17α-Ethynyl-3β-androstanediol

From Wikipedia, the free encyclopedia
17α-Ethynyl-3β-androstanediol
17α-Ethynyl-3β-androstanediol.svg
Clinical data
Other namesHE-3539; HE3539; Ethinylandrostanediol; 17α-Ethynyl-5α-androstane-3β,17β-diol; 5α,17α-Pregn-20-yne-3β,17-diol
Routes of
administration
By mouth
Drug classEstrogen
Identifiers
  • (5S,8R,9S,10S,13S,14S,17R)-17-ethynyl-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthrene-3,17-diol
CAS Number
PubChem CID
Chemical and physical data
FormulaC21H32O2
Molar mass316.485 g·mol−1
3D model (JSmol)
  • C[C@]12CCC(C[C@@H]1CC[C@@H]3[C@@H]2CC[C@]4([C@H]3CC[C@]4(C#C)O)C)O
  • InChI=1S/C21H32O2/c1-4-21(23)12-9-18-16-6-5-14-13-15(22)7-10-19(14,2)17(16)8-11-20(18,21)3/h1,14-18,22-23H,5-13H2,2-3H3/t14-,15?,16+,17-,18-,19-,20-,21-/m0/s1
  • Key:CKAXZOYFIHQCBN-KVECEQEYSA-N

17α-Ethynyl-3β-androstanediol (developmental code HE-3539; also known as 17α-ethynyl-5α-androstane-3β,17β-diol) is a synthetic estrogen and a 17α-substituted derivative of 3β-androstanediol which was never marketed.[1][2]

17α-Ethynyl-3β-androstanediol shows high affinity for the estrogen receptors in vitro (IC50 values of 16 nM for ERα and 126 nM for ERβ relative to values of 8 nM at ERα and 7 nM at ERβ for estradiol), and activates the estrogen receptors in vitro (EC50 value of 0.9 nM relative to 0.002 nM for estradiol).[2] It also has weak affinity for the androgen receptor in vitro (IC50 = 277 nM relative to 15 nM for dihydrotestosterone), but doesn't appear to activate the receptor.[2] 17α-Ethynyl-3β-androstanediol may produce 17α-ethynyl-3α-androstanediol and 5α-dihydroethisterone (5α-dihydro-17α-ethynyltestosterone) as active metabolites in vivo.[2] In accordance with its in-vitro estrogenic activity, 17α-ethynyl-3β-androstanediol produces estrogenic effects like uterotrophy and testicular atrophy in animals.[1]

Esters of 17α-ethynyl-3β-androstanediol have been developed and studied.[3]

17α-Ethynyl-3β-androstanediol is a positional isomer of 17α-ethynyl-3α-androstanediol, and is a metabolite of this compound in vivo via metabolic inversion of the position of the C3 hydroxyl group.[2] It may be involved in the biological activity of 17α-ethynyl-3α-androstanediol.[2]

