User talk:Lotje

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search


Dag Lotje, hartelijk dank voor de verwittiging want ik was me nergens van bewust - ik kom niet elke dag op wikipedia. Ik heb inmiddels een antwoord geformuleerd ivm die foto's en zou persoonlijk zelfs liefst de foto's zien verdwijnen van wikipedia omdat ze er niet thuis horen. Misschien moet men ooit eens een familiewebsite maken of zo, maar wikipedia is echt meer iets voor dingen met encyclopedische waarde. Hopelijk wordt mijn mening me niet kwalijk genomen door hen die het anders willen... vriendelijke groeten, Nico Declercq — Preceding unsigned comment added by Prof-Declercq (talkcontribs) 13:54, 23 December 2014 (UTC)Ey Lotje - wie ben jij dat je over Kunmings metrosysteem schrijft. Woon je er? bluppfisk (talk) 15:34, 13 February 2014 (UTC)

Dag bluppfisk, neen. Lotje (talk) 15:54, 13 February 2014 (UTC)