1977 in Japanese football

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search

Japanese football in 1977

Japan Soccer League[edit]

Japanese Regional Leagues[edit]

Emperor's Cup[edit]

Japan Soccer League Cup[edit]

National team[edit]

Players statistics[edit]

Player -1976 03.06 03.10 03.26 04.03 06.15 1977 Total
Kunishige Kamamoto 72(75) - O O O O 4(0) 76(75)
Kozo Arai 46(4) - - - - O 1(0) 47(4)
Nobuo Fujishima 45(6) O O O O O 5(0) 50(6)
Yoshikazu Nagai 41(5) O O O O O 5(0) 46(5)
Nobuo Kawakami 40(0) O - - - - 1(0) 41(0)
Hiroshi Ochiai 30(5) O O O O O 5(0) 35(5)
Eijun Kiyokumo 23(0) O O O O O 5(0) 28(0)
Yasuhiko Okudera 19(8) O O O O - 4(0) 23(8)
Masaki Yokotani 17(0) - O - O O 3(0) 20(0)
Kazuo Saito 14(0) O O O O O 5(0) 19(0)
Hideki Maeda 11(2) - O O O - 3(0) 14(2)
Shigemi Ishii 5(0) O O O O - 4(0) 9(0)
Mitsuhisa Taguchi 4(0) O O O O O 5(0) 9(0)
Hiroyuki Usui 3(0) O O O O - 4(0) 7(0)
Mitsuru Komaeda 1(2) - - - - O 1(0) 2(2)
Keizo Imai 1(0) O - - - O 2(0) 3(0)
Akira Nishino 0(0) O O O O - 4(0) 4(0)
Nobutoshi Kaneda 0(0) - - - - O(1) 1(1) 1(1)