User talk:Staszek Lem

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search

/shortlist

Contents

Please comment on Wikipedia:WikiProject Medicine/RFC on medical disclaimer[edit]

Greetings! You have been randomly selected to receive an invitation to participate in the request for comment on Wikipedia:WikiProject Medicine/RFC on medical disclaimer. Should you wish to respond to the invitation, your contribution to this discussion will be very much appreciated! If in doubt, please see suggestions for responding. If you do not wish to receive these types of notices, please remove your name from Wikipedia:Feedback request service. — Legobot (talk) 00:01, 8 January 2014 (UTC)

Racism in Poland - prośba o weryfikację i interwencję.[edit]

Witaj. Widzę, że jesteś z Polski. Jako użytkownika dość zaawansowanego i zainteresowanego tematami związanymi z Polską chciałbym Cię prosić o interwencję odnośnie artykułu Racism in Poland. (https://en.wikipedia.org/wiki/Racism_in_Poland) Chodzi o to, aby utrzymać go w formie w jakiej go pozostawiłem. Artykuł wyraźnie traktuje o rasizmie w Polsce, a więc nietylko tym ze strony Polaków względem obcokrajowców, lecz również o tym jakiego Polacy doznali gdy Polska była pod okupacją. Jakiś użytkownik usilnie próbuje wykasować wzmiankę o antypolonizmie we wstępie, oraz cały dział "Ethnic Poles" odnoszący się do Racial policy of Nazi Germany, oraz czystkach etnicznych na tle rasowym. "Rasa" w pojęciu amerykańskim to tylko "White" "Black" itp, jednak należy podkreślić, że naziści stosowali pojęcie rasy jako "rasa słowiańska-polska" "rasa żydowska" "rasa aryjska-germańska" itp. Zdaję się na Twoją kompetencję oraz rzetelność. Absolutnie nie zabiegam o to, byś popierał moje stanowisko, lecz myślę, że jesteś podobnego zdania i proszę Cię o dodanie Racism in Poland do obserwowanych. Pozdrawiam! — Preceding unsigned comment added by Yatzhek (talkcontribs) 18:22, 11 January 2014 (UTC)

Please comment on Talk:Blood[edit]

Greetings! You have been randomly selected to receive an invitation to participate in the request for comment on Talk:Blood. Should you wish to respond to the invitation, your contribution to this discussion will be very much appreciated! If in doubt, please see suggestions for responding. If you do not wish to receive these types of notices, please remove your name from Wikipedia:Feedback request service. — Legobot (talk) 00:08, 17 January 2014 (UTC)

Please comment on Talk:Blood[edit]

Greetings! You have been randomly selected to receive an invitation to participate in the request for comment on Talk:Blood. Should you wish to respond to the invitation, your contribution to this discussion will be very much appreciated! If in doubt, please see suggestions for responding. If you do not wish to receive these types of notices, please remove your name from Wikipedia:Feedback request service. — Legobot (talk) 00:05, 25 January 2014 (UTC)

Chronica Polonorum (disambiguation)[edit]

Thanks for this disambig. I think that Polish Chronicle should be a separate disambig; also they need to be synched to pl wiki disambigs. Since you started, perhaps you'd like to finish :) --Piotr Konieczny aka Prokonsul Piotrus| reply here 14:31, 29 January 2014 (UTC)

Please comment on Talk:Cannabis (drug)[edit]

Greetings! You have been randomly selected to receive an invitation to participate in the request for comment on Talk:Cannabis (drug). Should you wish to respond to the invitation, your contribution to this discussion will be very much appreciated! If in doubt, please see suggestions for responding. If you do not wish to receive these types of notices, please remove your name from Wikipedia:Feedback request service. — Legobot (talk) 00:03, 2 February 2014 (UTC)

Your edits to Bit rot[edit]

Please see the talk discussion, but please undo your edit. It is both inconsistent with the one usage reference (the Jargon file), as well as the consensus of the talk page discussion. I don't want to provoke an edit war by reverting your edit again, but I think it is clear you have not been following the discussion. Thank you. I reverted your edit initially for the reasons articulated in the talk discussion, and I think they are only stronger now that consensus has had time to develop. Thanks again. jhawkinson (talk) 03:11, 4 February 2014 (UTC)

Please comment on Talk:Electricity[edit]

Greetings! You have been randomly selected to receive an invitation to participate in the request for comment on Talk:Electricity. Should you wish to respond to the invitation, your contribution to this discussion will be very much appreciated! If in doubt, please see suggestions for responding. If you do not wish to receive these types of notices, please remove your name from Wikipedia:Feedback request service. — Legobot (talk) 00:02, 10 February 2014 (UTC)

Zweryfikuj proszę edycje użytkownika niebezpiecznego dla wiarygodności Wikipedii[edit]

Witaj. Mam do Ciebie prośbę. Jestem zszokowany poczynaniami pewnego użytkownika o pseudonimie "Windows66". Użytkownik ów edytuje niemal wszystkie artykuły dotyczące Polaków i kasuje z nich wszystko co dotyczy rasizmu przeciwko Polakom, negując ich wojenne udręki związane z antypolonizmem oraz byciem klasyfikowanym jako "podludzie". Co ciekawe usuwa on informacje wsparte masą źródeł zastępując je źródłami nieobiektywnymi. Jest niebezpieczny dla wiarygodności Wikipedii na każdym kroku ujmuje z rozmaitych artykułów wszystko co dotyczy postrzegania Polaków przez Niemców za II Wojny Światowej. Moje przypuszczenia o jego antypolonizm są wysoce uzasadnione, gdyż ten oto użytkownik usuwa TYLKO informacje dotyczące niearyjskości i prześladowań Polaków, ale zostawia wszystko co dotyczy Serbów, Rosjan czy Cyganów (ci ostatni byli genetycznie bardziej "aryjscy" niż Polacy ale on uważa, że Polacy byli 100% aryjscy, negując stwierdzenia jak "masy ze wschodu" i "aryjsko-azjatyckie mischlingi" używane przez Niemców w stosunku do Słowian). Mieszają mu się pojęcia "aryjczyk" oraz "rasa biała", miesza pojęcie "untermensch" z "nie-aryjski", oraz "rasa" i "grupa etniczna". Miesza pojęcia naukowe i pseudonaukowe teorie Nazistów podając źródła naukowe i pomijając pseudonaukowe niemieckie tezy. Prowadzi to do tego, że według niego Polacy byli uważani przez Niemców za równie czystą co oni sami "rasę panów" i nie byli dyskryminowani w kontekście rasowym, lecz tylko i wyłącznie politycznym. Nonsens! Zaobserwowałem, że użytkownik "Windows66" zgłasza do wysoko postawionych administratorów wszystkich którzy stoją mu na drodze i robi to z taką skutecznością, że co najmniej dwóch użytkowników zostało już niesłusznie zablokowanych za polemikę z nim. Mam nadzieję, że Ty się go nie przestraszysz, a że masz wysoce naukowy język i świetną znajomość języka angielskiego, zatem bardzo Cię proszę o zweryfikowanie edycji tego w/w pana. Pozdrawiam -kolega Polak- 91.218.158.26 (talk) 11:01, 10 February 2014 (UTC)

Thanks[edit]

Your editing to the "correct threading", which I cannot see why you thought it needed it, just caused me an edit conflict, a page fault, and a loss of one and a half hours of work. Chaosdruid (talk) 01:37, 14 February 2014 (UTC)

There were some Wikimedia server errors which I suspect caused the page fault - it did not go to the edit conflict page, just told me there was one, then blanked everything and took me back to edit mode with the page as it was when you had changed it.
It is not my connection, I have 30MB with extremely good pipelining. You have not really explained why you changed it though. I simply moved the previous conversation to the section below, and changed his asterisk to a colon. So, what did you actually change, and why? You know it is an extremely delicate matter to change other ppls talk page comments, and should only be done under certain circumstances and in a particular way ... as for "chaos" on the talk page, I think you are perhaps mistaken. In fact, it reads as if you think I caused it. Chaosdruid (talk) 00:36, 15 February 2014 (UTC)

Please comment on Wikipedia talk:Manual of Style/Dates and numbers[edit]

Greetings! You have been randomly selected to receive an invitation to participate in the request for comment on Wikipedia talk:Manual of Style/Dates and numbers. Should you wish to respond to the invitation, your contribution to this discussion will be very much appreciated! If in doubt, please see suggestions for responding. If you do not wish to receive these types of notices, please remove your name from Wikipedia:Feedback request service. — Legobot (talk) 00:02, 18 February 2014 (UTC)

Streisand effect[edit]

Not sure what you mean by "Yes, it trikes an ego of a wikipedian, but precisely because it it is a noisy hence notable case" - could you explain how this example is notable at Talk:Streisand effect? --McGeddon (talk) 18:42, 21 February 2014 (UTC)

Please comment on Wikipedia talk:WikiProject Mathematics[edit]

Greetings! You have been randomly selected to receive an invitation to participate in the request for comment on Wikipedia talk:WikiProject Mathematics. Should you wish to respond to the invitation, your contribution to this discussion will be very much appreciated! If in doubt, please see suggestions for responding. If you do not wish to receive these types of notices, please remove your name from Wikipedia:Feedback request service. — Legobot (talk) 00:01, 26 February 2014 (UTC)

Please comment on Talk:List of scientists opposing the mainstream scientific assessment of global warming[edit]

Greetings! You have been randomly selected to receive an invitation to participate in the request for comment on Talk:List of scientists opposing the mainstream scientific assessment of global warming. Should you wish to respond to the invitation, your contribution to this discussion will be very much appreciated! If in doubt, please see suggestions for responding. If you do not wish to receive these types of notices, please remove your name from Wikipedia:Feedback request service. — 10.4.1.125 (talk) 00:04, 6 March 2014 (UTC)

Please comment on Talk:Genetic history of the Iberian Peninsula[edit]

Greetings! You have been randomly selected to receive an invitation to participate in the request for comment on Talk:Genetic history of the Iberian Peninsula. Should you wish to respond to the invitation, your contribution to this discussion will be very much appreciated! If in doubt, please see suggestions for responding. If you do not wish to receive these types of notices, please remove your name from Wikipedia:Feedback request service. — Legobot (talk) 00:02, 14 March 2014 (UTC)

Kent Hovind[edit]

Time to move it into Talk:Kent Hovind#From my talk page, I guess. Staszek Lem (talk) 02:09, 19 March 2014 (UTC)

Removal of merge tags on stereotype articles[edit]

Um, the discussion as to whether Jewish princess and Jewish mother should be merged or not is still going on. As such, the merge-to tags shouldn't have been removed. I have put them back. pbp 23:39, 20 March 2014 (UTC)

Disambiguation link notification for March 21[edit]

Hi. Thank you for your recent edits. Wikipedia appreciates your help. We noticed though that when you edited Rywka Lipszyc, you added links pointing to the disambiguation pages Niendorf and Bergen-Belsen (check to confirm | fix with Dab solver). Such links are almost always unintended, since a disambiguation page is merely a list of "Did you mean..." article titles. Read the FAQ • Join us at the DPL WikiProject.

