ּ

From Wikipedia, the free encyclopedia
  (Redirected from ּ (disambiguation))
Jump to: navigation, search

"ּ" represents: