1972 in Japanese football

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search

1972 in Japanese football is an overview of events relating to football in the Japanese culture.

Japan Soccer League[edit]

Japanese Regional Leagues[edit]

Emperor's Cup[edit]

Main article: 1972 Emperor's Cup

National team[edit]

Players statistics[edit]

Player -1971 07.12 07.16 07.18 07.22 07.26 08.04 08.06 09.14 1972 Total
Aritatsu Ogi 41(9) O O O(1) O O O(1) O O 8(2) 49(11)
Yoshitada Yamaguchi 41(0) O O O O O - - - 5(0) 46(0)
Kenzo Yokoyama 40(0) - O - O O - - - 3(0) 43(0)
Kunishige Kamamoto 33(39) O(4) O(5) O(1) O(1) O O(2) O O(2) 8(15) 41(54)
Takaji Mori 33(1) O O O O O O O O 8(0) 41(1)
Nelson Yoshimura 10(3) O O O O O O(1) O O 8(1) 18(4)
Kozo Arai 10(0) O O O(2) O O O O O 8(2) 18(2)
Nobuo Kawakami 5(0) O O O O O O O O 8(0) 13(0)
Kazumi Takada 4(0) O O - - O - O O 5(0) 9(0)
Koji Funamoto 4(0) O - O - - O O O 5(0) 9(0)
Seiichi Sakiya 2(0) - - - - - - O - 2(0) 3(0)
Nobuo Fujishima 1(0) O - O O - O O O 6(0) 7(0)
Atsuyoshi Furuta 1(0) - O O - - - O O 4(0) 5(0)
Michio Ashikaga 1(0) - - - - - O O O 3(0) 4(0)
Yasuhiko Okudera 0(0) O O O(1) O O - - O 6(1) 6(1)
Kuniya Daini 0(0) O O - O O O - O 6(0) 6(0)
Mitsunori Fujiguchi 0(0) O - O O O O - - 5(0) 5(0)
George Kobayashi 0(0) - O O O - - - - 3(0) 3(0)
Shusaku Hirasawa 0(0) - - - - - O O - 2(0) 2(0)
Noritaka Hidaka 0(0) - - - - - - - O 1(0) 1(0)