It's OK to remove this message. Also, to stop receiving these messages, follow these opt-out instructions. Thanks, DPL bot (talk) 10:58, 21 March 2014 (UTC)

Please comment on Talk:Pathology[edit]

Greetings! You have been randomly selected to receive an invitation to participate in the request for comment on Talk:Pathology. Should you wish to respond to the invitation, your contribution to this discussion will be very much appreciated! If in doubt, please see suggestions for responding. If you do not wish to receive these types of notices, please remove your name from Wikipedia:Feedback request service. — Legobot (talk) 18:53, 21 March 2014 (UTC)

Please comment on Talk:List of common coordinate transformations[edit]

Greetings! You have been randomly selected to receive an invitation to participate in the request for comment on Talk:List of common coordinate transformations. Should you wish to respond to the invitation, your contribution to this discussion will be very much appreciated! If in doubt, please see suggestions for responding. If you do not wish to receive these types of notices, please remove your name from Wikipedia:Feedback request service. — Legobot (talk) 00:01, 30 March 2014 (UTC)

Murzyn[edit]

I've reverted this edit here. The ref mentions the info and your summary is for your subsequent edit and makes no sense. Please be more careful. Malick78 (talk) 11:37, 3 April 2014 (UTC)

Erm, what exactly do you think you're doing on the Murzyn page? I've found 3 deletions by you on April 2nd with inaccurate summaries. You deleted here claiming the ref doesn't contain the info mentioned, yet it does not only in the TITLE but also in the last sentence of the article (didn't you bother to read to the end?). And here you deleted something which is cited in the ONLY sentence on the page, claiming it wasn't cited by the BBC!!! The page has nothing to do with the BBC.
Please, don't edit this page if you have no intention of taking care or being accurate. I will report you if you continue to unfairly delete editors' work while giving inaccurate summaries. Malick78 (talk) 11:48, 3 April 2014 (UTC)

Disambiguation link notification for April 5[edit]

Hi. Thank you for your recent edits. Wikipedia appreciates your help. We noticed though that when you edited Anti-Katyń, you added a link pointing to the disambiguation page Memorial society (check to confirm | fix with Dab solver). Such links are almost always unintended, since a disambiguation page is merely a list of "Did you mean..." article titles. Read the FAQ • Join us at the DPL WikiProject.

It's OK to remove this message. Also, to stop receiving these messages, follow these opt-out instructions. Thanks, DPL bot (talk) 09:00, 5 April 2014 (UTC)

Please comment on Talk:Water fluoridation controversy[edit]

Greetings! You have been randomly selected to receive an invitation to participate in the request for comment on Talk:Water fluoridation controversy. Should you wish to respond to the invitation, your contribution to this discussion will be very much appreciated! If in doubt, please see suggestions for responding. If you do not wish to receive these types of notices, please remove your name from Wikipedia:Feedback request service. — Legobot (talk) 00:01, 7 April 2014 (UTC)

April 2014[edit]

Hello, I'm BracketBot. I have automatically detected that your edit to Kalashnik may have broken the syntax by modifying 1 "()"s. If you have, don't worry: just edit the page again to fix it. If I misunderstood what happened, or if you have any questions, you can leave a message on my operator's talk page.

List of unpaired brackets remaining on the page:
  • , or ''калачник'' (kalachnik), which sometimes by [[sandhi]] effect became ''калашник'' (kalashnik)).{{cn|date=April 2014}}

It's OK to remove this message. Also, to stop receiving these messages, follow these opt-out instructions. Thanks, BracketBot (talk) 01:49, 8 April 2014 (UTC)

The Hanowa page[edit]

Hi Staszek Lem, thanks for taking me out of my Wikipedia naivety. Your "laughing out loud"-part and the probable upcoming deletion of "my" article are of course less fun, but I can understand them. I just want to inform you that, apart from having one article less on my counter, I have no special interest in the presence of this article at Wiki (so, if it is deleted: so be it). If I would ever be so daring to make an article about a product again, where can I best find the evidence that sources are considered independent next time? Regards, Kareldorado (talk) 17:21, 9 April 2014 (UTC)

