Črni Vrh dialect

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search

The Črni Vrh dialect (Slovene: črnovrško narečje,[1] črnovrščina[2]) is a Slovene dialect in the Rovte dialect group. It is spoken in Črni Vrh, the upper Idrijca Valley, Hotedršica, and Rovte.[3]

Phonological and morphological characteristics[edit]

The Črni Vrh dialect lacks pitch accent. Its phonemic inventory contains soft consonants and it has voicing contrast in final position.[3]

References[edit]

  1. ^ Smole, Vera. 1998. "Slovenska narečja." Enciklopedija Slovenije vol. 12, pp. 1–5. Ljubljana: Mladinska knjiga, p. 2.
  2. ^ Rigler, Jakob. 2001. Zbrani spisi: Jezikovnozgodovinske in dialektološke razprave. Ljubljana: Založba ZRC, p. 210.
  3. ^ a b Toporišič, Jože. 1992. Enciklopedija slovenskega jezika. Ljubljana: Cankarjeva založba, p. 18.