1994 in Japanese football

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search

Japanese football in 1994

J. League[edit]

Main article: 1994 J. League

Japan Football League[edit]

Japanese Regional Leagues[edit]

Emperor's Cup[edit]

Main article: 1994 Emperor's Cup

J. League Cup[edit]

Main article: 1994 J. League Cup

National team[edit]

Players statistics[edit]

Player -1993 05.22 05.29 07.08 07.14 09.27 10.03 10.05 10.09 10.11 1994 Total
Masami Ihara 50(2) O O O O O O O O O(1) 9(1) 59(3)
Tetsuji Hashiratani 48(5) O O O O O O O O(1) O 9(1) 57(6)
Kazuyoshi Miura 32(18) O O O(2) O(1) - O(1) O O O(1) 8(5) 40(23)
Takuya Takagi 24(12) - - - O - O O(1) O(1) O 5(2) 29(14)
Kenta Hasegawa 22(3) O O - - - - - - - 2(0) 24(3)
Hajime Moriyasu 22(0) O O O O - - - - - 4(0) 26(0)
Tsuyoshi Kitazawa 17(1) - - O O O O O O(1) O 7(1) 24(2)
Nobuhiro Takeda 16(1) - - - - O O - - - 2(0) 18(1)
Hisashi Kurosaki 10(1) - O - - - - - - - 1(0) 11(1)
Masaaki Sawanobori 5(1) O O - - O O - O(1) O 6(1) 11(2)
Tetsuya Asano 5(0) O(1) O - O - - - - - 3(1) 8(1)
Kazuya Maekawa 5(0) O O - - - - - - - 2(0) 7(0)
Teruo Iwamoto 0(0) O O O O(1) O O O O(1) O 9(2) 9(2)
Yoshihiro Natsuka 0(0) O O O(1) O O O O O O 9(1) 9(1)
Masahiro Endo 0(0) - O O O O O O O O 8(0) 8(0)
Yoshiro Moriyama 0(0) - - O O O O O O O 7(0) 7(0)
Masakiyo Maezono 0(0) O - - - O O O O O 6(0) 6(0)
Takafumi Ogura 0(0) O O(1) O O - - - O - 5(1) 5(1)
Shinkichi Kikuchi 0(0) - - - - O O O O O 5(0) 5(0)
Kenji Honnami 0(0) - O O O - - - - - 3(0) 3(0)
Koji Kondo 0(0) O O - - - - - - - 2(0) 2(0)
Toshihiro Yamaguchi 0(0) - - O O - - - - - 2(0) 2(0)
Yoshiaki Sato 0(0) O - - - - - - - - 1(0) 1(0)
Takahiro Yamada 0(0) - - - - O - - - - 1(0) 1(0)
Akira Narahashi 0(0) - - - - O - - - - 1(0) 1(0)
Naoto Otake 0(0) - - - - O - - - - 1(0) 1(0)

External links[edit]