Please don't take me for an expert. As for my advice, when thinking about writing about something, think for yourself: is the subject worth your time? Wikipedia is a hobby for an overwhelming majority of wikipedians, right? Today everybody knows internet. Therefore it is incredibly difficult to sift through google hits for an average company or product to find independent reviews. Are you sure you personally need all this hassle? I did write several articles about companies. But it was usually when something abut this company caught my eye as notable or unusual. Now, tell me, what about Hanova is so breathtaking? "The IP Black comes in matt black with dark dial, emphasising the dynamic character of the timepiece"? There are lots of businesses doing respectful job. But wikipedia is not Yellow Pages. Staszek Lem (talk) 19:01, 9 April 2014 (UTC)
Now, answering your last question, if I understand its doubly-indirect phrasing correctly. The wikipedia rules in this respect are in WP:RS. Its talk page is the proper place to ask questions of this kind. However judging from your remarks in Hanowa's AfD page, I suspect you are unclear about the meaning of the word "source". A newspaper is not a "source". An article in it is. Of course, Hindustani Times is independent of Hanowa. However a press-release printed in HT, of a company which distributes Hanowa watches has a hell of vested interest. This is the best evidence of non-independence you can get: qui prodest? (gotcha! was a red link a minute ago! no more.) Staszek Lem (talk) 19:01, 9 April 2014 (UTC)

Mova nanova[edit]

First of all, the Mova Nanova initiative gains its due notability by the fact that it reflects an important aspect of the cultural life of the present day Belarus touching upon the vulnerable issue of the language situation in the country. • Given that the initiative is voluntary and has gained traction among people of different background, then spread to almost all regional centres, still on a voluntary basis, and is acclaimed and supported by notable cultural personalities and famous people, it demonstrates the shift in the attitude of common people towards the Belarusian language, which image has long been “disfigured”. In this case the article has its value for the English-speaking readers by giving the information on the cultural and linguistic sides of Belarusian life, and at the same time demonstrating the social topicality of the issue. • The article represents the translation of the Belarusian version of Wikipedia and supplements the scarce information about Belarus in its English version, helping the English-speaking readership give a more clear view of the country and explaining some of the questions like “Why isn’t Belarusian the language that you can hear on the streets while in Belarus?” and “What is the situation like these days?”, and etc. • For a long time the Belarusian language has been unjustly considered to be the language of peasants and the illiterate, even in the not too distant 90s of the XXth century. This page demonstrates the issues that the Belarusian-speaking minority (and those aspiring to become Belarusian-speaking) is confronted with, and how these issues are tackled with in the present day context, which is again the reflection of the Belarusian cultural aspects. This point is referenced by the figures of the latest census and UNESCO statistics. • The page also arises the problem of the linguistic disproportion of Russian and Belarusian in the bilingual environment on the territory of Belarus (de jure) that has long held true, at certain historical points going to extremes with adverse anti-Belarusian propaganda and targeted governmental actions aimed at its elimination. The page offers the information for further familiarization with by linking to the page about the Belarusian language. • Finally, the information on this page is backed by the references from independent nation-wide online sources of information and news portals (TUT.BY, Belsat TV, Euroradio.fm). The limited quantity of such references can be explained by the fact that usually negative events are given higher priority on the newsworthy scale and get more media coverage, whereas cultural events are given a smaller share of press attention in flagship publications, and are often reprinted from the leading information sources by other minor news organizations. (Moreover, please, give due attention to the fact that the page deals with the de facto linguistic minority, which reduces the press coverage of this activity even more, which doesn’t lessen its notability though).

Thanks[edit]

... for the wisdom and wiki-collegiality! Wish you many more years of joyful (and useful) editing. Kareldorado (talk) 19:04, 9 April 2014 (UTC)

added note to Rus K after demotion[edit]

Just to let you know I added to the previous post link ↑ in case you could not find it :¬) Chaosdruid (talk) 11:21, 10 April 2014 (UTC)

Disambiguation link notification for April 12[edit]

Hi. Thank you for your recent edits. Wikipedia appreciates your help. We noticed though that when you edited Kalashnik, you added a link pointing to the disambiguation page East Slavic (check to confirm | fix with Dab solver). Such links are almost always unintended, since a disambiguation page is merely a list of "Did you mean..." article titles. Read the FAQ • Join us at the DPL WikiProject.

It's OK to remove this message. Also, to stop receiving these messages, follow these opt-out instructions. Thanks, DPL bot (talk) 08:56, 12 April 2014 (UTC)

Please comment on Talk:Circumcision[edit]

Greetings! You have been randomly selected to receive an invitation to participate in the request for comment on Talk:Circumcision. Should you wish to respond to the invitation, your contribution to this discussion will be very much appreciated! If in doubt, please see suggestions for responding. If you do not wish to receive these types of notices, please remove your name from Wikipedia:Feedback request service. — Legobot (talk) 00:01, 15 April 2014 (UTC)

Disambiguation link notification for April 22[edit]

Hi. Thank you for your recent edits. Wikipedia appreciates your help. We noticed though that when you edited Stalindorfer emes, you added a link pointing to the disambiguation page Party line (check to confirm | fix with Dab solver). Such links are almost always unintended, since a disambiguation page is merely a list of "Did you mean..." article titles. Read the FAQ • Join us at the DPL WikiProject.

It's OK to remove this message. Also, to stop receiving these messages, follow these opt-out instructions. Thanks, DPL bot (talk) 08:56, 22 April 2014 (UTC)

Please comment on Talk:Seahorse[edit]

Greetings! You have been randomly selected to receive an invitation to participate in the request for comment on Talk:Seahorse. Should you wish to respond to the invitation, your contribution to this discussion will be very much appreciated! If in doubt, please see suggestions for responding. If you do not wish to receive these types of notices, please remove your name from Wikipedia:Feedback request service. — Legobot (talk) 00:02, 23 April 2014 (UTC)

The revert[edit]

I have no clue what just happened-I didn't press revert or rollback, I don't know how that happened at all! I think an error could of easily just happened. ( I do feel bad for putting the AFD now-I had it on deletion but since the article was unrefed so long...) Wgolf (talk) 18:29, 30 April 2014 (UTC)

Thought so. No biggie. Staszek Lem (talk) 18:32, 30 April 2014 (UTC)

Yeah that was odd-I don't know how that happened. Well thanks, I think we all have also have had some article we mark as an AFD when we are unsure-actually putting the AFD probably helped it even more then just leaving it there. Wgolf (talk) 18:33, 30 April 2014 (UTC)

I don't particularly care about this guy. Mine was just as a minimal knee-jerk reaction as yours. I see you are busy with AfDing and I understand an occasional slip during this boring cleanup. So you don't have to feel bad. Let those who neglected the bio feel bad. Staszek Lem (talk) 18:40, 30 April 2014 (UTC)

Please comment on Talk:Black mamba[edit]

Greetings! You have been randomly selected to receive an invitation to participate in the request for comment on Talk:Black mamba. Should you wish to respond to the invitation, your contribution to this discussion will be very much appreciated! If in doubt, please see suggestions for responding. If you do not wish to receive these types of notices, please remove your name from Wikipedia:Feedback request service. — Legobot (talk) 00:03, 1 May 2014 (UTC)

Please comment on Talk:Autism[edit]

Greetings! You have been randomly selected to receive an invitation to participate in the request for comment on Talk:Autism. Should you wish to respond to the invitation, your contribution to this discussion will be very much appreciated! If in doubt, please see suggestions for responding. If you do not wish to receive these types of notices, please remove your name from Wikipedia:Feedback request service. — Legobot (talk) 00:02, 9 May 2014 (UTC)

Notability (geographic features)[edit]

FYI, I've re-proposed Wikipedia:Notability (geographic features) for guideline status. Kaldari (talk) 03:16, 9 May 2014 (UTC)

Disambiguation link notification for May 14[edit]

Hi. Thank you for your recent edits. Wikipedia appreciates your help. We noticed though that when you edited FINO, you added a link pointing to the disambiguation page Write-only memory (check to confirm | fix with Dab solver). Such links are almost always unintended, since a disambiguation page is merely a list of "Did you mean..." article titles. Read the FAQ • Join us at the DPL WikiProject.

It's OK to remove this message. Also, to stop receiving these messages, follow these opt-out instructions. Thanks, DPL bot (talk) 08:57, 14 May 2014 (UTC)

Please comment on Talk:Venomous snake[edit]

Greetings! You have been randomly selected to receive an invitation to participate in the request for comment on Talk:Venomous snake. Should you wish to respond to the invitation, your contribution to this discussion will be very much appreciated! If in doubt, please see suggestions for responding. If you do not wish to receive these types of notices, please remove your name from Wikipedia:Feedback request service. — Legobot (talk) 00:02, 17 May 2014 (UTC)

Kingsley[edit]

Why did you take the Kingsley page down? That was a lot of work and there was nothing wrong with it. He is also one of the biggest stars on Youtube and worthy of a Wikipedia page.

Please let me know what was wrong with it. — Preceding unsigned comment added by Paragonpod (talkcontribs) 02:37, 17 May 2014 (UTC)

Russian Bazaar[edit]

This is notice that you are engaging in edit warring at Russian Bazaar.  You have repeatedly added text which you know does not have consensus.  Appeals using the word "please", appeals that throw in the word "policies" for effect, and erroneous assertions that the topic has not been discussed are not justifications for edit warring.  FYI, Unscintillating (talk) 21:05, 18 May 2014 (UTC)

You did not address notability concerns expressed in the tag. YOur opinion about its usefulness is not a discussion of notability. Staszek Lem (talk) 21:11, 18 May 2014 (UTC)
You have taken me to 3RR and I have received an adverse ruling.  As per the ruling that included my first revert as a part of a problem, I will follow 0RR if you wish to add further tags to any of the articles listed at User:Unscintillating.  FYI, Unscintillating (talk) 01:04, 21 May 2014 (UTC)

Wikipedia_talk:Notability#Adding_a_small_sentence_about_geography[edit]

ping Gigs (talk) 17:13, 20 May 2014 (UTC)

Religion of peace[edit]

I notice that, at the beginning of the month, you deleted 3000 - 5000 words from Religion of Peace page.

As a Wikipedian who attempts to research and write to create relevant, clear, encyclopedia quality content I would like to thank you for the bold move. At the end of the day, my work was not quite on topic. It did not belong there as it was.

I would also like to suggest that you could do even more good for Wikipedia by modifying or in this case moving others' work rather than simply removing content. The Islam and Violence page seems a clear option.

Cheers -Tesseract2(talk) 01:50, 22 May 2014 (UTC)


RE:RE

You're right that Islam and Violence is a mess. It would be even more work to put each paragraph in a different page though, and I didn't quite want to do that much.

I'm sure someone will come along and fix Islam and Violence eventually, if I don't come back and do it.