Affinities of estrogen receptor ligands for the ERα and ERβ
Ligand Other names Relative binding affinities (RBA, %)a Absolute binding affinities (Ki, nM)a Action
ERα ERβ ERα ERβ
Estradiol E2; 17β-Estradiol 100 100 0.115 (0.04–0.24) 0.15 (0.10–2.08) Estrogen
Estrone E1; 17-Ketoestradiol 16.39 (0.7–60) 6.5 (1.36–52) 0.445 (0.3–1.01) 1.75 (0.35–9.24) Estrogen
Estriol E3; 16α-OH-17β-E2 12.65 (4.03–56) 26 (14.0–44.6) 0.45 (0.35–1.4) 0.7 (0.63–0.7) Estrogen
Estetrol E4; 15α,16α-Di-OH-17β-E2 4.0 3.0 4.9 19 Estrogen
Alfatradiol 17α-Estradiol 20.5 (7–80.1) 8.195 (2–42) 0.2–0.52 0.43–1.2 Metabolite
16-Epiestriol 16β-Hydroxy-17β-estradiol 7.795 (4.94–63) 50 ? ? Metabolite
17-Epiestriol 16α-Hydroxy-17α-estradiol 55.45 (29–103) 79–80 ? ? Metabolite
16,17-Epiestriol 16β-Hydroxy-17α-estradiol 1.0 13 ? ? Metabolite
2-Hydroxyestradiol 2-OH-E2 22 (7–81) 11–35 2.5 1.3 Metabolite
2-Methoxyestradiol 2-MeO-E2 0.0027–2.0 1.0 ? ? Metabolite
4-Hydroxyestradiol 4-OH-E2 13 (8–70) 7–56 1.0 1.9 Metabolite
4-Methoxyestradiol 4-MeO-E2 2.0 1.0 ? ? Metabolite
2-Hydroxyestrone 2-OH-E1 2.0–4.0 0.2–0.4 ? ? Metabolite
2-Methoxyestrone 2-MeO-E1 <0.001–<1 <1 ? ? Metabolite
4-Hydroxyestrone 4-OH-E1 1.0–2.0 1.0 ? ? Metabolite
4-Methoxyestrone 4-MeO-E1 <1 <1 ? ? Metabolite
16α-Hydroxyestrone 16α-OH-E1; 17-Ketoestriol 2.0–6.5 35 ? ? Metabolite
2-Hydroxyestriol 2-OH-E3 2.0 1.0 ? ? Metabolite
4-Methoxyestriol 4-MeO-E3 1.0 1.0 ? ? Metabolite
Estradiol sulfate E2S; Estradiol 3-sulfate <1 <1 ? ? Metabolite
Estradiol disulfate Estradiol 3,17β-disulfate 0.0004 ? ? ? Metabolite
Estradiol 3-glucuronide E2-3G 0.0079 ? ? ? Metabolite
Estradiol 17β-glucuronide E2-17G 0.0015 ? ? ? Metabolite
Estradiol 3-gluc. 17β-sulfate E2-3G-17S 0.0001 ? ? ? Metabolite
Estrone sulfate E1S; Estrone 3-sulfate <1 <1 >10 >10 Metabolite
Estradiol benzoate EB; Estradiol 3-benzoate 10 ? ? ? Estrogen
Estradiol 17β-benzoate E2-17B 11.3 32.6 ? ? Estrogen
Estrone methyl ether Estrone 3-methyl ether 0.145 ? ? ? Estrogen
ent-Estradiol 1-Estradiol 1.31–12.34 9.44–80.07 ? ? Estrogen
Equilin 7-Dehydroestrone 13 (4.0–28.9) 13.0–49 0.79 0.36 Estrogen
Equilenin 6,8-Didehydroestrone 2.0–15 7.0–20 0.64 0.62 Estrogen
17β-Dihydroequilin 7-Dehydro-17β-estradiol 7.9–113 7.9–108 0.09 0.17 Estrogen
17α-Dihydroequilin 7-Dehydro-17α-estradiol 18.6 (18–41) 14–32 0.24 0.57 Estrogen
17β-Dihydroequilenin 6,8-Didehydro-17β-estradiol 35–68 90–100 0.15 0.20 Estrogen
17α-Dihydroequilenin 6,8-Didehydro-17α-estradiol 20 49 0.50 0.37 Estrogen
Δ8-Estradiol 8,9-Dehydro-17β-estradiol 68 72 0.15 0.25 Estrogen
Δ8-Estrone 8,9-Dehydroestrone 19 32 0.52 0.57 Estrogen
Ethinylestradiol EE; 17α-Ethynyl-17β-E2 120.9 (68.8–480) 44.4 (2.0–144) 0.02–0.05 0.29–0.81 Estrogen
Mestranol EE 3-methyl ether ? 2.5 ? ? Estrogen
Moxestrol RU-2858; 11β-Methoxy-EE 35–43 5–20 0.5 2.6 Estrogen
Methylestradiol 17α-Methyl-17β-estradiol 70 44 ? ? Estrogen
Diethylstilbestrol DES; Stilbestrol 129.5 (89.1–468) 219.63 (61.2–295) 0.04 0.05 Estrogen
Hexestrol Dihydrodiethylstilbestrol 153.6 (31–302) 60–234 0.06 0.06 Estrogen
Dienestrol Dehydrostilbestrol 37 (20.4–223) 56–404 0.05 0.03 Estrogen
Benzestrol (B2) 114 ? ? ? Estrogen
Chlorotrianisene TACE 1.74 ? 15.30 ? Estrogen
Triphenylethylene TPE 0.074 ? ? ? Estrogen
Triphenylbromoethylene TPBE 2.69 ? ? ? Estrogen
Tamoxifen ICI-46,474 3 (0.1–47) 3.33 (0.28–6) 3.4–9.69 2.5 SERM
Afimoxifene 4-Hydroxytamoxifen; 4-OHT 100.1 (1.7–257) 10 (0.98–339) 2.3 (0.1–3.61) 0.04–4.8 SERM
Toremifene 4-Chlorotamoxifen; 4-CT ? ? 7.14–20.3 15.4 SERM
Clomifene MRL-41 25 (19.2–37.2) 12 0.9 1.2 SERM
Cyclofenil F-6066; Sexovid 151–152 243 ? ? SERM
Nafoxidine U-11,000A 30.9–44 16 0.3 0.8 SERM
Raloxifene 41.2 (7.8–69) 5.34 (0.54–16) 0.188–0.52 20.2 SERM
Arzoxifene LY-353,381 ? ? 0.179 ? SERM
Lasofoxifene CP-336,156 10.2–166 19.0 0.229 ? SERM
Ormeloxifene Centchroman ? ? 0.313 ? SERM
Levormeloxifene 6720-CDRI; NNC-460,020 1.55 1.88 ? ? SERM
Ospemifene Deaminohydroxytoremifene 0.82–2.63 0.59–1.22 ? ? SERM
Bazedoxifene ? ? 0.053 ? SERM
Etacstil GW-5638 4.30 11.5 ? ? SERM
ICI-164,384 63.5 (3.70–97.7) 166 0.2 0.08 Antiestrogen
