Şuşakənd

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search

Coordinates: 39°46′12″N 46°47′05″E / 39.77000°N 46.78472°E / 39.77000; 46.78472

Shushekend / Shosh
Shushekend / Shosh is located in Nagorno-Karabakh Republic
Shushekend / Shosh
Shushekend / Shosh
Coordinates: 39°46′12″N 46°47′05″E / 39.77000°N 46.78472°E / 39.77000; 46.78472
Country De jure Azerbaijan
De facto Nagorno-Karabakh
Rayon Khojali/Askeran
Time zone NKR (UTC+4)

Shushekend (Azerbaijani: Şuşakənd Shushekend, Shushikend, also Şuşikənd; Armenian: Շոշ Shosh) is a village internationally recognized as part of Azerbaijan (Khojali Rayon), but currently controlled by the de facto independent unrecognized Nagorno-Karabakh Republic (Askeran Region). There are two Armenian churches in the village, one in the village center, and S. Stepanos of 1655 CE in the cemetery.[1] Above the village on a rise in the north is a third church with adjacent cemetery and khachkars.[2]

References[edit]

  1. ^ Mkrtchyan, Shahen. Historical-Architectural Monuments of Nagorno Karabagh. Yerevan, 1989. (Շահեն Մկրտչյան, «Լեռնային Ղարաբաղի պատմաճարտարապետական հուշարձանները»)
  2. ^ Mkrtchyan, Shahen. Historical-Architectural Monuments of Nagorno Karabagh. Yerevan, 1989. (Շահեն Մկրտչյան, «Լեռնային Ղարաբաղի պատմաճարտարապետական հուշարձանները»)