Cheers -Tesseract2(talk) 02:22, 22 May 2014 (UTC)

Please comment on Talk:Cro-Magnon[edit]

Greetings! You have been randomly selected to receive an invitation to participate in the request for comment on Talk:Cro-Magnon. Should you wish to respond to the invitation, your contribution to this discussion will be very much appreciated! If in doubt, please see suggestions for responding. If you do not wish to receive these types of notices, please remove your name from Wikipedia:Feedback request service. — Legobot (talk) 00:01, 25 May 2014 (UTC)

Please comment on Talk:5:2 diet[edit]

Greetings! You have been randomly selected to receive an invitation to participate in the request for comment on Talk:5:2 diet. Should you wish to respond to the invitation, your contribution to this discussion will be very much appreciated! If in doubt, please see suggestions for responding. If you do not wish to receive these types of notices, please remove your name from Wikipedia:Feedback request service. — Legobot (talk) 00:03, 2 June 2014 (UTC)

We had the same idea.[edit]

I mostly restored this red flag layout to get some attention to the severe lack of sourcing in that article.[1]. Alatari (talk) 02:03, 4 June 2014 (UTC)

I'll look for some source about India and Arabic tomorrow, unless someone cares to beat me to it. These kind of statements

Nonetheless, the growing trend in cities in Tamil Nadu[citation needed] and among expatriates is to expand the father’s name and place it ahead of one’s given name

paint editors into a corner as trending, recentisms require a sociological study or a few sources to tie down. They read like WP:OR in language articles. Alatari (talk) 02:21, 4 June 2014 (UTC)

Disambiguation link notification for June 7[edit]

Hi. Thank you for your recent edits. Wikipedia appreciates your help. We noticed though that when you edited Gry-Online, you added a link pointing to the disambiguation page Pl (check to confirm | fix with Dab solver). Such links are almost always unintended, since a disambiguation page is merely a list of "Did you mean..." article titles. Read the FAQ • Join us at the DPL WikiProject.

It's OK to remove this message. Also, to stop receiving these messages, follow these opt-out instructions. Thanks, DPL bot (talk) 08:57, 7 June 2014 (UTC)

Please comment on Talk:Median strip[edit]

Greetings! You have been randomly selected to receive an invitation to participate in the request for comment on Talk:Median strip. Should you wish to respond to the invitation, your contribution to this discussion will be very much appreciated! If in doubt, please see suggestions for responding. If you do not wish to receive these types of notices, please remove your name from Wikipedia:Feedback request service. — Legobot (talk) 00:04, 10 June 2014 (UTC)

Please comment on Talk:Honorary degree[edit]

Greetings! You have been randomly selected to receive an invitation to participate in the request for comment on Talk:Honorary degree. Should you wish to respond to the invitation, your contribution to this discussion will be very much appreciated! If in doubt, please see suggestions for responding. If you do not wish to receive these types of notices, please remove your name from Wikipedia:Feedback request service. — Legobot (talk) 00:02, 18 June 2014 (UTC)

Trami[edit]

Please double-check and let me know if the redirect from Trawnikis actually work on your computer, because it certainly does not work on mine as I intended it originally. You changed my redirect and now reverted me again, however, the piece of hidden code you used is broken (if not limited severely). I have known that for a long time beforehand, that's why I don't use it and you shouldn't either. Thanks, Poeticbent talk 00:17, 19 June 2014 (UTC)

Disambiguation link notification for June 20[edit]

Hi. Thank you for your recent edits. Wikipedia appreciates your help. We noticed though that when you edited St. Andrew's Day, you added a link pointing to the disambiguation page National holiday (check to confirm | fix with Dab solver). Such links are almost always unintended, since a disambiguation page is merely a list of "Did you mean..." article titles. Read the FAQ • Join us at the DPL WikiProject.

It's OK to remove this message. Also, to stop receiving these messages, follow these opt-out instructions. Thanks, DPL bot (talk) 08:55, 20 June 2014 (UTC)

Speedy deletion nomination of Station master (disambiguation)[edit]

A tag has been placed on Station master (disambiguation) requesting that it be speedily deleted from Wikipedia. This has been done under section G6 of the criteria for speedy deletion, because it is an orphaned disambiguation page which either

  • disambiguates two or fewer extant Wikipedia pages and whose title ends in "(disambiguation)" (i.e., there is a primary topic); or
  • disambiguates no (zero) extant Wikipedia pages, regardless of its title.

Under the criteria for speedy deletion, such pages may be deleted at any time. Please see the disambiguation page guidelines for more information.

If you think this page should not be deleted for this reason, you may contest the nomination by visiting the page and clicking the button labelled "Click here to contest this speedy deletion". This will give you the opportunity to explain why you believe the page should not be deleted. However, be aware that once a page is tagged for speedy deletion, it may be removed without delay. Please do not remove the speedy deletion tag from the page yourself, but do not hesitate to add information in line with Wikipedia's policies and guidelines. Breawycker (talk to me!) 21:25, 20 June 2014 (UTC)

Deletion discussion about List of cultural icons of Poland[edit]

Hello, Staszek Lem,

I wanted to let you know that there's a discussion about whether List of cultural icons of Poland should be deleted. Your comments are welcome at Wikipedia:Articles for deletion/List of cultural icons of Poland .

If you're new to the process, articles for deletion is a group discussion (not a vote!) that usually lasts seven days. If you need it, there is a guide on how to contribute. Last but not least, you are highly encouraged to continue improving the article; just be sure not to remove the tag about the deletion nomination from the top.

