All future newsletters will be opt-in only. Have an item for the next issue? Leave a note for the editor on the Suggestions page. --The Interior 21:17, 27 October 2013 (UTC)

The Wikipedia Library Survey[edit]

As a subscriber to one of The Wikipedia Library's programs, we'd like to hear your thoughts about future donations and project activities in this brief survey. Thanks and cheers, Ocaasi t | c 15:33, 9 December 2013 (UTC)

Email[edit]

Mail-message-new.svg
Hello, Froaringus. Please check your email – you've got mail!
It may take a few minutes from the time the email is sent for it to show up in your inbox. You can remove this notice at any time by removing the {{You've got mail}} or {{YGM}} template.

Disambiguation link notification for May 11[edit]

Hi. Thank you for your recent edits. Wikipedia appreciates your help. We noticed though that when you edited Galician people, you added a link pointing to the disambiguation page Britain (check to confirm | fix with Dab solver). Such links are almost always unintended, since a disambiguation page is merely a list of "Did you mean..." article titles. Read the FAQ • Join us at the DPL WikiProject.

It's OK to remove this message. Also, to stop receiving these messages, follow these opt-out instructions. Thanks, DPL bot (talk) 08:50, 11 May 2014 (UTC)

Galicia Celtic[edit]

I wondering under what grounds you make the case that the Galicians were a "Celtic" people. Kezzer16 (talk) 11:45, 11 May 2014 (UTC)

Disambiguation link notification for May 18[edit]

Hi. Thank you for your recent edits. Wikipedia appreciates your help. We noticed though that when you edited Galician people, you added a link pointing to the disambiguation page Brazilian (check to confirm | fix with Dab solver). Such links are almost always unintended, since a disambiguation page is merely a list of "Did you mean..." article titles. Read the FAQ • Join us at the DPL WikiProject.

It's OK to remove this message. Also, to stop receiving these messages, follow these opt-out instructions. Thanks, DPL bot (talk) 08:52, 18 May 2014 (UTC)

Caldo[edit]

You need me to prove that the Wikipedia article spells Caldo gallego with two Ls? Do you need a screenshot of the article? Just look at the article. MartinezMD (talk) 14:43, 21 May 2014 (UTC)

Disambiguation link notification for June 16[edit]

Hi. Thank you for your recent edits. Wikipedia appreciates your help. We noticed though that when you edited Castro culture, you added a link pointing to the disambiguation page Ferrol (check to confirm | fix with Dab solver). Such links are almost always unintended, since a disambiguation page is merely a list of "Did you mean..." article titles. Read the FAQ • Join us at the DPL WikiProject.

It's OK to remove this message. Also, to stop receiving these messages, follow these opt-out instructions. Thanks, DPL bot (talk) 08:49, 16 June 2014 (UTC)

June 2014[edit]

Hello, I'm BracketBot. I have automatically detected that your edit to Castro culture may have broken the syntax by modifying 2 "[]"s. If you have, don't worry: just edit the page again to fix it. If I misunderstood what happened, or if you have any questions, you can leave a message on my operator's talk page.

It's OK to remove this message. Also, to stop receiving these messages, follow these opt-out instructions. Thanks, BracketBot (talk) 17:43, 19 June 2014 (UTC)