Fulvestrant ICI-182,780 43.5 (9.4–325) 21.65 (2.05–40.5) 0.42 1.3 Antiestrogen
Propylpyrazoletriol PPT 49 (10.0–89.1) 0.12 0.40 92.8 ERα agonist
16α-LE2 16α-Lactone-17β-estradiol 14.6–57 0.089 0.27 131 ERα agonist
16α-Iodo-E2 16α-Iodo-17β-estradiol 30.2 2.30 ? ? ERα agonist
Methylpiperidinopyrazole MPP 11 0.05 ? ? ERα antagonist
Diarylpropionitrile DPN 0.12–0.25 6.6–18 32.4 1.7 ERβ agonist
8β-VE2 8β-Vinyl-17β-estradiol 0.35 22.0–83 12.9 0.50 ERβ agonist
Prinaberel ERB-041; WAY-202,041 0.27 67–72 ? ? ERβ agonist
ERB-196 WAY-202,196 ? 180 ? ? ERβ agonist
Erteberel SERBA-1; LY-500,307 ? ? 2.68 0.19 ERβ agonist
SERBA-2 ? ? 14.5 1.54 ERβ agonist
Coumestrol 9.225 (0.0117–94) 64.125 (0.41–185) 0.14–80.0 0.07–27.0 Xenoestrogen
Genistein 0.445 (0.0012–16) 33.42 (0.86–87) 2.6–126 0.3–12.8 Xenoestrogen
Equol 0.2–0.287 0.85 (0.10–2.85) ? ? Xenoestrogen
Daidzein 0.07 (0.0018–9.3) 0.7865 (0.04–17.1) 2.0 85.3 Xenoestrogen
Biochanin A 0.04 (0.022–0.15) 0.6225 (0.010–1.2) 174 8.9 Xenoestrogen
Kaempferol 0.07 (0.029–0.10) 2.2 (0.002–3.00) ? ? Xenoestrogen
Naringenin 0.0054 (<0.001–0.01) 0.15 (0.11–0.33) ? ? Xenoestrogen
8-Prenylnaringenin 8-PN 4.4 ? ? ? Xenoestrogen
Quercetin <0.001–0.01 0.002–0.040 ? ? Xenoestrogen
Ipriflavone <0.01 <0.01 ? ? Xenoestrogen
Miroestrol 0.39 ? ? ? Xenoestrogen
Deoxymiroestrol 2.0 ? ? ? Xenoestrogen
β-Sitosterol <0.001–0.0875 <0.001–0.016 ? ? Xenoestrogen
Resveratrol <0.001–0.0032 ? ? ? Xenoestrogen
α-Zearalenol 48 (13–52.5) ? ? ? Xenoestrogen
β-Zearalenol 0.6 (0.032–13) ? ? ? Xenoestrogen
Zeranol α-Zearalanol 48–111 ? ? ? Xenoestrogen
Taleranol β-Zearalanol 16 (13–17.8) 14 0.8 0.9 Xenoestrogen
Zearalenone ZEN 7.68 (2.04–28) 9.45 (2.43–31.5) ? ? Xenoestrogen
Zearalanone ZAN 0.51 ? ? ? Xenoestrogen
Bisphenol A BPA 0.0315 (0.008–1.0) 0.135 (0.002–4.23) 195 35 Xenoestrogen
Endosulfan EDS <0.001–<0.01 <0.01 ? ? Xenoestrogen
Kepone Chlordecone 0.0069–0.2 ? ? ? Xenoestrogen
o,p'-DDT 0.0073–0.4 ? ? ? Xenoestrogen
p,p'-DDT 0.03 ? ? ? Xenoestrogen
Methoxychlor p,p'-Dimethoxy-DDT 0.01 (<0.001–0.02) 0.01–0.13 ? ? Xenoestrogen
HPTE Hydroxychlor; p,p'-OH-DDT 1.2–1.7 ? ? ? Xenoestrogen
Testosterone T; 4-Androstenolone <0.0001–<0.01 <0.002–0.040 >5000 >5000 Androgen
Dihydrotestosterone DHT; 5α-Androstanolone 0.01 (<0.001–0.05) 0.0059–0.17 221–>5000 73–1688 Androgen
Nandrolone 19-Nortestosterone; 19-NT 0.01 0.23 765 53 Androgen
Dehydroepiandrosterone DHEA; Prasterone 0.038 (<0.001–0.04) 0.019–0.07 245–1053 163–515 Androgen
5-Androstenediol A5; Androstenediol 6 17 3.6 0.9 Androgen
4-Androstenediol 0.5 0.6 23 19 Androgen
4-Androstenedione A4; Androstenedione <0.01 <0.01 >10000 >10000 Androgen
3α-Androstanediol 3α-Adiol 0.07 0.3 260 48 Androgen
3β-Androstanediol 3β-Adiol 3 7 6 2 Androgen
Androstanedione 5α-Androstanedione <0.01 <0.01 >10000 >10000 Androgen
Etiocholanedione 5β-Androstanedione <0.01 <0.01 >10000 >10000 Androgen
Methyltestosterone 17α-Methyltestosterone <0.0001 ? ? ? Androgen
Ethinyl-3α-androstanediol 17α-Ethynyl-3α-adiol 4.0 <0.07 ? ? Estrogen
Ethinyl-3β-androstanediol 17α-Ethynyl-3β-adiol 50 5.6 ? ? Estrogen
Progesterone P4; 4-Pregnenedione <0.001–0.6 <0.001–0.010 ? ? Progestogen
Norethisterone NET; 17α-Ethynyl-19-NT 0.085 (0.0015–<0.1) 0.1 (0.01–0.3) 152 1084 Progestogen
Norethynodrel 5(10)-Norethisterone 0.5 (0.3–0.7) <0.1–0.22 14 53 Progestogen
Tibolone 7α-Methylnorethynodrel 0.5 (0.45–2.0) 0.2–0.076 ? ? Progestogen
Δ4-Tibolone 7α-Methylnorethisterone 0.069–<0.1 0.027–<0.1 ? ? Progestogen
3α-Hydroxytibolone 2.5 (1.06–5.0) 0.6–0.8 ? ? Progestogen
3β-Hydroxytibolone 1.6 (0.75–1.9) 0.070–0.1 ? ? Progestogen
Footnotes: a = (1) Binding affinity values are of the format "median (range)" (# (#–#)), "range" (#–#), or "value" (#) depending on the values available. The full sets of values within the ranges can be found in the Wiki code. (2) Binding affinities were determined via displacement studies in a variety of in-vitro systems with labeled estradiol and human ERα and ERβ proteins (except the ERβ values from Kuiper et al. (1997), which are rat ERβ). Sources: See template page.