Thanks, Vanjagenije (talk) 13:47, 24 June 2014 (UTC)

Please comment on Talk:Iatrogenesis[edit]

Greetings! You have been randomly selected to receive an invitation to participate in the request for comment on Talk:Iatrogenesis. Should you wish to respond to the invitation, your contribution to this discussion will be very much appreciated! If in doubt, please see suggestions for responding. If you do not wish to receive these types of notices, please remove your name from Wikipedia:Feedback request service. — Legobot (talk) 00:01, 26 June 2014 (UTC)

Disambiguation link notification for June 27[edit]

Hi. Thank you for your recent edits. Wikipedia appreciates your help. We noticed though that when you edited List of cultural icons of Poland, you added a link pointing to the disambiguation page Our Lady (check to confirm | fix with Dab solver). Such links are almost always unintended, since a disambiguation page is merely a list of "Did you mean..." article titles. Read the FAQ • Join us at the DPL WikiProject.

It's OK to remove this message. Also, to stop receiving these messages, follow these opt-out instructions. Thanks, DPL bot (talk) 08:55, 27 June 2014 (UTC)

Please comment on Talk:Violet (color)[edit]

Greetings! You have been randomly selected to receive an invitation to participate in the request for comment on Talk:Violet (color). Should you wish to respond to the invitation, your contribution to this discussion will be very much appreciated! If in doubt, please see suggestions for responding. If you do not wish to receive these types of notices, please remove your name from Wikipedia:Feedback request service. — Legobot (talk) 00:04, 5 July 2014 (UTC)

Please comment on Talk:Cold fusion[edit]

Greetings! You have been randomly selected to receive an invitation to participate in the request for comment on Talk:Cold fusion. Should you wish to respond to the invitation, your contribution to this discussion will be very much appreciated! If in doubt, please see suggestions for responding. If you do not wish to receive these types of notices, please remove your name from Wikipedia:Feedback request service. — Legobot (talk) 00:03, 13 July 2014 (UTC)

Re: domain parking[edit]

I just added the link because the page lists all companies that provide domain parking services.

I figured it was very relevant because I have a lot of people asking about where to go to see companies that do parking. It would be helpful to be able to send them to the wiki page and let them visit the resource after reading about domain parking. — Preceding unsigned comment added by 98.216.184.224 (talk) 21:00, 14 July 2014 (UTC)

There are two problems with this list: (a) wikipedia is not a web directory and (b) there is no guarantee the reliability of the website you cited. Heck, for all I know it may be a malicious site. Staszek Lem (talk) 21:05, 14 July 2014 (UTC)

I understand part A of your last statement but honestly couldn't part B be said of pretty much any website on the internet (or cited in wiki)? I mean... just being honest

Please comment on Talk:Race Differences in Intelligence (book)[edit]

Greetings! You have been randomly selected to receive an invitation to participate in the request for comment on Talk:Race Differences in Intelligence (book). Should you wish to respond to the invitation, your contribution to this discussion will be very much appreciated! If in doubt, please see suggestions for responding. If you do not wish to receive these types of notices, please remove your name from Wikipedia:Feedback request service. — Legobot (talk) 00:02, 21 July 2014 (UTC)

Merger[edit]

Hi! I have started a disscusion on the calvary at the page Talk:Calvary (sculpture). And by the way, I thank You for bringing my attention to the article on the sculpture, because it indeed includes some off-topic facts, as well as misleading Wikidata. I will check them. Best regards, Propositum (talk) 14:49, 24 July 2014 (UTC)

Hi! Yes, these are decidedly two different topics (I have the professional knowledge on them). The confusion arises from the fact that in France calvaire means primarily a sculpture, while e.g. in Poland kalwaria associates mainly with a complex of chapels. So English Wikipedia (which is de facto the international one) has to reflect both meanings. Of course, as You say, both are somewhat connected and it is a very good idea to link each another. Now there is only a question: Whether we should wait a week or more for possible new voices in the discussion, or the consensus is already achieved so we could go on with moving the last paragraph of the scuplture article to the sanctuary one? I may wait or do it now, just as You wish. Best regards, Propositum (talk) 13:30, 25 July 2014 (UTC)

Please comment on Talk:Gliese 581[edit]

Greetings! You have been randomly selected to receive an invitation to participate in the request for comment on Talk:Gliese 581. Should you wish to respond to the invitation, your contribution to this discussion will be very much appreciated! If in doubt, please see suggestions for responding. If you do not wish to receive these types of notices, please remove your name from Wikipedia:Feedback request service. — Legobot (talk) 00:03, 29 July 2014 (UTC)

re:Your Edits[edit]

Sorry, which edits were you referring to? The phrase "various other" is always redundant, no matter my expertise on the subject at hand. Either "various" or "other" can and should be used alone. No further clarity is provided by the inclusion of both. Forgive me if this is the wrong forum to reply...new to wikipedia. Grifftron3000 (talk) 06:08, 29 July 2014 (UTC)

Please comment on Talk:Mensuration[edit]

Greetings! You have been randomly selected to receive an invitation to participate in the request for comment on Talk:Mensuration. Should you wish to respond to the invitation, your contribution to this discussion will be very much appreciated! If in doubt, please see suggestions for responding. If you do not wish to receive these types of notices, please remove your name from Wikipedia:Feedback request service. — Legobot (talk) 00:02, 6 August 2014 (UTC)

Historical revisionism (negationism)[edit]

This is a comment with my administrators hat on.

