2009 Chinese Figure Skating Championships

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search
2009 Chinese Figure Skating Championships
Type: National Championship
Date: 7 January – 10 January 2009
Season: 2008–2009
Location: Beijing
Venue: Beijing Capital Gymnasium
Champions
Men's singles:
Song Nan
Ladies' singles:
Liu Yan
Pair skating:
Dong Huibo / Wu Yiming
Ice dancing:
Huang Xintong / Zheng Xun
Navigation
Previous:
2008 Chinese Figure Skating Championships
Next:
2010 Chinese Figure Skating Championships

The 2009 Chinese Figure Skating Championships were the Chinese Figure Skating Championships of the 2008–2009 season. They were organized by the Chinese Skating Association. Skaters competed in the disciplines of men's singles, ladies singles, pair skating, and ice dancing for the title of national champion of China. In addition to the short program and free skating, single skaters also performed a 3:30 minute interpretive exhibition program, for which music with vocals was permitted.

The results of this competition were among the criteria used to choose the Chinese teams to the 2009 World Figure Skating Championships, the 2009 World Junior Figure Skating Championships, and the 2009 Four Continents Figure Skating Championships.

These Championships were distinct from the Chinese National Games, although they served to qualify some skaters for the National Games. Some of the top Chinese pair skaters did not participate in the national championships, preferring to compete solely at the National Games instead, for which they received byes.

The 2009 Chinese Championships were held 7–10 January 2009 in the Beijing Capital Gymnasium in Beijing.

Results[edit]

Men[edit]

Rank Name Points IN SP FS
1 Song Nan 277.02 2 (85.18) 1 (65.41) 2 (126.43)
2 Li Chengjiang 274.48 1 (85.87) 5 (59.72) 1 (128.89)
3 Yang Chao 262.74 4 (83.67) 3 (64.86) 4 (114.21)
4 Xu Ming 257.6 6 (74.53) 2 (65.17) 3 (117.90)
5 Wu Jialiang 254.32 3 (83.98) 4 (60.68) 7 (109.66)
6 Ge Misha 240.67 8 (72.35) 9 (56.14) 5 (112.18)
7 Cheng Gongming 237.23 9 (70.12) 8 (57.30) 6 (109.81)
8 Gao Song 236.42 5 (82.51) 7 (58.62) 11 (95.29)
9 Wang Yi 234.93 12 (68.83) 6 (59.15) 8 (106.95)
10 Liu Jiaxing 218.84 13 (66.01) 10 (55.58) 10 (97.25)
11 Chen Peitong 216.42 7 (72.65) 14 (49.62) 12 (94.15)
12 Kong Dehua 214.88 11 (69.35) 11 (51.86) 13 (93.67)
13 Zhang He 212.07 16 (62.61) 12 (51.20) 9 (98.26)
14 Guan Yuhang 207.03 15 (63.70) 13 (50.32) 14 (93.01)
15 Xiang Guangyao 195.15 18 (58.99) 15 (45.66) 15 (90.50)
16 Xu Zuoren 194.66 17 (60.73) 16 (45.33) 17 (88.60)
17 Yan Han 192.55 10 (69.83) 17 (44.67) 19 (78.05)
18 Zhang Tianci 192.47 14 (63.72) 21 (40.87) 18 (87.88)
19 Luo Yuyanlong 183.65 21 (51.04) 18 (43.87) 16 (88.74)
20 Zang Wenbo 166.83 19 (52.92) 19 (42.63) 20 (71.28)
21 Kang Ziyu 162.3 20 (52.59) 20 (40.96) 22 (68.75)
22 Wang Chao 145.66 22 (46.57) 22 (31.88) 23 (67.21)
23 Jiang Yongshun 143.32 23 (45.24) 23 (27.63) 21 (70.45)
24 Liu Chenfeng 122.49 24 (39.87) 24 (26.45) 24 (56.17)

Ladies[edit]