Analogues of 17α-ethynyl-3β-androstanediol include 17α-ethynyl-3α-androstanediol, ethinylandrostenediol (17α-ethynyl-5-androstenediol), ethandrostate (17α-ethynyl-5-androstenediol 3β-cyclohexanepropionate), ethinylestradiol (17α-ethynylestradiol), ethisterone (17α-ethynyltestosterone), and 5α-dihydroethisterone (17α-ethynyldihydrotestosterone).

References[edit]

  1. ^ a b Beyler AL, Clinton RO (June 1956). "Uterine growth stimulating and testicular growth suppressing activities of 17alpha-ethinylandrostane-3beta, 17beta-diol, its delta 5-analog and derivatives". Proc. Soc. Exp. Biol. Med. 92 (2): 404–8. doi:10.3181/00379727-92-22493. PMID 13350363. S2CID 87469965.
  2. ^ a b c d e f Ahlem C, Kennedy M, Page T, Bell D, Delorme E, Villegas S, Reading C, White S, Stickney D, Frincke J (February 2012). "17α-alkynyl 3α, 17β-androstanediol non-clinical and clinical pharmacology, pharmacokinetics and metabolism". Invest New Drugs. 30 (1): 59–78. doi:10.1007/s10637-010-9517-0. PMID 20814732. S2CID 24785562.
  3. ^ Clinton, R.; Neumann, H.; Laskowski, S.; Christiansen, R. (1957). "Notes - Esters of 17α-Ethinyl-androstane-3β,17β-diol and 17 α-Ethinylandrost-5-ene-3β, 17β-diol". The Journal of Organic Chemistry. 22 (4): 473–475. doi:10.1021/jo01355a627. ISSN 0022-3263.