As you will be aware there has been an edit war over Historical revisionism (negationism) (history of Historical revisionism (negationism)).

It would be helpful if you would explain your thinking about this issue on the talk page, as it would help damp down the edit war. -- PBS (talk) 08:15, 12 August 2014 (UTC)

Please comment on Talk:Constant folding[edit]

Greetings! You have been randomly selected to receive an invitation to participate in the request for comment on Talk:Constant folding. Should you wish to respond to the invitation, your contribution to this discussion will be very much appreciated! If in doubt, please see suggestions for responding. If you do not wish to receive these types of notices, please remove your name from Wikipedia:Feedback request service. — Legobot (talk) 00:02, 14 August 2014 (UTC)

August 2014[edit]

Hello, I'm BracketBot. I have automatically detected that your edit to Czas nieutracony may have broken the syntax by modifying 1 "()"s. If you have, don't worry: just edit the page again to fix it. If I misunderstood what happened, or if you have any questions, you can leave a message on my operator's talk page.

List of unpaired brackets remaining on the page:
  • of the Transfiguration]],'' ''Among the Dead'' ("Wśród umarłych"), and ''Return'' ("Powrót)").

It's OK to remove this message. Also, to stop receiving these messages, follow these opt-out instructions. Thanks, BracketBot (talk) 02:13, 14 August 2014 (UTC)

Featuring your work on Wikipedia's front page: DYKs[edit]

Symbol question.svg Thank you for your recent articles, including Czas nieutracony, which I read with interest. When you create an extensive and well referenced article, you may want to have it featured on Wikipedia's main page in the Did You Know section. Articles included there will be read by thousands of our viewers. To do so, add your article to the list at T:TDYK. Let me know if you need help, Piotr Konieczny aka Prokonsul Piotrus| reply here 11:58, 18 August 2014 (UTC)

Please comment on Talk:Historicity of Jesus[edit]

Greetings! You have been randomly selected to receive an invitation to participate in the request for comment on Talk:Historicity of Jesus. Should you wish to respond to the invitation, your contribution to this discussion will be very much appreciated! If in doubt, please see suggestions for responding. If you do not wish to receive these types of notices, please remove your name from Wikipedia:Feedback request service. — Legobot (talk) 00:04, 22 August 2014 (UTC)

Please comment on Talk:List of nearest exoplanets[edit]

Greetings! You have been randomly selected to receive an invitation to participate in the request for comment on Talk:List of nearest exoplanets. Should you wish to respond to the invitation, your contribution to this discussion will be very much appreciated! If in doubt, please see suggestions for responding. If you do not wish to receive these types of notices, please remove your name from Wikipedia:Feedback request service. — Legobot (talk) 00:02, 30 August 2014 (UTC)

Disambiguation link notification for September 3[edit]

Hi. Thank you for your recent edits. Wikipedia appreciates your help. We noticed though that when you edited Middleman minority, you added a link pointing to the disambiguation page Middleman. Such links are almost always unintended, since a disambiguation page is merely a list of "Did you mean..." article titles. Read the FAQ • Join us at the DPL WikiProject.

It's OK to remove this message. Also, to stop receiving these messages, follow these opt-out instructions. Thanks, DPL bot (talk) 09:44, 3 September 2014 (UTC)

Please comment on Talk:OpenOffice.org[edit]

Greetings! You have been randomly selected to receive an invitation to participate in the request for comment on Talk:OpenOffice.org. Should you wish to respond to the invitation, your contribution to this discussion will be very much appreciated! If in doubt, please see suggestions for responding. If you do not wish to receive these types of notices, please remove your name from Wikipedia:Feedback request service. — Legobot (talk) 00:03, 7 September 2014 (UTC)

Reference Errors on 8 September[edit]

Hello, I'm ReferenceBot. I have automatically detected that an edit performed by you may have introduced errors in referencing. It is as follows:

Please check this page and fix the errors highlighted. If you think this is a false positive, you can report it to my operator. Thanks, ReferenceBot (talk) 00:24, 9 September 2014 (UTC)

Disambiguation link notification for September 10[edit]

Hi. Thank you for your recent edits. Wikipedia appreciates your help. We noticed though that when you edited Koźmiński (surname), you added a link pointing to the disambiguation page Koźmin. Such links are almost always unintended, since a disambiguation page is merely a list of "Did you mean..." article titles. Read the FAQ • Join us at the DPL WikiProject.

It's OK to remove this message. Also, to stop receiving these messages, follow these opt-out instructions. Thanks, DPL bot (talk) 09:16, 10 September 2014 (UTC)

Please comment on Talk:Shooting of Michael Brown[edit]

Greetings! You have been randomly selected to receive an invitation to participate in the request for comment on Talk:Shooting of Michael Brown. Should you wish to respond to the invitation, your contribution to this discussion will be very much appreciated! If in doubt, please see suggestions for responding. If you do not wish to receive these types of notices, please remove your name from Wikipedia:Feedback request service. — Legobot (talk) 00:03, 15 September 2014 (UTC)