Rank Name Points IN SP FS
1 Liu Yan 194.22 1 (56.70) 1 (47.05) 1 (90.47)
2 Xu Binshu 173.16 2 (47.69) 2 (43.78) 2 (81.69)
3 Zhu Qiuying 170.02 3 (46.64) 3 (43.15) 3 (80.23)
4 Liu Rui 153.97 6 (43.49) 7 (35.54) 4 (74.94)
5 Guo Yalu 149.92 4 (45.18) 4 (40.90) 10 (63.84)
6 Wang Yueren 148.42 5 (43.82) 5 (38.50) 8 (66.10)
7 Wang Jialei 143.31 13 (38.64) 6 (36.08) 5 (68.59)
8 Cao Yue 142.36 9 (40.72) 8 (35.26) 7 (66.38)
9 Wang Xuehan 140.22 14 (37.97) 9 (34.82) 6 (67.43)
10 Li Jiuling 136.32 15 (37.79) 11 (33.23) 9 (65.30)
11 Zhang Ying 136.32 11 (40.06) 10 (33.52) 11 (62.74)
12 Jane Ruan 135.94 8 (42.39) 12 (32.73) 13 (60.82)
13 Liu Siyu 133.98 10 (40.29) 14 (32.15) 12 (61.54)
14 Li Yidan 131.76 7 (42.87) 18 (28.75) 14 (60.14)
15 Dong Sitong 130.65 12 (39.10) 13 (32.23) 15 (59.32)
16 Liu Yisha 122.32 19 (34.90) 17 (28.85) 16 (58.57)
17 Zhang Binghan 120.66 20 (34.70) 19 (28.55) 17 (57.41)
18 Hou Mengju 117.85 18 (35.17) 20 (28.42) 18 (54.26)
19 Yan Caini 117.39 17 (35.29) 21 (28.02) 19 (54.08)
20 Kong Yinuo 113.72 16 (36.75) 24 (25.70) 20 (51.27)
21 Sun Songyu 113.16 21 (34.41) 22 (27.96) 22 (50.79)
22 Jiao Yunya 111.92 24 (31.74) 16 (29.22) 21 (50.96)
23 Zhao Ziquan 109.77 23 (32.46) 23 (26.82) 23 (50.49)
24 Xiao Yanfang 99.19 22 (33.68) 26 (24.07) 24 (41.44)
Did not advance to free skate
25 Tian Jiunu 26 (26.66) 15 (30.75)
26 Chen Xiangyu 25 (31.03) 27 (21.97)
27 Cao Shuang 27 (26.38) 25 (25.35)
28 Li Hui 28 (25.91) 28 (21.30)
29 Zhang Wei 30 (21.20) 29 (18.94)
30 Nimen Lixin 31 (21.18) 30 (18.79)
31 Yang Anqi 29 (22.86) 31 (15.74)

Pairs[edit]

Rank Name Points SP FS
1 Dong Huibo / Wu Yiming 145.09 1 (53.20) 2 (91.89)
2 Zhang Yue / Wang Lei 139.51 2 (48.54) 3 (90.97)
3 Cheng Duo / Gao Yu 138.42 4 (45.87) 1 (92.55)
4 Sui Wenjing / Han Cong 132.33 3 (47.42) 4 (84.91)
5 Li Jiaqi / Xu Jiankun 123.88 5 (45.87) 5 (78.01)
6 Yu Xiaoyu / Jin Yang 111.86 6 (41.30) 7 (70.56)
7 Rie Aoi / Wen Xiong Guo 109.59 7 (38.42) 6 (71.17)
8 Li Meiyi / Jiang Bi 106.58 8 (36.65) 8 (69.93)
9 Zhang Sifan / Zhang Yan 97.98 9 (34.39) 9 (63.59)
10 Chen Xiaoxue / Song Bowen 89.66 10 (31.06) 10 (58.60)
11 Fan Xinxin / Cao Jinpeng 87.31 11 (28.83) 11 (58.48)
12 Xu Xiaoyi / Wang Kuo 75.84 12 (27.64) 12 (48.20)

Ice dancing[edit]

Rank Name Points CD OD FD
1 Huang Xintong / Zheng Xun 143.9 1 (26.12) 1 (45.93) 1 (71.85)
2 Wang Jiayue / Gao Chongbo 137.02 3 (25.26) 3 (42.74) 2 (69.02)
3 Yu Xiaoyang / Wang Chen 132.71 2 (25.61) 2 (43.21) 3 (63.89)
4 Guan Xueting / Wang Meng 126.04 4 (22.97) 4 (41.02) 6 (62.05)
5 Guo Jiameimei / Meng Fei 119.96 5 (20.37) 5 (37.48) 5 (62.11)
6 Zhang Yiyi / Wu Nan 119.58 6 (19.55) 6 (37.42) 4 (62.61)
7 Wang Shiyue / Liu Xinyu 108.99 7 (18.57) 7 (35.89) 7 (54.53)
8 Su Ying / Zhang Yu 105.08 8 (17.18) 8 (35.65) 8 (52.25)
9 Zhao Yue / Liu Chang 95.81 11 (15.01) 9 (31.57) 9 (49.23)
10 Chen Shuyi / Xiao Xiao 91.79 9 (16.63) 10 (30.12) 11 (45.04)
11 Xie Meiqi / Zheng Zhijia 91.2 10 (15.29) 11 (28.96) 10 (46.95)
12 Chen Hong / Zhao Yan 84.37 12 (14.49) 12 (28.30) 12 (41.58)

References[edit]